Głębokie wyrazy współczucia

kondolencje"I znam też smutku kurz

noszony pod powieką

I kolce własnych róż I łzy...

oddane wiekom!

W.P.

"Ziucie KOKOS", Bognie Bratasz - głębokie wyrazy współczucia z powodu przedwczesnej utraty syna, wielkiego talentu i czystej duszy, składają koledzy i koleżanki z Radia KSON oraz Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.  

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04K/02/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04K/02/2019 dotyczące przygotowania i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu „Kierunek-praca!: aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu ofert, zgodnie z umową nr ZZO/000197/01/D Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (zwany dalej: Zamawiającym), adres: 58-500 Jelenia Góra, ul: Os. Robotnicze 47a, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

Czytaj więcej...

Koncert "Muzyczne Szczyty"

FilharmoniaDolnoslaskaJG logoSzanowni Państwo,

Zapraszamy serdecznie na koncert Muzyczne Szczyty, który odbędzie się w najbliższy piątek 15.03.2019.

Orkiestrę w swoje 50-lecie pracy artystycznej poprowadzi jeden z najwybitniejszych polskich dyrygentów – Jerzy Salwarowski.
Specjalna cena dla Członków KSON to 20 zł. 

 

 

Kto nie kocha zwierząt nie szanuje też ludzi

a2xNa lutowe spotkanie Stowarzyszenia Inwalidów Wzroku zaprosiliśmy: mówi Elżbieta Bukat- sekretarz SIW Konrada Koźmińskiego – Prezesa Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt w Jeleniej Górze.

Jest to nowa organizacja pozarządowa monitorująca sposób sprawowania opieki nad naszymi czworo nożnymi domownikami. Przytaczane przez Pana Konrada przykłady były porażające np. katowanie, głodzenie, szczególnie psów „łańcuchowych”, czy niechciane prezenty okolicznościowe w postaci małych piesków czy kotków, które często po pierwszych chwilach zachwytu lądują w schronisku, co jest najszczęśliwszym jeszcze rozwiązaniem. a4x

Co ciekawe - mówi Prezes Koźmiński - zauważamy że tzw. społeczna znieczulica pęka. Coraz częściej sąsiedzi, znajomi, a także członkowie rodziny zgłaszają nam karygodne przykłady nieludzkiego traktowania zwierząt. Nasi wolontariusze w takich sytuacjach żadnego sygnału nie pozostawiają bez reakcji.

Czytaj więcej...

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA 05/02/2019

NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ ZŁOŻYŁ Iml-Intermal Paweł Janerka ul. Prosta 27a 55-114 Ligota Piękna i z tym Oferentem zostanie zawarta umowa na realizację usługi.  

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

 

radiokson

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Radca Prawny Bernadetta Baszak
  • Radca Prawny Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: