Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

KSON złożył w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wniosek na zatrudnienie osób niepełnosprawnych w oparciu o system staży w usługach hotelarsko-gastronomicznych.  Innowacyjność tego projektu, który otrzymał dofinansowanie – mówi Kamila Kurczewska z Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych – polega na tym, że do pracy na stanowiskach managerskich: asystenta ds. marketingu i sprzedaży lub gastro&cost controllera przygotowywać będziemy osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zmieniając powszechnie przyjętą błędną tezę, że niepełnosprawni mogą pracować jedynie w usługach pomocniczych. Projekt zakłada przygotowanie do tego zawodu 24 osób z terenu województwa dolnośląskiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego. Jako miejsce odbywania stażu zaplanowano 3 renomowane, wysokostandardowe hotele. W związku z powyższym zapraszamy osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności  do 60 roku życia, posiadające przynajmniej podstawową znajomość obsługi komputera.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zdrowia oraz otwartości na drugiego człowieka życzyli sobie uczestnicy 14. Spotkania Opłatkowego w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Ok. 50 osób współpracujących z KSON-em oraz działających na rzecz osób niepełnosprawnych złożyło sobie życzenia i podzieliło się opłatkiem.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ponad 50 osób - członków Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Diabetyków spotkało się na dorocznym Opłatku. Potrawy,  jak zwykle w przypadku cukrzyków niskokaloryczne, przygotowali wolontariusze diabetycy. Podzieliliśmy się opłatkiem - mówi Waldemar Wiśniewski Prezes Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Diabetyków - a potem był czas na wspólne śpiewanie kolęd. Przy stole mówiliśmy także o tym, że ten czas od poprzedniej Wigilii upłynął jak oka mgnienie. Jesteśmy coraz starsi a wielu naszych przyjaciół odeszło od nas na stałe. Ta myśl skłania nas do refleksji nad kruchością życia a także czerpaniem radości z przebywania razem. Warto w ten świąteczny czas, zdać sobie sprawę także z tego, że życie jest zbyt piękne aby jego obraz niszczyły małe swary i konflikty. Taka jest zresztą idea Organizacji Pozarządowych, gdyż we wszystkich działaniach kierują się tezą "Jesteśmy razem, bo jest nam ze sobą dobrze". 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna