Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W czasie kolejnego spotkania Stowarzyszenia Inwalidów Wzroku w dniu 25 listopada br. mówiono o bezpieczeństwie w ruchu drogowym szczególnie w okresie jesienno-zimowej szarugi. Gośćmi spotkania byli aspiranci Jeleniogórskiej Komendy Policji: Pani Bernadetta Bukowska i Pan Wojciech Tomaszewski, którzy poinformowali o nowych przepisach ruchu drogowego wprowadzających obowiązek noszenia przez wszystkich pieszych elementów odblaskowych. Jakkolwiek dotyczy to obszarów poza zabudowaniami, to w dobrze pojętym interesie własnym powinniśmy zadbać o to, także w pieszym ruchu miejskim. Brak takiego odblasku po zmierzchu jest karany mandatem w wysokości od 20,- do 500,- zł , a Policja szczególnie na tę prewencję tej jesieni i zimy będzie zwracała uwagę. „ Również prewencyjnie Jeleniogórska Policja przekaże do KSON stosowną ilość odblasków, w które wyposażymy swoich członków i podopiecznych” mówi Mirosława Jośko Sekretarz SIW. Poruszono również sprawę specjalnego oznaczenia osób słabowidzących i niewidomych poprzez posługiwanie się m.in. białą laską.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Po raz ostatni (mam nadzieję) spróbujemy rozprawić się z zaszłościami, które w mijającej kadencji utrudniały nam życie przez niesprawne systemy organizacyjne, niesolidnych urzędników, własne słabości ale także przez dezintegracyjne pojmowanie funkcji w organizacjach pozarządowych. Do takiej retrospekcji skłonił nas wpis na profilu Leszka Wrotniewskiego, który cieszył się z rekomendacji jakie otrzymał, wraz z innymi radnymi, od KSON (wpis z dnia 6 listopada). Tym razem głos zabrała, jak to wynika z dalszej wirtualnej dyskusji, Sylwia Rehlis, która stwierdziła cytujemy "Nooooo, ja rekomendacją ksonu to bym się nie chwaliła bo najzwyczajniej wstyd i siara.", Pani Sylwia uzasadnia swoją opinię wypowiedziami innych osób, które w Sejmiku pracowały. Oczywiście Pani Rehlis ma prawo wypowiadać swoje opinie, pod warunkiem że nie są one podane do publicznej wiadomości w sposób naruszający dobro naszej organizacji. Tym bardziej, że Pani Sylwia również pracowała w Sejmiku a umowa z nią została rozwiązana przed czasem.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

04.11.2014 (wtorek) Spotkanie w Muzeum Karkonoskim ul. Matejki 28 - wystawa prac Jerzego Dudy "Remanenty".

06.11.2014 r (czwartek) - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków laureatem prestiżowej nagrody - international Diabetes Federation - nagroda za całokształt działalności.

08.11.2014 r (sobota) - Światowy Dzień Walki z Cukrzycą.

  • Akademia w Szkole Tańca Kurzak.
  • Spotkanie integracyjne Członków Koła Miejskiego oraz Członków Kół Rejonowych.

09.11.2014 r. (niedziela) - Spacer Jeleniogórską Promenadą Bobru.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna