Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

O coachingu mówi się w ostatnich latach coraz więcej. Ale czym coaching właściwie jest i w jaki sposób ta metoda może pomóc osobom niepełnosprawnym i ich bliskim?

Coaching jest procesem, który pomaga organizacjom lub pojedynczym osobom w przyspieszeniu ich rozwoju i poprawie efektów działania. Jest to narzędzie rozwoju osobistego i zawodowego nastawione na rezultaty i osiąganie celów. Odbywa się w formie regularnych spotkań, na których poruszane są tematy, które zgłasza klient. Profesjonalni coachowie pracują w oparciu o partnerską relację a ich głównym narzędziem jest słuchanie oraz zadawanie otwartych, skłaniających do przemyśleń pytań.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Poziom samooceny ma wielki wpływ na wszystkie obszary naszego funkcjonowania: jak zachowujemy się w miejscu pracy, jak kształtujemy relacje z ludźmi, jak wysoko możemy dojść, ile potrafimy osiągnąć - a w obszarze osobistym: w kim się zakochujemy, jak odnosimy się do współmałżonków, dzieci, przyjaciół, czy jesteśmy szczęśliwi.

Pomiędzy zdrowym poczuciem własnej wartości a innymi cechami osobowości występują pozytywne korelacje, które bezpośrednio określają poziom sukcesu i szczęścia.

Zdrowa samoocena koreluje z racjonalizmem, realizmem, intuicją, twórczością, niezależnością, elastycznością, zdolnością do radzenia sobie ze zmianą, chęcią do przyznawania się do błędów (i ich korygowania), życzliwością i gotowością do współpracy.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ulgi dla osób niepełnosprawnych w przejazdach środkami komunikacji miejskiej w Trójmieście. W środkach komunikacji miejskiej ZKM w Gdańsku do bezpłatnych przejazdów (na wszystkich liniach) są uprawnieni:

  • inwalidzi wojenni i wojskowi
  • przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym, zaliczonym do I grupy inwalidzkiej
  • dzieci i młodzież niepełnosprawna objęta kształceniem specjalnym oraz towarzyszący im opiekun na trasie: miejsce zamieszkania – placówka oświatowa
  • opiekunowie dzieci i młodzież niepełnosprawnej objętej kształceniem specjalnym bez towarzystwa dziecka (tj. po odwiezieniu dziecka lub w drodze po dziecko) – prawo to przysługuje na trasie: miejsce zamieszkania – placówka oświatowa
  • inwalidzi o znacznym stopniu niepełnosprawności (I grupa i osoby o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji) oraz towarzyszący im pełnoletni opiekun
  • ociemniali o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (I lub II grupa i osoby o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub o całkowitej niezdolności do pracy) oraz towarzyszący im przewodnicy (osoba, która ukończyła 13 lat, albo pies – przewodnik)
  • cywilne niewidome ofiary działań wojennych wraz z towarzyszącym im przewodnikiem
  • dzieci i młodzież do lat 16 będące osobami niepełnosprawnymi oraz towarzyszący im opiekun
  • osoby, które ukończyły 70 lat życia.

W środkach komunikacji miejskiej ZKM w Gdyni do bezpłatnych przejazdów (na wszystkich liniach) są uprawnieni:

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Nazwa choroby pochodzi od nazwiska angielskiego lekarza Jamesa Parkinsona, który naukowo opisał ją w roku 1817. Jednak dopiero w latach sześćdziesiątych XX wieku lepiej poznano jej podłoże anatomiczne i biochemiczne. W języku potocznym choroba Parkinsona określana jest często jako Parkinson, parkinsonizm lub w skrócie PD. Oprócz właściwej choroby istnieją również tzw. Zespoły parkinsonowskie czyli charakterystyczne dla tego schorzenia objawy występujące w innych chorobach, Mogą to być zaburzenia metaboliczne, stany pozapalne a nawet pourazowe.

Choroba Parkinsona jest chorobą neurologiczną, która zmienia funkcjonowanie mózgu pacjenta. W części mózgu zwanej istotą czarną dochodzi do obumierania komórek, w wyniku czego następuje zmniejszenie produkcji dopaminy – neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za przekazywanie sygnałów pomiędzy komórkami ośrodkowego układu nerwowego. W efekcie obserwujemy utratę płynności ruchów. Dla większości choroba Parkinsona jest związana z drżeniem rąk. Jednak problem jest o wiele bardziej poważny, ponieważ chorzy na Parkinsona często nie są w stanie samodzielnie funkcjonować a próby poradzenia sobie z nową sytuacją często kończą się poważnymi wypadkami.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W latach 2012 – 2013 grupa 50-osobowa mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej uczestniczyła w dwóch 6-miesięcznych cyklach kursów komputerowych „Senior na czasie” zorganizowanych przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze współfinansowanych ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

Koncepcja Stowarzyszenia zrodziła się naturalnie i spontanicznie na zakończenie warsztatów integrująco-motywujących stanowiących wprowadzenie do kursu komputerowego.