Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Gazeta Listopad 2014

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wolontariuszem może być każda osoba, która chce pomagać innym. Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Fundacji „Złota Jesień” w Gorzowie Wielkopolskim, oprócz samoobsługi, sprzątania, szycia, czy obsługiwania urządzeń mechanicznych uczą się także pomagania innym. Dzięki czemu potrafią włączać się do miejskich i ogólnopolskich akcji charytatywnych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Termin „rehabilitacja” znany jest powszechnie, choć nadal najczęściej kojarzy się z rehabilitacją ruchową. „Rehabilitacja logopedyczna” zaś, najczęściej kojarzona jest z usuwaniem wad wymowy u dzieci, jak również z obecnością logopedy przy łóżku pacjenta po udarze, natomiast „rehabilitacja głosowa” często nie mówi nic osobom, których nie dotknął problem laryngektomii.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Jerzy Ogonowski

Kiedy mówimy o wykluczeniu cyfrowym, mamy na myśli najczęściej zjawisko polegające na tym, że oto skutkiem szybkiego rozwoju informatyki powstaje grupa ludzi, dla których komputer, posługiwanie się nim, korzystanie z informacji tam zawartej jest niedostępne. Dotyczy to przede wszystkim ludzi starszych lub – ewentualnie –zamieszkałych na terenach zapóźnionych w rozwoju, a więc małych miasteczek bez przemysłu, miejsc pracy, ośrodków kultury, gdzie nie ma poczty elektronicznej, internetu itp.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

3 grudnia, to Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych - święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku.  Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych, czyli tych u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej, albo nieprawidłowościami w budowie i funkcjonowaniu organizmu oraz pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w życie Społeczne. Obchody Dnia są również okazją do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego i politycznego. Ważną tematyką obchodów są bariery architektoniczne.