Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Katarzyna Bednarska-Kowalowska psycholog, psychoterapeuta.

Z psychologicznego punktu widzenia ortoreksja jest bardzo podobna do anoreksji. Zapadają na nią szczególnie ludzie skupieni na sobie, perfekcjoniści, którym ograniczanie spożywania określonych produktów daje poczucie kontroli nad własnym zdrowiem i ciałem. Uciekają oni przed bylejakością życia, a jednocześnie nie potrafią cieszyć się drobnymi przyjemnościami. Mają zasady, których bardzo sztywno się trzymają, analizują swoje błędy, a gdy coś ułoży się nie po ich myśli, mają ogromne wyrzuty sumienia. Obsesyjnie kontrolując, co i jak jedzą, wypełniają pustkę życiową, próbując zapomnieć o swoich codziennych kłopotach.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Katarzyna Bednarska-Kowalowska psycholog, psychoterapeuta.

Ortoreksja została odkryta przez lekarza Stevena Bratmana, u którego jako pierwszego rozpoznano tę chorobę. Ze względu na to, że w dzieciństwie chorował na alergię, jego rodzice dbali o to, aby unikał niektórych produktów, w tym mleka i glutenu. Jednocześnie zakorzenili w nim przeświadczenie, że zdrowa dieta jest gwarantem dobrej kondycji człowieka. Wraz z upływem lat narastała w nim obawa przed jedzeniem, które mogłoby mu zaszkodzić, przeradzając się w obsesję. Po kilka godzin dziennie przygotowywał sobie skrupulatnie posiłki, zaczytywał się w nowoczesnych dietach, trendach żywieniowych. Jadł tylko żywność ekologiczną, a każdy kąsek, jak sam to określał, przeżuwał po 50 razy. Pracował także nad stworzeniem tzw. diety cud, która pozwoliłaby na zachowanie młodości i uniknięcie chorób. Unikał spotkań towarzyskich, ograniczył do minimum kontakty ze znajomymi. Dopiero kiedy schudł, osłabł i zaczął chorować uświadomił sobie, ze cudowna dieta mu szkodzi. Ukończył medycynę i rozpoczął prywatną praktykę, gdzie poznał pacjentów, którzy tak rygorystycznie przestrzegali diety, że zamiast zapewnienia sobie zdrowia, doprowadzili się do stanu chorobowego. Wówczas też zauważył, że obsesja tych ludzi jest identyczna z jego problemem, a nową jednostkę chorobową określił mianem orthorexia nervosa. Napisał także w 1997 r. książkę o ortoreksji, pt.: „W szponach zdrowej żywności”.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne spełniające warunki określone w ust. 2, może otrzymać, na wniosek, ze środków PFRON zwrot kosztów:

  • adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
  • adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy; zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Codziennością Zakładów Pracy Chronionej, jak również pozostałych przedsiębiorców jest występowanie o zaświadczenie o udzielonej pomocy de mininimis .

Z dniem 15.11.2014 wprowadzono zmiany do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de mini mis. Wprowadzono nowy formularz, który zawiera zmiany w zakresie powiązania wnioskodawcy z innymi przedsiębiorcami oraz przedstawienie przez wnioskodawcę informacji o łączeniu, przejęciu lub powstaniu w wyniku prowadzonego przedsiębiorstwa.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Z ulgą mogą odetchnąć osoby, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi osobami dorosłymi, którym do tej pory odmawiano wsparcia z powodu udokumentowanego braku rezygnacji z zatrudnienia w celu sprawowania osobistej opieki.

Od 01.01.2015 brzmienie art. 16 a ustawy o świadczeniach rodzinnych jest następujące:

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub

2) rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej