Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ulgi dla osób niepełnosprawnych w przejazdach środkami komunikacji miejskiej w Trójmieście. W środkach komunikacji miejskiej ZKM w Gdańsku do bezpłatnych przejazdów (na wszystkich liniach) są uprawnieni:

  • inwalidzi wojenni i wojskowi
  • przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym, zaliczonym do I grupy inwalidzkiej
  • dzieci i młodzież niepełnosprawna objęta kształceniem specjalnym oraz towarzyszący im opiekun na trasie: miejsce zamieszkania – placówka oświatowa
  • opiekunowie dzieci i młodzież niepełnosprawnej objętej kształceniem specjalnym bez towarzystwa dziecka (tj. po odwiezieniu dziecka lub w drodze po dziecko) – prawo to przysługuje na trasie: miejsce zamieszkania – placówka oświatowa
  • inwalidzi o znacznym stopniu niepełnosprawności (I grupa i osoby o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji) oraz towarzyszący im pełnoletni opiekun
  • ociemniali o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (I lub II grupa i osoby o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub o całkowitej niezdolności do pracy) oraz towarzyszący im przewodnicy (osoba, która ukończyła 13 lat, albo pies – przewodnik)
  • cywilne niewidome ofiary działań wojennych wraz z towarzyszącym im przewodnikiem
  • dzieci i młodzież do lat 16 będące osobami niepełnosprawnymi oraz towarzyszący im opiekun
  • osoby, które ukończyły 70 lat życia.

W środkach komunikacji miejskiej ZKM w Gdyni do bezpłatnych przejazdów (na wszystkich liniach) są uprawnieni:

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W latach 2012 – 2013 grupa 50-osobowa mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej uczestniczyła w dwóch 6-miesięcznych cyklach kursów komputerowych „Senior na czasie” zorganizowanych przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze współfinansowanych ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

Koncepcja Stowarzyszenia zrodziła się naturalnie i spontanicznie na zakończenie warsztatów integrująco-motywujących stanowiących wprowadzenie do kursu komputerowego.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Reakcje na niepełnosprawność, czy sposoby radzenia sobie z nią podejmowane przez osobę nią dotkniętą, mogą być różne. Inaczej mogą one wyglądać w przypadku osoby, która jest niewidoma, inaczej w przypadku osoby, która ma problemy ustrojowe, z którymi boryka się od dawnych lat, a całkiem inny mechanizmy możemy obserwować w przypadku niepełnosprawności nabytej. Dodatkowo jeżeli weźmiemy pod uwagę różnice w zakresie osobowości, temperamentu, cech charakteru, postaw, stosunków z otoczeniem, czy tez sytuacji ekonomicznej, można dojść do wniosku, że wskazanie prawidłowości w procesie przystosowania się do niepełnosprawności jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe.

Doznanie niepełnosprawności to z całą pewnością dla osoby nią dotkniętej ogromne przeżycie. Całe dotychczasowe życie ulega zmianie, trzeba pogodzić się ze zmienionym obrazem siebie, z ograniczeniami i ich konsekwencjami, nauczyć się od nowa funkcjonowania w środowisku zdrowych ludzi. Należy odpowiedzieć sobie na szereg trudnych pytań, a odpowiedzi, jakie się pojawią zadecydują o tym, jak dana osoba poradzi sobie z niepełnosprawnością.

Nagłe doznanie niepełnosprawności może stanowić dla osoby, którą to spotyka - ogromny szok oraz skrajnia trudną sytuację. Niepełnosprawność może wiązać się z nagłą utratą niezależności. W pierwszym momencie na główny plan wysuwają się negatywne emocje, doznania oraz odczucia, mogą one również powodować frustrację złość czy agresję. Bardzo często pojawia się żal czy zaprzeczenie faktom. Proces przystosowania się do niepełnosprawności cechuje pewna dynamika, bardzo ważna osoby niepełnosprawnej jest świadomość iż przechodzenie przez kolejne etapy tego procesu oraz przeżywanie niejednokrotnie trudnych emocji jest czymś naturalnym, co w konsekwencji prowadzi do akceptacji swojej niepełnosprawności.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w ostatnich latach zmieniła się na lepsze. Liczne kampanie społeczne, projekty poradnicze sprawiły, że stereotyp osoby niepełnosprawnej jako nieprzydatnego pracownika powoli odchodzi. Szansę na pokazanie swojej wartości przez osoby z niepełnosprawnością dają także programy refundacyjne, pozwalające uzyskać określone fundusze na ten cel. Wciąż jednak wśród pracodawców rozważających zatrudnienie osób z niepełnosprawnością pojawiają się wątpliwości dotyczące ewentualnego ryzyka związanego z pozyskiwaniem korzyści finansowych z tego tytułu oraz pytania o wysokość świadczeń, jakie mogą zostać przyznane.

Wśród instrumentów pozwalających uzyskać pracodawcom korzyści z zatrudniania osoby niepełnosprawnej najbardziej godna uwagi jest możliwość uzyskania refundacji kosztów wyposażenia skierowanego bezrobotnego posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności, regulowana przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  11 marca 2011 r.  w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Inicjatywa ta finansowana jest przez PFRON za pośrednictwem Urzędów Pracy. Refundacja przyznawana jest do wysokości 15- krotności średniego wynagrodzenia, przy czym zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dokonywana jest przez Urząd w wysokości do 80% poniesionych kosztów całkowitych wyposażenia stanowiska pracy wskazanych we wniosku przez Pracodawcę.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Od 17 stycznia 2014 r. w Krakowie można składać wnioski o dofinansowanie wymiany pieców węglowych na inne rozwiązania grzewcze.

Podobnie jak w ubiegłym roku, dzięki porozumieniu z dostawcami mediów i paliw tj. MPEC S.A., EDF Kraków S.A., Elektrownia Skawina S.A., PGNiG S.A.- Biuro Handlowe Regionu Krakowskiego oraz Tauron Sprzedaż Sp. Z o.o., możliwe jest uzyskanie nawet 100% dotacji. W kwestii priorytetów w zakresie wymiany pieców węglowych, preferowane będą te rejony Krakowa, które mają największy problem z powietrzem