W ramach wyboru wykonawcy zadania:projekt i druk ulotek w ramach projektu „Aktywizacja niepełnosprawnych seniorów 60+”, współfinansowanego ze środków PFRON w ramach XV konkursu ofert do Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych została wybrana firma: Lukstar Łukasz Mąkowski, ul. Zielona 39, 98-220 Zduńska Wola.

W załączeniu protokół z otwarcia ofert.

Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożył: ATAR sp z.oo 50-451 Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 19 i z tym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na wykonanie usługi; zapewnienie wyżywienia, noclegów i sali szkoleniowej dla Uczestników warsztatów w ramach projektu " Gościnni sprawni-niepełnosprawni..."

Informujemy, że w związku z przekroczeniem budżetu zostały podjęte z Wykonawcą, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, negocjacje cenowe.

Informujemy, że rekrutacja do udziału w projekcie "Gościnni sprawni-niepełnosprawni..." osób zamieszkałych na terenie województwa śląskiego zostaje przedłużona do 15 marca 2015r.

Uwaga! Informujemy, że  od dnia 2 marca do odwołania infolinia 800 700 025 będzie czynna w godzinach 10.00-12.00 i 14.00-15.00".

Jestem osobą niepełnosprawną, ale odczuwam pewnego rodzaju niedosyt związany z nieuwzględnianiem pewnego rodzaju niepełnosprawności nawet wśród organizacji zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych.

Wszyscy zajmują się w większości osobami niewidzącymi, niesłyszącymi i niepełnosprawnymi ruchowo. Ale wśród szeregu kodów określających typ niepełnosprawności, znajduje się kod 08-T określający choroby układu trawiennego, więc zrzesza ludzi z m.in. wrzodami żołądka, chorobami trzustki, wątroby, czy jelit.

Może warto by było stworzyć u Państwa w gazecie rubrykę kulinarną, np. przy pomocy dietetyka, gdzie zamieszczane by były przepisy dla tych właśnie chorych, tudzież tabele kaloryczne, czy wymiennikowe.

Jestem osobą posiadającą takie problemy zdrowotne i pojawienie się takiej rubryki w Państwa gazecie niezmiernie by mnie usatysfakcjonowało, gdyż sama wiem, jak to jest jak człowiek styka się z chorobą i nie wie, gdzie może szukać pomocy w codziennym funkcjonowaniu.

Z wyrazami szacunku, Agata Grajewska.

Wszelkie instytucje działające na rzecz osób z niepełnosprawnością co roku zobowiązane są do składania sprawozdania ze swoich działań w ramach nowo przyjętego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych DOMINO III (stanowiącego kontynuację Programu MOST). Takie sprawozdanie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych za rok 2014 zamieszczamy poniżej.

Szanowni Państwo, przekazuję informację o ukazaniu się nowego bloga Poseł Lidii  Geringer de Oedenberg zatytułowanego ŚRÓDZIEMNOMORSKA DROGA ŚMIERCI NA POCZĄTKU LUTEGO BR. ŚRÓDZIEMNOMORSKI CMENTARZ POWIĘKSZYŁ SIĘ O TRZYSTU DESPERATÓW, POSZUKUJĄCYCH LEPSZEGO ŻYCIA W BOGATEJ EUROPIE. ZWŁOKI TOPIELCÓW MORZE WYRZUCAŁO NA BRZEG LAMPEDUSY JESZCZE TYDZIEŃ PO TRAGEDII. W 2014 R. W PODOBNYCH DESPERACKICH REJSACH ZGINĘŁO OK. 3500 OSÓB. PRZEMYTNICY NIE DBAJĄ O TO CZY ICH „PASAŻEROWIE” DOTRĄ DO CELU. NIELEGALNE REJSY STAŁY SIĘ TAKŻE KANAŁEM PRZERZUTOWYM DLA… DŻIHADYSTÓW Z „EUROPEJSKĄ MISJĄ”.

Cały tekst dostępny jest m.in. na platformie natemat.pl pod następującym adresem:
http://lgeringer.natemat.pl/134867,srodziemnomorska-droga-smierci