Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wybory europejskie, które odbędą się w maju 2014 roku, pozwolą obywatelom wywrzeć wpływ na przyszły polityczny kierunek Unii Europejskiej. W krajach Unii wybranych zostanie 751 posłów do Parlamentu Europejskiego, odpowiedzialnych za reprezentowanie ich interesów przez najbliższe pięć lat.

Każde państwo członkowskie ma własną ordynację wyborczą i samo decyduje, którego dnia jego obywatele pójdą do urn w trakcie czterodniowego okresu wyborczego w dniach 22-25 maja 2014 roku. Polscy wyborcy będą głosować 25 maja. W naszym kraju zostanie wybranych 51 posłów do PE. Wyniki z wszystkich 28 państw zostaną ogłoszone wieczorem, w niedzielę 25 maja.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Dyżury ekspertów, porady, ulotki, wystawa prac osób niepełnosprawnych – to wszystko Inspektorat ZUS w Jeleniej Górze zaplanował na 21 maja. Po raz kolejny zapraszamy zainteresowanych klientów na Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych. Dni otwarte w Zakładzie są już coroczną tradycją. Celem tej akcji jest rozpowszechnienie wiedzy na temat praw osób niepełnosprawnych w kontekście ubezpieczeń społecznych i nie tylko.

W przeddzień, 20 maja w godz. 9:00-13:00 doradców ZUS będzie można spotkać w Uzdrowisku Jelenia Góra-Cieplice.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Znaczącą przeszkodą dla osoby upośledzonej umysłowo w znalezieniu zatrudnienia jest brak umiejętności pełnego kierowania swoim życiem, co pociąga za sobą konieczność pomocy i opieki osób trzecich. Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593  z poz. zm.) kwalifikuje m.in. niepełnosprawność intelektualną (wcześniej uwarunkowaną niskim dochodem), jako sytuację, w której zachodzi konieczność udzielenia pomocy. Pomoc udzielana przez pracownika socjalnego może mieć charakter zarówno finansowy, materialny jak i usługowy. Celem pomocy jest likwidowanie lub redukowanie sytuacji problemowych, a także ograniczanie i modyfikowanie odczuwanych problemów życiowych, także związanych z poszukiwaniem pracy zawodowej.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Z okazji obchodzonego dziś Światowego Dnia Świadomości Dostępności Mozilla, Fundacja odpowiedzialna za przeglądarkę Firefox, przygotowała specjalny materiał, w którym prezentuje rolę Fundacji w ułatwianiu dostęp do Internetu niepełnosprawnym użytkownikom. Ken Saunders, wolontariusz Mozilli, zarejestrowany jako niewidomy, opowiada o stworzonym przez siebie projekcie Access Firefox, którego celem jest ułatwienie dostępu do nowoczesnych technologii osobom niepełnosprawnym. Mamy nadzieję, że materiał okaże się dla Państwa interesujący.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze i Stowarzyszenie Goduszyn zapraszają na pierwszą z cyklu wyprawę turystyczną MIESZKAŃCÓW i GOŚCI.

Więcej informacji w załączniku.