Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Już po raz kolejny Karkonoska Koalicja Organizacji Pozarządowych zrzeszająca kilkanaście jeleniogórskich stowarzyszeń i fundacji przeprowadzi ankietę, której celem jest ocena obecnej kadencji władz samorządowych oraz poziomu aktywności obywatelskiej mieszkańców Jeleniej Góry. Akcja jak zawsze odbywać się będzie pod auspicjami „Masz Głos – Masz Wybór”.

W ankiecie jest 17 pytań. Ankietowani oceniać będą m. in. w jakim stopniu postulaty i potrzeby mieszkańców są uwzględniane przez prezydenta miasta czy radnych Rady Miejskiej. Wśród pytań znajdują się także zagadnienia dotyczące oceny kierunku rozwoju Jeleniej Góry, realizacji obietnic wyborczych przez lokalnych samorządowców czy pracy poszczególnych radnych Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

W ubiegłym roku ankieta i publikacja jej wyników wzbudziła wiele kontrowersji szczególnie w kręgach zbliżonych do Prezydenta Miasta, który w wyniku przeprowadzonych badań nie został najlepiej oceniony przez respondentów. Prezydent zarzucił więc organizatorom, że kwestionariusz ankiety został źle wykonany oraz źle dobrano próbkę badanych.

W tym roku organizatorzy zapewniają, że sam kwestionariusz był skonsultowany przez pracowników naukowych m. in. Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Jeleniej Górze i na pewno jest profesjonalnie przygotowany.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Poczuj i dotknij zwierząt w ten wyjątkowy wieczór! ZOO Wrocław, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Fundacja KATARYNKA zapraszają wszystkie osoby niewidome i niesłyszące.

ZAPRASZAMY DO WROCŁAWSKIEGO ZOO W PIĄTEK, 6 CZERWCA OD GODZ.18:00
WSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW ZA DARMO.

W programie :

  • Trasa i zwiedzanie z audiodeskrypcją dla osób niewidomych
  • Mapa Dotykowa ZOO dla osób niewidomych
  • Karmienie i opowieści o zwierzętach tłumaczone na język migowy
  • Kontakt ze zwierzętami, dotykanie modeli, skór, czaszek.

 

Zapraszamy do pobrania aplikacji z audiodeskrypcją ze strony ZOO Wrocław

Szczegóły na temat godzin i miejsc tłumaczenia na język migowy od czwartku pod adresem

​Mapa ZOO z informacjami będzie rozdawana przy bramie podczas Wieczoru Marzeń.

Projekt „Ogród Wyobraźni. ZOO bez barier” finansowany jest ze środków PFRON w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Gazeta Czerwiec 2014

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Członkowie Stowarzyszenia Inwalidów Wzroku w Jeleniej Górze podczas kolejnego spotkania w dniu 27 maja 2014 roku z Panią Danutą Razmysłowicz - starszy aspirant Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze oraz z Panią Katarzyną Judzińską – sierżant sztabowy – Dzielnicowy z Zabobrza - aktywnie uczestniczyli w prezentacji kontynuowanego cyklu „Żyj bezpiecznie’.

Przedstawione zostały Programy Prewencyjne Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze: „Bezpieczne Osiedle”, „Bezpieczny Senior”, „Bezpieczny Działkowiec”, „Sprawdzaj, co podpisujesz”.

Szczegółowa analiza zagrożeń zawierała wiele cennych wskazówek szczególnie istotnych dla osób z dysfunkcją wzroku zwłaszcza w wieku starszym.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa (KPSW), od powstania jako Kolegium Karkonoskie (1998), podjęła rodzaj nadspecjalizacji w kształceniu z rehabilitacją fizyczną osób z różnej natury niedoborami – patrz pod www.kpswjg.pl / O Uczelni/ Studenci Niepełnosprawni.

Na pięknym parkowym Camusie akademickim, przejętym po uczelni wojskowej, przez ponad 15 lat działalności KPSW, udrażniano szlaki komunikacyjne, w tym windy w najważniejszych budynkach dydaktycznych, zbudowano nowoczesną Bibliotekę i Centrum Informacji Naukowej  z pełnym dostępem niemobilnych oraz stanowiskiem komputerowym niewidomych i niedowidzących, odbudowano od fundamentów halę sportową i pływalnię – oba obiekty wyposażone w urządzenia rehabilitacyjne – wreszcie wynajęto budynek firmie medycznej OSTEOCYT, która dysponuje, między innymi, komorą kriogeniczną. Dom studencki wyposażono w podnośnik wózków na poziom parteru, na którym są pokoje integracyjne, do dzielenia przez osobę wymagającą koleżeńskiej pomocy z jej udzielającą. Szkoła ma też stałe porozumienie o współpracy z Uzdrowiskiem Cieplice, Spółką z o.o.