Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ZAMEK KRZYZTACKI jako CENTRUM KULTURY na terenie Torunia swoją działalność rozpoczął w 2007 roku. Centrum kulturalne ZAMEK KRZYZACKI powołany jako samorządowa instytucja kultury w swoich zadaniach podejmuje różnorakie formy kulturalnej działalności promocyjnej.

Na terenie Zamku Krzyżackiego organizowane są imprezy kulturalne,plenerowe,festiwale, turnieje konkursy itp

Kiedy można zwiedzać Zamek Krzyżacki?

  • od marca do października w godz. 10.00 do 17.45.
  • od listopada do lutego 10.00 do 15.45.

W każdy dzień tygodnia od poniedziałku do niedzieli płacąc za bilet wstępu;

  • ulgowy 5 zł.
  • normalny 8 zł.
  • rodzinny 16 zł.
  • grupowy 120 zł.

BILET ULGOWY PRZYSLUGUJE ROWNIEZ OSOBOM NIEOPELNOSPRAWNYM I OPIEKUNOM po okazaniu legitymacji lub zaświadczenia o niepełnosprawność,wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.Organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Od dnia 1 lipca 2014 r. opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł. Dopiero od dnia 4 stycznia 2016 r. wraz z opłatą za kartę parkingową będzie pobierana opłata ewidencyjna.

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r. Oznacza to, że co do zasady wszystkie karty parkingowe wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca br., utracą z dniem 1 grudnia 2014 r. swoją ważność.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Linki dodatkowe:

http://niewidominatandemach.pl/zero_barier_audiodeskrypcja_dluga.mp3
http://www.zerobarier.org
http://www.zerobarier.pl

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Na podstawie art. 18 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy (świadczenie przysługuje dopiero po zakończeniu okresu pobierania zasiłku chorobowego, czyli po 182 dniach, a w przypadku zachorowania na gruźlicę lub w przypadku ciąży - po 270 dniach).

Zasiłek rehabilitacyjny przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. O powyższych okolicznościach orzeka lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Celem świadczenia rehabilitacyjnego jest dalsze leczenie i rehabilitacja lecznicza, po których z założenia powinno nastąpić odzyskanie zdolności do pracy (art. 18 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Podjęcie pracy zarobkowej w okresie przyznanego świadczenia rehabilitacyjnego nie wpływa pozytywnie na proces rehabilitacji i odzyskania zdolności do pracy, a wręcz może przyczynić się do pogorszenia stanu zdrowia. Stąd też konieczny jest zakaz powstrzymywania się od wykonywania pracy w tym okresie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wycieczka II - 30 sierpnia 2014 roku sobota. Zbiórka godz. 10:00 KSON ul. Osiedle Robotnicze 47A. Wyjazd spod KSON autokarem w kierunku Szklarska Poręba – Dolna stacja wyciągu. Wymarsz na trasę: wodospad Kamieńczyk. Spotkanie przy ognisku ze śpiewem i kiełbaskami. Zejście do autokaru na parking powrót do Jeleniej Góry.