Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przez kilkanaście lat działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przy „Fundacji „Złota Jesień” w Gorzowie Wielkopolskim, ich uczestnicy wzięli udział w ogromnej liczbie akcji charytatywnych prowadzonych na rzecz osób potrzebujących wsparcia. Teraz spróbują także pomóc sobie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Czym jest edukacja włączająca?

Edukacja włączająca oparta jest na społecznym modelu postrzegania niepełnosprawności, który uznaje, iż przyczynami niepełnosprawności są między innymi tworzone przez społeczeństwo bariery: społeczne, ekonomiczne, prawne, organizacyjne. W związku z tym to społeczeństwo jest odpowiedzialne za zmniejszenie skutków niepełnosprawności i włączenie tych osób do życia społecznego. Dla oświaty i dla szkół  oraz uczelni oznacza to zniesienie wszelkich barier mentalnych, psychologicznych, edukacyjnych, technicznych, organizacyjnych i architektonicznych, które uniemożliwiają bądź utrudniają uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi funkcjonowanie w danej placówce edukacyjnej.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zapraszamy serdecznie na niezwykły pokaz filmu "Popiół i Diament" z napisami i audiodespkrypcją. 23 Października godz.17:00 Centrum Technologii Audiowizualnych ul. Wystawowa 1 WSTĘP WOLNY. Spotkanie będzie tłumaczone na język migowy.

Cofnijmy się w czasie o 60 lat do początków Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu. Posmakujmy wspólnie polowej grochówki  z pierwszego dnia powojennej Polski. Dotknijmy magii fabryki filmów. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego , Polski Związek Niewidomych - Okręg Dolnośląski i Fundacja KATARYNKA.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o potwierdzenie obecności.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W ósmym roku swojej działalności Stowarzyszenie W Cieniu Lipy Czarnoleskiej opublikowałó siedemdziesiątą dziewiątą pozycję wydawniczą, którą jest dwudziesty szósty debiutancki tomik. Powtarza się pewna prawidłowość –Autorka przeżywa literacki debiut w porze jesieni życia. Wiadomo, że w naszych realiach długo czekałaby na wydanie swoich wierszy, jako że najchętniej drukowany jest dorobek autorów dobrze znanych na rynku czytelniczym, który daje gwarancję rychłego zysku. Stowarzyszenie jest organizacją non profit, a zatem priorytetem jego działalności nie jest zysk, ale stworzenie szansy tym , którzy na druk swojej twórczości zasługują.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Szanowni Państwo,

Polecając poniższy link z zapisem sejmowej konferencji pana Posła Bogdana Rzońcy

http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=5CF7A76E3A53FD61C1257D73002BD74A#

a także artykuł: http://naszdziennik.pl/wp/103995,na-wozku-bez-pracy.html

chcemy zauważyć i podziękować zarazem, że nareszcie zwrócono, na forum ogólnopolskim, uwagę nie tylko na spadek zatrudnienia osób niepełnosprawnych na chronionym rynku pracy, ale i na swoisty paradoks: IŻ OBECNIE NAJBARDZIEJ ZWALCZANI SĄ PRACODAWCY, KTÓRZY ZATRUDNIAJĄ NAJWIĘCEJ O.N. czyli ci, którzy najbardziej pomagają nam dowartościować się poprzez pracę. Wszak większa koncentracja jest zarazem szansą że firma ma większą specjalizację w obsłudze ON. Bo nie da się nie zauważyć, że – pomijając aspekt dużego komfortu i bezpieczeństwa, praca w zpchr jest dla nas dużym wyróżnieniem/przywilejem, gdyż firma i biznes są dostosowane do możliwości pracownika, tak jak paraolimpiada dostosowana jest do możliwości startujących. Praca w gronie podobnych wydajnościowo osób rodzi zdrową atmosferę i rywalizację.