Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Celem kształtowania i rehabilitacji młodzieży niewidomej jest przygotowanie jej do udziału w życiu społecznym i zawodowym. Praca zapewnia zarówno osobom z niepełnosprawnością, jak i osobom zdrowym niezależność osobistą i materialną, jednak dla tych pierwszych ma dodatkową wartość – kompensuje ograniczenia wynikające z deficytów. Z tego też powodu osoby z niepełnosprawnością przypisują pracy ogromne znaczenie, co jest zrozumiałe, ponieważ praca stanowi dla nich nie tylko źródło zarobku, ale również jest łącznikiem z życiem społecznym oraz wyznacznikiem normalnego trybu życia i własnej wartości. Aby jednak praca zapewniała osobie z niepełnosprawnością samorealizację, zaspokajała jej potrzeby oraz umożliwiała rozwój (przede wszystkim osobowościowy, ale także zawodowy), należy dokonać wyboru odpowiedniego dla siebie zawód i miejsca pracy.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Od 1 lipca 2014 r. zmianie uległy zasady wydania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją bądź edukacją osób niepełnosprawnych. Organem wydającym Kartę Parkingową obecnie jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej.

Zgodnie z nową ustawą z 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1446) imienną kartę parkingową można otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Coraz więcej osób niepełnosprawnych interesuje się sportem i aktywnością fizyczną. Niestety często bardzo dużą barierę stanowią ceny biletów, które przewyższają ich możliwości finansowe. Jak się jednak okazuje, niektóre obiekty sportowe wprowadzają do swojej oferty specjalne ulgi przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Toruń – miasto wielu możliwości

W Toruniu mamy możliwość skorzystania z wielu, różnorodnych obiektów sportowych. Najpopularniejsze są baseny, pływalnie i Aquaparki a także siłownie i zajęcia fitness. Możemy również skorzystać z oferty kręgielni, udać się na przejażdżkę konną, a osoby bardziej wprawione mogą także spróbować swoich sił na ściance wspinaczkowej lub w parku linowym. Czy jednak wszystkie obiekty oferują ulgi dla osób niepełnosprawnych?

Wspomagamy – czyli obiekty oferujące zniżki dla niepełnosprawnych

Pierwszym obiektem przyjaznym osobom niepełnosprawnym jest Uniwersyteckie Centrum Sportowe. Zniżki oferowane przez Centrum dotyczą jedynie pływalni, ale ich cena jest bardzo atrakcyjna. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z ceny ulgowej za bilet wstępu w piątki w godzinach od 7:00 do 16:00. Cena biletu to 4,50 zł. Osoby niepełnosprawne, będące studentami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika mogą nieodpłatnie korzystać z pływali raz w tygodniu. Innym miejscem oferującym możliwość skorzystania z basenu jest Pływalnia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z biletu ulgowego na basen w piątki w godzinach od 7:00 do 15:00. W tym terminie cena biletu wynosi 5 zł. Co ważne, opiekunowie osób niepełnosprawnych w tych godzinach mogą korzystać z pływalni nieodpłatnie. Podobną promocję oferuje Mini Aquapark mieszczący się przy ul. Hallera 79. Osoby niepełnosprawne w każdy piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 mogą skorzystać z ulgowego biletu w cenie 5 zł. Tak jak w przypadku Pływalni MOSiR opiekunowie mają zapewniony wstęp bezpłatny.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

„Doradztwo zawodowe, jako element planowania przyszłości uczniów szkoły przysposabiającej do pracy” – to temat III Regionalnego Forum Szkół Przysposabiających Do Pracy, które odbyło się po raz kolejny w Toruniu.

Razem dla uczniów

Już po raz trzeci, nauczyciele szkół specjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego mieli okazję uczestniczyć w „Regionalnym Forum Szkół Przysposabiających do Pracy”. W tym roku Forum odbyło się 21 maja a organizatorem i gospodarzem spotkania była Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 26 w Toruniu. Na forum przybili nauczyciele ze szkół specjalnych z całego województwa m.in. z Bydgoszczy oraz Chełmży. Co roku, na Forum poruszane są inne tematy związane z problematyką uczniów szkół specjalnych. W tym roku tematem przewodnim było doradztwo zawodowe.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Oto kilka rzeczywistych przykładów na to, jak psychika może oddziaływać na reakcje naszego organizmu:

Stany Zjednoczone: zdaniem większości Amerykanów obecnie nastały najbardziej stresujące czasy w dziejach całej ludzkości. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatrują w coraz bardziej stresującej pracy zawodowej. Potwierdzają to różnego typu badania. Na przykład ekonomista z Uniwersytetu Harvarda J. B. Schor opublikował książkę, której polski tytuł brzmi "Przepracowany Amerykanin: nieoczekiwany zanik czasu wolnego". Przedstawił w niej między innymi wyniki swoich badań nad pracą i czasem wolnym, z których wynikało, że przeciętny mieszkaniec Ameryki pracujący zawodowo poświęca swojej pracy o jeden miesiąc więcej niż czynił to podobny człowiek z wcześniejszego pokolenia. Zmieniła się również proporcja pomiędzy ilością czasu poświęcanego pracy zawodowej, a życiu rodzinnemu i wychowaniu dzieci. Współcześni Amerykanie poświęcają tym czynnościom prawie taką samą ilość czasu. W związku z takim natłokiem obowiązków zmniejszyła się również liczba godzin czasu wolnego. Przeciętny Amerykanin ma do swojej dyspozycji 47 godzin mniej czasu wolnego, niż miało to miejsce w poprzednim pokoleniu.

American Institute of Stress dowodzi, że istotną plagą współczesnego świata jest zjawisko stresu. Według członków American Institute of Stress spośród wszystkich schorzeń, które dotykają współczesnego człowieka aż 75 - 90 % powstaje w następstwie stresu. Są to dolegliwości różnorodne, począwszy od błahych infekcji wirusowych, po niebezpieczne dla życia ataki serca.