Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Kowarskie sztolnie dziś jeszcze, podobnie jak przed laty, kryją wiele tajemnic. Podziemne korytarze ciągną się tutaj na kilku poziomach, jest ich ponad siedemdziesiąt kilometrów. Dla potrzeb turystów wydzielono tu przed kilkoma laty 1200-metrową trasę, której przebycie zajmuje wycieczkom zwiedzającym podziemia około godziny. Uważne i cierpliwe wsłuchanie się w ciszę zimnych i wilgotnych korytarzy przynosi zaskakujące rezultaty – już po kilku minutach zaczynamy rozróżniać docierające z kopalnianych sztolni dziwne odgłosy; dobiegają do nas głębokie westchnienia i echa odległych kroków... Może to szum podziemnego strumienia przedzierającego się przez kamienne otchłanie, a może naturalna skarga skalnego masywu, w którym człowiek wydrążył onegdaj rozległe korytarze w poszukiwaniu skarbów, ukrytych głęboko pod ziemią. Zakamarki pouranowej sztolni w Kowarach emanują wyczuwalną mocą; magiczną atmosferę podziemi potęgują zgromadzone w nich niezwykłe kamienie; meteor spełnia tutaj życzenia, zobaczyć można ametysty, agaty, granaty i różne odmiany górskiego kryształu. Obok nich czarny morion, kamień który przywołuje, bądź odgania śmierć.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Podstawę prawną, w oparciu o którą ustalane jest prawo do świadczeń pieniężnych w formie zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych, stanowią przepisy ustawy z 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567) zwanej dalej „ustawą”. Ustawa stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 05 grudnia 2013 r., sygn. K 27/13 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1557), którym Trybunał zakwestionował zgodność z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przepisów art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z 07 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1548), a którymi to przepisami z 01 lipca 2013 r. wygaszono z mocy prawa decyzje przyznające opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych świadczenia pielęgnacyjne, przyznane na dotychczasowych zasadach. Celem jest przywrócenie opiekunom osób niepełnosprawnych niekonstytucyjnie odebranych im świadczeń wraz z wyrównaniem, należnym od dnia wygaśnięcia decyzji przyznających świadczenia pielęgnacyjne (tj. od 01 lipca 2013 r.) do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy (tj. 14 maja 2014 r.), powiększonym o odsetki naliczone do dnia wejścia w życie ustawy, w wysokości odsetek ustawowych. Kryteria, od których spełnienia uzależnione zostało prawo do zasiłku dla opiekunów, określone zostały w art. 2 ustawy. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy, zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z 1 lipca 2013 r. Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy zasiłek dla opiekuna przysługuje:

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

KSON już od 3 lat realizuje projekt pn. „Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”. Polega on na rozbudowie systemu informacji dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia, bowiem brak wiedzy jest najczęściej jednym z głównych powodów wykluczenia społecznego.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Większość Jeleniogórzan pamięta premierę wystawionej 21 czerwca 2008 roku „Zemsty” Aleksandra Fredry w obsadzie samorządowców i niepełnosprawnych aktorów. Sztuka wyreżyserowana przez Jacka Paruszyńskiego zgromadziła pełen teatr widzów, którzy na stojąco oklaskiwali aktorów – w końcu amatorów. Mimo pozornie niezauważonych aktorskich wpadek, media odnotowywały wyjątkowo ciepły klimat sali teatralnej. Przypomnijmy, że zbierano wówczas pieniądze na windę w teatrze. Kwota 6 tysięcy złotych zebrana z biletów wstępu leży w kasie teatru i czeka na dobre czasy.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ulgi na przejazdy PKP/PKS.

Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego przysługują w klasie 2 wyłącznie w określonych kategoriach pociągów i na podstawie określonych rodzajów biletów.

  • Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych, jest uprawniony przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji.
  • Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego są uprawnione następujące osoby:
  1. dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz osoby studiujące dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 26 roku życia– na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych;
  2. jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych – na podstawie biletów jednorazowych.