Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na składzie Biuletynu Niepełnosprawni TU i TERAZ w ramach projektu „Wydawanie Biuletynu Niepełnosprawni TU i TERAZ”, współfinansowanego ze środków PFRON w ramach XIII konkursu ofert. 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na druku Biuletynu Niepełnosprawni TU i TERAZ (ISSN 1895-4987) wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, w ramach projektu „Wydawanie Biuletynu Niepełnosprawni TU i TERAZ”, współfinansowanego ze środków PFRON w ramach XIII konkursu ofert. 

Informujemy,,że najkorzystniejszą ofertę złożył: Hotel "Jan" Jan Chrożnowski Wojcieszyce 231 58-560 Jelenia Góra i temu Wykonawcy zostanie zlecona usługa zapewnienia zakwaterowania. wyżywienia i organizacji spotkania integracyjnego dla Uczestników projektu "Senior na czasie..."

Morskie opowieści w KSON-ie

Na spotkaniu Stowarzyszenia Inwalidów Wzroku gościliśmy kapitana żeglugi wielkiej Ryszarda Bilskiego – mówi Pani Mirosława Jośko Wiceprezes Stowarzyszenia. To kolejne spotkanie z cyklu Wspomnień Jeleniogórzan o swojej drodze życiowej. Kapitan Ryszard Bilski przypomniał czasy, gdy uczniowie jeleniogórskich szkół, zafascynowani morskimi przygodami inspirowani twórczością Karola Borhardta i Konrada Korzeniowskiego marzyli o pracy na morzu. Z tego okresu wielu uczniów szkół średnich podejmowało studia w Państwowych Szkołach Morskich w Szczecinie i Gdyni. Pan Ryszard ukończył Gdyńską po odbyciu 3 letniej służby w marynarce wojennej na dużych ścigaczach okręgów podwodnych.

Po 19 latach pracy w Polskich Liniach Oceanicznych był zmuszony podjąć pracę u armatorów zagranicznych. Zaczynał od młodszego marynarza (chłopca pokładowego), a przeszedł na emeryturę w ubiegłym roku jako kapitan żeglugi wielkiej po 44 latach pracy na morzu. W ciągu swojej kariery pracował na różnych typach statków: drobnicowcach, zbiornikowcach, promach pasażerskich a kończył karierę w sektorze wydobywczym ropy naftowej i gazu (Offshore). Opowieść o swoich podróżach po morzach i oceanach świata ilustrował zdjęciami, odpowiadał na pytania, zapowiadając kolejne spotkania w KSON-ie.

„Dolny Śląsk wrasta w morze” to akcja, którą w latach 80 ubiegłego stulecia prowadzono w celu zainteresowania społeczeństwa gospodarką morską, a Polskie Linie Oceaniczne i Polska Żegluga Morska należały do największych światowych armatorów. Wielu statkom nadawano nazwy miejscowości lub nazw geograficznych. Pływały min. statki: MS Jelenia Góra, MS Cieplice, MS Karpacz, MS Świeradów Zdrój, MT Karkonosze, MT Sudety, a do dzisiaj eksploatowany jest jeszcze MT Szrenica. Wiele zakładów pracy patronowało „swoim” statkom utrzymując kontakt z ich załogami.  Wspomnienie tamtych wspaniałych czasów prezentują zdjęcia niektórych z wymienionych statków. Wkrótce kolejne spotkanie z Jeleniogórzanami – ludźmi morza.ms karpaczms sudetyms swieradow zdroj

MS Jelenia Gra

biskup

REZYGNACJA BISKUPA STEFANA REGMUNTA Z PELNIONEJ FUNKCJI Z POWODU CHOROBY

17 maja 2015 roku biskup diecezji zielonogórsko – gorzowskiej podał do wszystkich kościołów informację o rezygnacji z funkcji ordynariusza z powodu choroby. Papież Franciszek przyjął ją 05 maja 2015 roku. Biskup Regmunt od ponad miesiąca przebywa w szpitalu.

Oto komunikat: „„Umiłowani Diecezjanie!

W maju tego roku rozpocznę 40 rok służby kapłańskiej. W tym roku dziękowałem też Bogu za 20 lat posługi biskupiej. Na przestrzeni minionych lat pracowałem jako kapłan archidiecezji wrocławskiej, jako biskup pomocniczy w diecezji legnickiej. Od 2007 roku jestem biskupem diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Od pewnego czasu zacząłem dostrzegać w sobie zmiany stanu zdrowia. Poinformowano mnie, że muszę podjąć natychmiast stosowne leczenie. Realizacja tego celu ogranicza moje możliwości należytego wypełniania zadań związanych z prowadzeniem diecezji.

W związku z tym, po modlitwie i rozważeniu przed Bogiem swojej sytuacji, w duchu odpowiedzialności za Kościół, przedłożyłem Ojcu Świętemu Franciszkowi pokorną prośbę o przyjęcie mojej rezygnacji z urzędu Biskupa Diecezjalnego.

5 maja 2015 r. otrzymałem odpowiedź, w której Ojciec Święty - po rozważeniu przedstawionych racji - przychylił się do prośby i ze względów zdrowotnych przyjął moją rezygnację (kan. 401 § 2 KPK). Przekazał też życzenia powrotu do zdrowia i zapewnienie o modlitwie o Bożą pomoc.

Ojciec Święty w podjętej decyzji zaznaczył, że pragnie, abym pełnił dotychczasowy urząd do czasu wyłonienia i mianowania mojego następcy.

Z głębi serca dziękuję Bogu za dar szczególnego powołania w Kościele Chrystusowym i za wszelkie otrzymane łaski. Dziękuję też Ojcu Świętemu za zrozumienie i przyjęcie mojej prośby o zwolnienie z pełnionego urzędu. Moją wdzięczność wyrażam również wobec rodziny diecezjalnej za każdy wyraz życzliwości i współpracy w posłudze zbawienia.

Powierzam się opiece Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej, a Was, Umiłowani Diecezjanie, proszę o modlitwę.

Niech Wam wszystkim Bóg błogosławi

Stefan Regmunt

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski”

Biskup Stefan Regmunt to przyjaciel Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych z czasów, gdy był sufraganem Diecezji Legnickiej. Był naszym bardzo częstym gościem i wnosił do środowiska osób niepełnosprawnych tyle nadziei, ile życzliwości.

 Z całego serca życzymy księdzu biskupowi dużo zdrowia i Bożej opieki, bo powtarzając słowa wiersza Jana Twardowskiego „nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia, kiedy Bóg drzwi zamyka, to otwiera okno”…

I my zanosimy modlitwy o poprawę stanu zdrowia i powrót Biskupa Stefana do wdzięcznej rzeszy niepełnosprawnych mieszkańców Diecezji Legnickiej.

Doktor Iza….

barczyk

W dniu 12 maja b. r. odeszła od nas doktor nauk medycznych, specjalista chorób oczu – Izabela Barczyk. Żegnało ją kilkaset osób, a pośród nich koleżanki i koledzy lekarze, pielęgniarki i bardzo liczni pacjenci. Wspomnienie o zmarłej, wyjątkowo ciepłe i refleksyjne, wygłosił ksiądz prałat Józef Stec. Mszę żałobną sprawował proboszcz parafii p.w. Matki Boskiej Królowej Polski i św. Franciszka z Asyżu ks. Grzegorz Niwczyk. Pośród zebranych była również delegacja Cechu Rzemiosł Różnych ze sztandarem.

Doktor Barczyk trafiła do jeleniogórskiego szpitala z tzw. nakazu pracy w roku 1959. Okulistyki uczyła się od ówczesnego ordynatora, doktora Hindesa. Wkrótce została ordynatorem oddziału okulistycznego cieplickiego szpitala, w którym pracowała przez ponad 20 lat. Była prekursorką w dziedzinie chirurgii okulistycznej i to dzięki jej energii i umiejętnościom, w Szklarskiej Porębie powołano pierwszą w kraju prywatną klinikę mikrochirurgii oka – „WZROK”. W klinice tej leczono choroby oczu według metody prof. Fiodorowa z Nowosybirska, gdzie doktor Izabela z zespołem Polskich lekarzy przebywała na specjalistycznym szkoleniu. Klinika „Wzrok” została przeniesiona  w 2010 roku do Centrum Medycznego w Karpaczu. Doktor Izabela Barczyk w ciągu swojej kariery lekarskiej wykształciła ponad dwudziestu okulistów, a gdy w świecie medycznym mówiło się o niej, zawsze  były to ciepłe akcenty podkreślające jej niespożytą energię w trosce o pomoc potrzebującym. Doktor Iza, to odchodząca już do historii „Judymów” lekarka, przyjaciel i człowiek, dla którego dobro pacjenta było rzeczą pierwszorzędną - wspomina dyrektor Centrum Medycznego w Karpaczu  dr Grzegorz Gąszczyk. Miło też wspominają doktor Izę niepełnosprawni z różnych organizacji grupujących inwalidów wzroku. Wielokrotnie, jak wspominają członkowie organizacji z KSON-u, przyjmowała na badania ludzi ubogich i nie zdarzyło się, by mieli okazję jej zapłacić za wizytę lekarską. Doktor Izabela Barczyk pozostawiła rodzinę: męża Jerzego, dwóch synów, czworo wnucząt, a przede wszystkim wielu, wielu pacjentów, którzy do ostatnich dni zachowają o Niej dobre wspomnienia.

Cześć Jej pamięci.

                                                                                                              Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Pasja wg Gąsiora w Beeskow

Polscy i Niemccy seniorzy wzięli udział w wystawie pt. Pasja wg Gąsiora, gorzowskiego rzeźbiarza Jerzego Gąsiorka, która zorganizowana została przy współpracy Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim i Centrum Nauki, Kultury i Kształcenia Muzycznego Powiatu Oder-Spree w Beeskow w Brandenburgii.

Beeskow, położone ponad sto kilometrów od granicy polsko – niemieckiej, jest miastem starzejącym się. Młodzi ludzie wyjeżdżają do większych aglomeracji, gdzie jest większa możliwość podjęcia pracy. Dlatego na wystawie zgromadzili się głównie seniorzy.

O wyborze tematyki wystawienniczej zdecydował czas wielkopostny. Jerzy Gąsiorek w swojej twórczości wielokrotnie podejmuje tematykę religijną. Od 1984 do 2004 roku organizował i był komisarzem Biennale Sztuki Sakralnej w Gorzowie Wlkp. W 1995 roku otrzymał nagrodę im. Brata Alberta. Z jego inicjatywy powstała w Gorzowie druga po Zakopanem kolekcja dzieł Władysława Hasiora. Był założycielem i wieloletnim dyrektorem Biura Wystaw Artystycznych. Jego prace prezentowane są także w wieży widokowej katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie.

Urodził się 17 stycznia 1941 r. w Granowcu. Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z muzealnictwa i wystawiennictwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Droga Krzyżowa, pieta, symbole ukrzyżowania, grzechu, cierpienia, wojny i holocaustu to między innymi elementy wystawy gorzowskiego artysty, który powiedział, że czas wielkopostny zdecydował o wyborze tematyki pasyjnej.

– Pasja, ból, cierpienie nie skończyły się ze śmiercią Chrystusa na Golgocie, okrucieństwa dzieją się nadal a wojny zagrażają ludzkości – uważa Jerzy Gąsiorek. – Boję się myśleć co będzie dalej. Te prace mają zapobiec okrucieństwu, choć zdaję sobie sprawę, że ta wystawa nie zapobiegnie wycofywaniu wojsk z okupowanych krajów. To są okrutne realia, dlatego podejmuję się takich tematów. Kocham przyrodę, piękny świat i ludzi i wierzę, że ludzie są dobrzy, tacy jak tu zgromadzeni – powiedział do Niemców i Polaków, którzy przyjęli te słowa z aplauzem.

Gąsiorek powiedział, że materiał, z którego powstają jego prace jest bardzo istotny, bo on decyduje o pomyśle. Eksponaty przede wszystkim wykonane są z drewna. – Gdy zobaczyłem wymęczony, ekspresyjny konar od razu wiedziałem, że z tego zrobię krzyż. Znalazłem dziwnie uformowaną deskę przypominającą kształtem tors ludzki – wiedziałem, że będzie to Chrystus – dodał.

Ukrzyżowanego Chrystusa uformował artysta także z tkaniny, którą przytwierdził wielkimi gwoździami do deski i umieścił w tle zabrudzonej bieli, co ma świadczyć o trudzie, cierpieniu i nieczystości otaczającego Chrystusa świata. Metalowa obręcz z prętami symbolizuje cierniową koronę.

Rzeźbiarz wykorzystuje do twórczości różne odpady i znalezione rzeczy, pogryzione przez korniki drewniane niecki, kawałki materiałów, metalowe części. Starą szufladę wykorzystał jako obramowanie do piety.

Wystawa potrwa do końca maja, a prezentowana jest w zamku, w którym znajduje się niewielkie muzeum.

W. Milewska

w zamku

 W Zamku w Beeskow

FESTIWAL ZDROWIA - Komunikat prasowy
BOSO BO ZROWIE - BLIŻEJ NATURY w Bukowcu , 29.08.2015
29 sierpnia 2015 w Bukowcu (koło Karpacza) odbędzie się FESTIWAL ZDROWIA zatytułowany „Boso Po Zdrowie – Bliżej Natury”
Festiwal to spotkanie ludzi, którzy są ciekawi otaczającego ich świata oraz siebie. Którzy chcą doświadczać zmian na drodze własnego rozwoju oraz zdrowia fizycznego, a także odkrywać swoje wewnętrzne możliwości.
Podczas festiwalu odbędzie się szereg spotkań i wykładów, będzie można wziąć udział w wielu aktywnościach ruchowych i warsztatach oraz zapoznać się z ofertą lokalnych i krajowych przedsiębiorców, usługodawców na festiwalowym kiermaszu.
Odbędzie się również pokaz filmu „Imagine” Andrzeja Jakimowskiego. („Jedno z największych olśnień w polskim kinie ostatnich lat" Gazeta Wyborcza)
Festiwal jest wspólnym projektem czterech regionalnych organizacji:
 Związek Gmin Karkonoskich
 Dolina Pałaców i Ogrodów
 Partnerstwo Ducha Gór
 Enter Sp. z o.o.
Ideą festiwalu jest:
Stworzenie w regionie stałego miejsca spotkań, wymiany doświadczeń oraz zaprezentowania nowinek, produktów i usług z zakresu medycyny naturalnej.
Gośćmi i prelegentami Festiwalu Zdrowia będą m. in.: - Jerzy Zięba - 'UKRYTETERAPIE.pl' , Rzeszów
- prof. Grzegorz Żurek – 'TUNING MÓZGU', AWF Wrocław
- Henryk Wereda - 'ECHOLOKACJA' , Poznań
Zaproszenie na Festiwal adresowane jest do wszystkich zainteresowanych własnym zdrowiem, rozwojem osobistym, a także ciekawostkami z obszaru wiedzy alternatywnej.
W drugiej połowie czerwca odbędzie się pierwsza konferencja prasowa związana z Festiwalem i jego tematyką. O jej terminie i miejscu poinformujemy w osobnym komunikacie.
Więcej informacji na stronie: www.bosopozdrowie.pl
Z pozdrowieniem
Winfried Bolenz (organizator i pomysłodawca)

 

Festiwalzdrowia ulotka1