Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

KSON już od 3 lat realizuje projekt pn. „Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”. Polega on na rozbudowie systemu informacji dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia, bowiem brak wiedzy jest najczęściej jednym z głównych powodów wykluczenia społecznego.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ulgi na przejazdy PKP/PKS.

Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego przysługują w klasie 2 wyłącznie w określonych kategoriach pociągów i na podstawie określonych rodzajów biletów.

  • Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych, jest uprawniony przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji.
  • Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego są uprawnione następujące osoby:
  1. dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz osoby studiujące dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 26 roku życia– na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych;
  2. jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych – na podstawie biletów jednorazowych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne, ustanowiona została forma wsparcia materialnego dla osób w trudnej sytuacji finansowej oraz rodzinnej w postaci dodatku energetycznego. Instytucję tę regulują przepis art. 5c – 5f wskazanego wyżej aktu prawnego.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Osoby niepełnosprawne, chore oraz osoby z ich otoczenia są szczególnie narażone na stresujące sytuacje. Dlatego szczególnie ważne jest regularne dbanie o równowagę i dobre samopoczucie. Skuteczne radzenie sobie ze stresem często wymaga zmiany stylu życia. Poniżej znajdą Państwo kilka pomysłów jak to zrobić.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Osoby niepełnosprawne lub ich bliscy często stają w trudnej sytuacji wynikającej pośrednio z niepełnosprawności.

Regułą jest, że państwo w niewielkim stopniu pomaga osobom niepełnosprawnym, pozostawiając im i ich bliskich codzienność.

Najczęściej z braku środków osoby niepełnosprawne osobiście lub ich bliscy zaciągają długi na pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji lub zaopatrzenia w środki rehabilitacyjne i usprawniające. Często też osoby niepełnosprawne padają ofiarą oszustw polegających na sprzedaży, najczęściej zupełnie niepotrzebnych, środków i przedmiotów usuwających ograniczenia życiowe będące następstwem niepełnosprawności (cudowna pościel, niezwykle skuteczne urządzenia do masażu, niezwykłe maści i kremy, itp.).

Często też niepełnoprawni pochopnie zawierają umowy z operatorami telefonii i Internetu, telewizji kablowej i satelitarnej.