Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Fundacja Alternatyw Cywilizacyjnych - Żyć Inaczej

Projekt Festiwalu jest wypełnieniem podstawowej misji naszej Fundacji tj. poszanowania wszystkiego co istnieje. Przesłanie to odwołuje się zarówno do idei ekologii głębokiej, jak i „czci dla istnienia” w wymiarze filozoficznym. Nasz Festiwal ma być manifestacją wartości wyrosłych z takiej postawy. Inicjatywą tą chcemy zjednoczyć wszystkich, którzy opowiadają się przeciwko wszelkim uzależnieniom: od narkotyków, alkoholu, nikotynizmu i innych używek. Ci wszyscy, którym są drogie wartości odwołujące się do czci wszystkiego, co istnieje są sojusznikami naszej misji. To w ich imieniu i dla nich ma na naszym Festiwalu brzmieć muzyka, dziać się teatr, tworzyć sztuka i toczyć się dyskurs. Podnieś się i ty – lepiej bądź.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Filozof i artysta, autor kilkunastu książek z zakresu filozofii i estetyki, z których najważniejsze to: „Twórczość a sztuka. Wprowadzenie do estetyki procesów twórczych”, „”Myślenie Heidegggerem”, „Tezy o ethosofii”, „Zagubiony ethos”, „Dwie fenomenologie: Husserl i Heidegger”, „Droga myśli”, „Estetyka po estetyce. Prolegomena do ontologii procesu twórczego”. Laureat nagrody ministerialnej I-go stopnia im. St. Wyspiańskiego, członek kilku stowarzyszeń naukowych i artystycznych w kraju i za granicą, Najwybitniejszy Młody Polak Roku 1981 wybrany w ankiecie dziennikarzy. Twórca i artystyczny lider grupy artystycznej „Pracownia Teatru”, członek „Sztuki i Teorii”, jeden z animatorów ruchu awangardy . Jego koncepcji ethosofii, wyłożonej w angielskiej książce „Theses on ethosophy” poświęcony był round table podczas Światowego Kongresu Filozoficznego w Brighton. Jej omówienie napisał sam Paul Ricoeur. Wykładowca na wielu uczelniach w kraju i za granicą, pracownik Polskiej Akademii Nauk. Autor kilkunastu książek z zakresu filozofii systematycznej oraz estetyki, m. in. „Tezy o ethosofii”, Dwie fenomenologie: Husserl i Heidegger”, „Droga myśli”, „Zagubiony ethos” oraz ponad 140 rozpraw i artykułów naukowych. Wykładał także metafizykę w Papieskim Wydziale Teologicznym „Bobolanum” w Warszawie, a także filozofię w Seminarium Duchownym „Hozjanum” w Olsztynie. Absolwent trzech fakultetów: filologii polskiej, filozofii a także Wydziału Reżyserii Dramatu Akademii Teatralnej w Warszawie. Opublikował także zbiór opowiadań „Dalej, inaczej…” oraz powieść „ Życie i cierpienie młodego W.” Pisze także dramaty i poezje. Maratończyk. Żyje na uboczu. W górach.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Rada Działalności Pożytku Publicznego to organ doradczy Prezydenta, który ma go wspierać w sprawach dotyczących udziału III sektora w kwestiach społeczno – gospodarczych miasta. Takie Rady funkcjonują w większości jednostek samorządu terytorialnego od gmin do Urzędów Marszałkowskich, a Jeleniogórska RDPP powołana została do życia 4 czerwca 2014 r. W skład jej weszło sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych wybranych w sposób demokratyczny przez głosowanie online ponad sześćdziesięciu NGO z terenu miasta, trzech przedstawicieli Rady Miejskiej przez nią desygnowanych i trzy osoby wskazane przez prezydenta. Najwięcej głosów (27) otrzymał Robert Obaz i on zgłoszony został przez reprezentantów III sektora na przewodniczącego. Prezydent na to stanowisko zgłosił Jacka Musiała – dyrektora Jeleniogórskiego Aeroklubu i przewagą oddanych głosów, to on został przewodniczącym Rady. Jak się wydaje po roku działania RDPP w zestawieniu z planami Pana Przewodniczącego i Prezydium efekt działania tego gremium jest rzeczywiście mizerny.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 17 sierpnia 2014 roku na jeziorze Pilchowickim odbyły się III Regaty o puchar Starosty Lwóweckiego. W klasie Optimist I miejsce zajął Kamil Ledwon, II miejsce zajął Szymon Wójcik, a trzecia była Klaudia Krystecka. W klasie Open   po trzech biegach z tzw. „przesiadaniem” zwyciężył Paweł Młynarkiewicz. Drugie miejsce zajął Aleksander Woźny. Na trzecim miejscu uplasował się Marcin Izydorczyk. Regaty, ze względu na warunki pogodowe, przesunięto z soboty 16.08.14 r. na niedzielę. Poprawa pogody miała duży wpływ na spore zainteresowanie zawodami. Wszyscy wspaniale się bawili.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Już 6 września odbędzie się jubileuszowa XV pielgrzymka osób niepełnosprawnych i przyjaciół do Krzeszowa. W tym roku będzie to pielgrzymka dziękczynna, podczas której wierni będą dziękować za św. Jana Pawła II i św. Jana XXIII.

Dla osób z Jeleniej Góry wyjazd do Krzeszowa organizuje Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Koszt takiego wyjazdu to 10,00 PLN, a zapisy pod bezpłatnym numerem telefonu 800-700-025 lub w siedzibie KSON przy ul. Os. Robotnicze 47A trwają do 3 września br.

Program pielgrzymki:

  • 10:00 - rozpoczęcie,
  • 10:15 - program artystyczny – wspomnienie o Janie Pawle II,
  • 11:15 - katecheza,
  • 12:00 - Eucharystia,
  • 13:30 - gorący posiłek i wspólna zabawa,
  • 15:00 - planowane zakończenie.