Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 • 03-03-2015 ( wtorek) godz. 16:00 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków- Zarząd Regionu organizuje w świetlicy KSON spotkanie z lekarzem okulistą
 • 06-03-2015 (piątek) o godz. 11:00 - Karkonoska Akademia Aktywnych Seniorów organizuje spotkanie w świetlicy integracyjnej KSON z okazji Dnia Kobiet
 • 08-03-2015 (niedziela) godz.: 8:00 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo "Przyjaciele" organizuje wyjazd do KUTNE HORY ( zwiedzanie kapicy czaszek, kopalni srebra i Katedra św. Barbary).

Karkonoska Akademia Aktywnych Seniorów organizuje w siedzibie KSON

 • poniedziałki – kurs języka niemieckiego,
 • wtorek – kurs języka angielskiego.

W Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych trwają kursy komputerowe "e-możliwości dla osób niepełnosprawnych" z certyfikatem ECDL Start lub ECDL Core.

Od miesiąca marca 2015 roku przy KSON funkcjonuje transport osób niepełnosprawnych – chwilowo lub trwale niezdolnych do samodzielnego przemieszczania się.

Dowozy i przewozy osób niepełnosprawnych:

 • Na dworce kolejowe, autobusowe i lotniska,
 • Wyjazdy na terenie całego kraju,
 • Do i ze szpitala,
 • Do lekarza,
 • Do kina, teatru,
 • Do przychodni lekarskiej,
 • Do urzędów, banków,
 • Na rehabilitację,
 • Na turnusy rehabilitacyjne,
 • Na uroczystości.

Telefon kontaktowy 604 122 500 i 606 567 500 lub telefon KSON 75-75-242-54.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia i sali szkoleniowej dla 9 Uczestników warsztatów edukacyjno - motywujących w ramach projektu „Gościnni sprawni - niepełnosprawni: aktywizacja niepełnosprawnych w branży usług gościnnych” współfinansowanego ze środków PFRON.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożył: ATAR sp z.oo 50-451 Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 19 i z tym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na wykonanie usługi; zapewnienie wyżywienia, noclegów i sali szkoleniowej dla Uczestników warsztatów w ramach projektu " Gościnni sprawni-niepełnosprawni..."

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W ramach wyboru wykonawcy zadania:projekt i druk ulotek w ramach projektu „Aktywizacja niepełnosprawnych seniorów 60+”, współfinansowanego ze środków PFRON w ramach XV konkursu ofert do Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych została wybrana firma: Lukstar Łukasz Mąkowski, ul. Zielona 39, 98-220 Zduńska Wola.

W załączeniu protokół z otwarcia ofert.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Informujemy, że w związku z przekroczeniem budżetu zostały podjęte z Wykonawcą, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, negocjacje cenowe.