Dnia 9 lipca b.r. (czwartek) o godz. 12:00 odbędzie się zebranie przedstawicieli organizacji pozarządowych – członków KSON.

Tematem spotkania będzie  usytuowanie na mapie miasta barier i utrudnień dla osób niepełnosprawnych.

Z uwagi na wagę tematu, prosimy o pilne przybycie i aktywny udział.

Prosimy o przybycie prezesa lub jego zastępcy.

 

Agnieszka Smolińska poleca książką mówioną na wakacje...

smolińskaksiazka mowiona 1

pismo20150512 3

W miniony piątek odbyło się spotkanie Karkonoskiego Kongresu Obywatelskiego. Przypomnijmy, że kongres swoje korzenie zawdzięcza Karkonoskiej koalicji  organizacji pozarządowych i ponad 10 letniej tradycji udziału głównie jeleniogórskich stowarzyszeń w akcji fundacji im. Stefana Batorego „Masz głos, masz wybór”.

Gościem Kongresu był długoletni prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych Pan Piotr Frączak który, od kilkunastu lat aktywnie uczestniczy w budowaniu dialogu obywatelskiego na poziomie krajowym i regionalnym. Jest członkiem komitetu do spraw umowy partnerstwa (ciała dialogu oceniającego wdrażanie funduszy europejskich). To bardzo dobrze że, spotykamy się tu w Jeleniej Górze – mówi Pan Piotr – ponieważ dzień wcześniej podczas Forum Dialogu Obywatelskiego zwracano uwagę na rolę lokalnego zaangażowania organizacji pozarządowych w budowanie systemu współpracy z administracją. Zaproponowano tam powstanie rady dialogu obywatelskiego, która ma być niezależnym ciałem  wzmacniającym głos organizacji w debacie publicznej. Organizacje pozarządowe obok związków zawodowych i pracodawców, a także samorządu są istotnym głosem obywateli w myśleniu o rozwoju społeczno – gospodarczym kraju i regionu. Sektor organizacji pozarządowych pracuje nad strategicznym dokumentem „III sektor dla Polski” który ma umożliwić obywatelom i ich organizacjom włączenie się w działanie na rzecz poprawienia jakości życia mieszkańców, wyrównywania szans i umacniania praw obywatelskich. Integracja sektora obywatelskiego z jednej strony i wzmocnienie dialogu obywatelskiego z drugiej to szansa na zwiększenie roli partycypacji społecznej i działalności pozarządowej w działaniach na rzecz przyszłości.

W blisko dwugodzinnej dyskusji uczestnicy kongresu, głównie liderzy organizacji pozarządowych oraz grupa radnych z przewodniczącym rady miasta L. Wrotniewskim, poruszali problemy niedoskonałości prawa regulującego miejsce NGO, często wadliwych mechanizmów demokracji, właściwej relacji z jednostkami samorządu terytorialnego. Mówiono także o potrzebie wzmocnienia organizacyjnego NGO poprzez głównie jednoczenie swych sił tak aby być liczącym partnerem w podejmowanych działaniach. Zdaniem zgromadzonych podstawową wadą funkcjonowania NGO jest to, że dały się sprowadzić do roli konkurentów w ubieganiu się o środki budżetowe, zapominając o statutowych celach społecznych. Jak się wydaje powoływane zespoły doradcze przy prezydentach, burmistrzach i wójtach mają w większości charakter fasadowy. Rady ds. seniorów, osób niepełnosprawnych czy wreszcie rady działalności pożytku publicznego nie wnoszą nic do rozwoju społeczno - gospodarczego miasta i gminy co oznacza, że obecna ich forma nie zdaje egzaminu. Alternatywą mogą być rady konsultacyjne powoływane przez środowisko III sektora, bieda w tym, że o te porozumienia jest trudno. Zawsze bowiem ktoś decyduje o dotacjach i dofinansowaniach. „Ktoś” a nie wypracowany obiektywny system ograniczający interpretacyjną swobodę ocen.

W podsumowaniu zwrócono uwagę na rolę pracy nad rozwojem samych organizacji pozarządowych ich wizerunku i docenienia ich roli przez opinię publiczną. To przecież III sektor coraz częściej jest znaczącym pracodawcą ale też miejscem wielopokoleniowego społecznego  zaangażowania ludzi zakochanych w swoich „małych ojczyznach”. Klimat do dyskusji o tych problemach jest dobry – powiedział Pan Piotr Frączak. W Sejmie procedowana jest ustawa o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie a także ustawa o stowarzyszeniach, które mogą być początkiem zmian na rzecz lepszego prawa dla organizacji. Zacząć jednak powinniśmy od siebie, budowania mostów porozumienia, bo tylko silne organizacje działające wspólnie mają moc dokonywania zmian.

Organizatorzy kongresu myślą już o kolejnym wrześniowym spotkaniu z udziałem ludzi mogących wspierać inicjatywy integracji i dialogu obywatelskiego. 

20150626671

20150626673

 

W miniony piątek odbyło się spotkanie Karkonoskiego Kongresu Obywatelskiego. Przypomnijmy, że kongres swoje korzenie zawdzięcza Karkonoskiej koalicji  organizacji pozarządowych i ponad 10 letniej tradycji udziału głównie jeleniogórskich stowarzyszeń w akcji fundacji im. Stefana Batorego „Masz głos, masz wybór”.

Gościem Kongresu był długoletni prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych Pan Piotr Frączak który, od kilkunastu lat aktywnie uczestniczyw budowaniu dialogu obywatelskiego na poziomie krajowym i regionalnym. Jest członkiem komitetu do spraw umowy partnerstwa (ciała dialogu oceniającego wdrażanie funduszy europejskich). To bardzo dobrze że, spotykamy się tu w Jeleniej Górze – mówi Pan Piotr – ponieważ dzień wcześniej podczas Forum Dialogu Obywatelskiego zwracano uwagę na rolę lokalnego zaangażowania organizacji pozarządowych w budowanie systemu współpracy z administracją. Zaproponowano tam powstanie rady dialogu obywatelskiego, która ma być niezależnym ciałem  wzmacniającym głos organizacji w debacie publicznej. Organizacje pozarządowe obok związków zawodowych i pracodawców, a także samorządu są istotnym głosem obywateli w myśleniu o rozwoju społeczno – gospodarczym kraju i regionu. Sektor organizacji pozarządowych pracuje nad strategicznym dokumentem „III sektor dla Polski” który ma umożliwić obywatelom i ich organizacjom włączenie się w działanie na rzecz poprawienia jakości życia mieszkańców, wyrównywania szans i umacniania praw obywatelskich. Integracja sektora obywatelskiego z jednej strony i wzmocnienie dialogu obywatelskiego z drugiej to szansa na zwiększenie roli partycypacji społecznej i działalności pozarządowej w działaniach na rzecz przyszłości.

W blisko dwugodzinnej dyskusji uczestnicy kongresu, głównie liderzy organizacji pozarządowych oraz grupa radnych z przewodniczącym rady miasta L. Wrotniewskim, poruszali problemy niedoskonałości prawa regulującego miejsce NGO, często wadliwych mechanizmów demokracji, właściwej relacji z jednostkami samorządu terytorialnego. Mówiono także o potrzebie wzmocnienia organizacyjnego NGO poprzez głównie jednoczenie swych sił tak aby być liczącym partnerem w podejmowanych działaniach. Zdaniem zgromadzonych podstawową wadą funkcjonowania NGO jest to, że dały się sprowadzić do roli konkurentów w ubieganiu się o środki budżetowe, zapominając o statutowych celach społecznych. Jak się wydaje powoływane zespoły doradcze przy prezydentach, burmistrzach i wójtach mają w większości charakter fasadowy. Rady ds. seniorów, osób niepełnosprawnych czy wreszcie rady działalności pożytku publicznego nie wnoszą nic do rozwoju społeczno - gospodarczego miasta i gminy co oznacza, że obecna ich forma nie zdaje egzaminu. Alternatywą mogą być rady konsultacyjne powoływane przez środowisko III sektora, bieda w tym, że o te porozumienia jest trudno. Zawsze bowiem ktoś decyduje o dotacjach i dofinansowaniach. „Ktoś” a nie wypracowany obiektywny system ograniczający interpretacyjną swobodę ocen.

W podsumowaniu zwrócono uwagę na rolę pracy nad rozwojem samych organizacji pozarządowych ich wizerunku i docenienia ich roli przez opinię publiczną. To przecież III sektor coraz częściej jest znaczącym pracodawcą ale też miejscem wielopokoleniowego społecznego  zaangażowania ludzi zakochanych w swoich „małych ojczyznach”. Klimat do dyskusji o tych problemach jest dobry – powiedział Pan Piotr Frączak. W Sejmie procedowana jest ustawa o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie a także ustawa o stowarzyszeniach, które mogą być początkiem zmian na rzecz lepszego prawa dla organizacji. Zacząć jednak powinniśmy od siebie, budowania mostów porozumienia, bo tylko silne organizacje działające wspólnie mają moc dokonywania zmian.

Organizatorzy kongresu myślą już o kolejnym wrześniowym spotkaniu z udziałem ludzi mogących wspierać inicjatywy integracji i dialogu obywatelskiego. 

 

20150626672

20150626673

20150626671

ROZTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 19/2015

Informujemy, że najkorzystniejsza ofertę złożył: Drukarnia Grafix Tomasz Biniek ul. Wrocławska 59/1 58-506 Jelenia Góra i temu Wykonawcy zostanie powierzona usługa druku  Biuletynu Niepełnosprawni Tu i Teraz

ROZTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 20/2015

Informujemy, że najkorzystniejsza ofertę złożył: Wydawnictwo Poligrafia AD REM Regina Chrześcijańska ul. Okrzei 12 58-500 Jelenia Góra i temu Wykonawcy zostanie powierzona usługa składu  Biuletynu Niepełnosprawni Tu i Teraz

Po raz 27 w dniach od 29 do 31 maja w Cieplicach Śląskich zorganizowano Rodzinne Święto Matki. Program obejmował 3 dni atrakcyjnych wydarzeń, między innymi występ znanego barda obdarzonego wyjątkowym głosem - Macieja Wróblewskiego, ciepliczanki, sopranistki Anny Patrys, która zaprezentowała utwory z cyklu „Miłość jest u stóp Matki”, występ orkiestry reprezentacyjnej z miasta i gminy Olszyna pod batutą Andrzeja Drozdowicza. Gromkimi brawami publiczność nagrodziła recital niewidomej piosenkarki Renaty Galik z Wlenia.

Duchowym przewodnikiem tegorocznego Święta Matki, które zgromadziło ponad 3 tysiące ciepliczan, parafian i gości był ordynariusz diecezji świdnickiej ks. Bp Ignacy Dec, a honorowymi gośćmi byli profesorowie: Krzysztof Zanussi oraz Wojciech Witkiewicz i aktorka teatru im. W. Szekspira z Wałbrzycha Danuta Gołdon – Legler.  Na placu kościelnym przygotowano szereg atrakcji dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Piękna, słoneczna pogoda i mistrzowskie prowadzenie imprez Święta Matki przez Olgierda Poniźnika burmistrza Gryfowa Śląskiego, pozostawiły trwałą wspaniała pamięć u wszystkich uczestników tego wydarzenia. Zadbano o posiłek a całości towarzyszył ład i porządek nad którym dyskretnie czuwali Organizatorzy.

Tegoroczne Święto przygotowywane był przez liczna grupę wolontariuszy ze stowarzyszenia Święto Matki pod prezesurą Zbigniewa Ładzińskiego. Nad całością czuwał jak zwykle ks. prałat dr Józef Stec proboszcz parafii pod wezwaniemMatki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze - Cieplicach. Warto przypomnieć, że w czerwcu mija 30 lat jak młody absolwent seminarium ks. Józef Stec przybył do Cieplic z Wrocławia i rozpoczął budowę kościoła wokół którego zlokalizowano szereg ogólnodostępnych pomieszczeń i sal katechetycznych. Do niedawna funkcjonowało w nich Kolegium Teologiczne przygotowujące przyszłych katechetów a obecnie znajduje się tam Publiczne Gimnazjum Katolickie.

Kompleks zabudowań pięknie wpisuje się w panoramę Karkonoszy, a parafia pod wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia stała się dynamicznym ośrodkiem kultury chrześcijańskiej podkreślającym znaczenie miłości małżeńskiej i rodzinnej. Dlatego przez wszystkie dni tegorocznego Święta Matki przewijała się myśl świętego Jana Pawła II „Rodzina nadzieją jutra”.

Do zobaczenia za rok.

IMGP0002

IMGP0005

IMGP0038

IMGP0021

IMGP0026

IMGP0049

KOMUNIKAT

PUCHARU  POLSKI W NORDIC WALKING

PORAŻYN 2015

Termin i miejsce:        8.07 – 10.07.2015r. zawody strefy eliminacyjnej „B” (północnej)

                                   10.07-12.07.2015r. zawody strefy eliminacyjnej „A” (południowej)

                                  Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy, Porażyn, 64-330 Opalenica

Organizator: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i  Słabowidzących „CROSS” Warszawa, ul. Konwiktorska 9

Zaprasza zawodników niewidomych i słabowidzących do wzięcia udziału w pierwszym Pucharze Polski w nordic walking.

 1. 1.Miejsce zakwaterowania:  

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy, Porażyn, 64-330 Opalenica (Stacja kolejowa Opalenica)

 1. Cel imprezy: Wyłonienie  finalistów Pucharu Polski (po 10 osób z każdej strefy eliminacyjnej)
 2. Koordynator – dr Dariusz Rutkowski (tel. 507-067-266)
 3. Zasady uczestnictwa: W zawodach mogą wziąć udział osoby niewidome lub słabowidzące posiadające aktualne orzeczenie o znacznej lub umiarkowanej utracie wzroku (kserokopię orzeczenia KIZ należy przekazać koordynatorowi).
 4. Strefy eliminacyjne: (zatwierdzone uchwałą Prezydium CROSS nr 28/P/III/2010) z dnia 05-marca 2010r. W szczególnych przypadkach, po aprobacie organizatora, jest możliwość zmiany terminu i startu nie w swojej strefie eliminacyjnej.

- strefa „A” (południowa) kluby sportowe zrzeszone w CROSS: Bielsko-Biała Pionek, Bielsko-Biała Smrek, Chorzów Karolinka, Częstochowa Jutrzenka, Dąbrowa Górnicza Jutrzenka, Jastrzębie Cross, Kielce, Kłodzko Sudety, Kraków-Lajkonik, Kraków-Nadzieja, Lublin – Hetman, Lublin-Ikar, Łódź Omega, Nysa Atut, Opole Cross, Przemyśl Podkarpacie, Tarnów Pogórze, KoMar Piekary, Wrocław Sprint

- strefa „B” (północna) - kluby sportowe zrzeszone w CROSS: Białystok Victoria, Bydgoszcz Łuczniczka, Elbląg Elcross, Gdańsk Jantar, Grudziądz, Giżycko, Iława Morena, Lublin K.K.T, Olsztyn Warmia i Mazury, Poznań-Razem, Poznań-Razem na szlaku, Poznań-Tęcza, Radom, Słubice, Słupsk Zryw, Suwałki Jaćwing, (Szczecin Bryza -zawiesz, Warszawa-Laski, Warszawa-Syrenka, Warszawa Fizjotech, Włocławek Pionek

 1. Kluby sportowe CROSS przesyłają imienne zgłoszenia zawodników do dnia 3.07.2015 na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z podaniem imienia, nazwiska, grupy, daty urodzenia oraz danych osób towarzyszących (liczba miejsc ograniczona). Osoby biorące udział w zawodach muszą należeć do Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS.
 2. Każdy klub CROSS posiadający aktywną sekcję nordic walking ma prawo zgłoszenia do 6 zawodników po zaniżonej odpłatności podanej poniżej. Koordynator ma prawo do przydzielenia klubom większej ilości niskopłatnych miejsc wyłącznie w przypadku posiadania wolnych miejsc po upływie terminu zgłoszenia tj. po 3.07.2015r.
 3. Odpłatność: każdy zawodnik i opiekun zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 70 zł za cały okres pobytu. Bez dokonania powyższej opłaty uczestnik nie będzie zakwaterowany ani dopuszczony do rywalizacji.Liczba miejsc noclegowych ograniczona. W przypadku braku miejsc istnieje możliwość (po otrzymaniu aprobaty organizatora) samego startu w marszu kwalifikacyjnym – opłata startowa – 50zł.
 4. Badania: zawodnicy muszą posiadać  aktualne badania lekarskie zezwalające na udział w zawodach Nordic Walking oraz zaświadczenie KIZ. W/w kserokopie orzeczeń  zostaną przekazane Stowarzyszeniu CROSS
 5. Przepisy: zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z RAMOWYM REGULAMINEM INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W NORDIC WALKING (NW). Regulamin dostępny na stronie internetowej CROSS.
 6. Start: W ramach zawodów każdej strefy kwalifikacyjnej przewidziane są 2 starty: w pierwszym dniu zawody drużynowe (trzyosobowe drużyny mieszane) w drugim dniu zawody kwalifikacyjne na ustalonym dystansie. Zawody drużynowe zostaną przeprowadzone jeśli zgłoszą się minimum 3 drużyny klubowe. W czasie zawodów drużynowych jest możliwy także start indywidualny (bez kwalifikacji).
 7. Trasa: zawody zostaną przeprowadzone na znakowanych szlakach Nordic Walking. Trasa Żółta - długość 5km. http://www.nordicwalking-unity.pl/images/stories/szlaki/szlaki.jpg