Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W sobotę 11 października ponad czterdziestoosobowa grupa niepełnosprawnych z KSON wzięła udział w wycieczce dofinansowanej przez Urząd Marszałkowski. To była ostatnia z cyklu pięciu wypraw turystycznych pod tytułem ”Dolny Śląsk wczoraj – Dolny Śląsk dzisiaj” zaplanowanych na rok 2014. Trasa wycieczki wiodła przez Dolinę Bobru do Pilchowic i Wlenia. Od miesiąca lipca zorganizowano 5 wycieczek autokarowych i pieszych w różne zakątki Kotliny Jeleniogórskiej, w których łącznie wzięło udział ponad 300 osób. Każdą wycieczkę poprzedzała prelekcja tematyczna związana historycznie ze zwiedzanymi okolicami. Wszystkie wycieczki prowadził z właściwym sobie profesjonalizmem przewodnik sudecki Antoni Witczak. Dodatkową, oprócz walorów poznawczych, wartością tych imprez było utrwalenie nawyków „wychodzenia z domu, przez turystykę”. Wycieczki zostały tak zaplanowane, mówi Pan Waldemar Wiśniewski - wiceprezes KSON, żeby potencjalni uczestnicy mogli je organizować sobie sami przy wykorzystaniu środków komunikacji miejskiej co w znaczny sposób obniża koszty takiej wyprawy. Pani Eugenia 60-letnia uczestniczka turystycznych wypraw powiedziała: ”Mieszkam w Jeleniej Górze od 50 lat i nie miałam pojęcia, że w pobliżu znajdują się tak atrakcyjne miejsca”. Tę opinię wyrażała tez większość dotychczas mało aktywnych seniorów. Wycieczka zakończyła się wspólnym ogniskiem, śpiewem i zabawami, a przewodnim hasłem była dobrze pojęta integracja.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 2 października w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych odbyło się spotkanie zarządu KSON z dyrektorem biura Posłanki Lidii Geringer de Oedenberg panią Zofią Ulatowską, w spotkaniu brał również udział jeleniogórski asystent społeczny pani poseł Tadeusz Smoliński. Celem spotkania było uruchomienie w siedzibie KSON społecznego biura Pani Poseł Lidii Geringer de Oedenberg, która w ten sposób chce w swojej parlamentarnej pracy więcej uwagi poświęcić problemom niepełnosprawnych i seniorów. Wzrastająca ilość osób niepełnosprawnych biologicznie wobec starzejącego się społeczeństwa wyznacza nowe kierunki działań zmierzające do ich aktywności życiowej w celu poprawy jakości życia. Szerokie spektrum znajomości problematyki Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych wynika nie tylko z 13 letniej historii tej organizacji ale również z funkcjonowania biur KSON na terenie 8 województw w kraju. Każdy z krajów Unii Europejskiej, stwierdziła pani dyrektor Zofia Ulatowska, jest suwerenny w zakresie realizacji polityki społecznej, ale ważne jest by polscy niepełnosprawni i seniorzy, a także integracyjnie pojmowane społeczeństwo, poznało dobre praktyki naszych sąsiadów. Temu właśnie służyć ma biuro, w którym dyżurować będą raz w tygodniu asystenci społeczni Pani Poseł.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Szanowni Państwo,

Karkonoska Koalicja Organizacji Pozarządowych już po raz kolejny przeprowadziła i opracowała wyniki ankiety, której celem była ocena mijającej właśnie kadencji władz samorządowych oraz poziomu aktywności obywatelskiej mieszkańców Jeleniej Góry.

Wyniki ankiety zostały opublikowane poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Załączniki:
Pobierz plik (ANKIETA.pdf)ANKIETA.pdf
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

5 września 2014r. Lubuski Sejmik Osób Niepełnosprawnych zorganizował VI Gościmskie Spotkania Plenerowe pod tytułem „Jesienny Plener Malarski". Spotkania tradycyjnie odbyły się w Ośrodku Rehabilitacyjno - Wypoczynkowym w Gościmiu. Uczestniczyło w nich około 200 osób przedstawicieli Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy z województwa lubuskiego. Tegoroczne Gościmskie Spotkania były okazją do wykazania się umiejętnościami plastycznymi oraz artystycznymi. W ramach „Jesiennego pleneru malarskiego” indywidualnie oraz zespołowo przygotowywane zostały jesienne pejzaże, które zaprezentowane zostały w „Galerii Pod Dębem”. Obrazy pełne wszystkich odcieni żółci, czerwieni, zieleni oraz brązów ujawniły niesamowite talenty osób niepełnosprawnych. Nie zabrakło również atrakcji dla kierowników i opiekunów grup, którzy w tym roku zmierzyli się w rzutach beretem. Przedstawiciele wszystkich zaproszonych placówek przestawili także krótkie prezentacje pod hasłem; „Cztery Pory Roku” w formie inscenizacji plastycznych, muzycznych oraz multimedialnych. Oczywiście był czas na spacer brzegiem jeziora oraz wspólną zabawę taneczną. Plener dofinansowany był ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, a kolejne już w przyszłym roku.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Gazeta Sierpień 2014 B