Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Termin „rehabilitacja” znany jest powszechnie, choć nadal najczęściej kojarzy się z rehabilitacją ruchową. „Rehabilitacja logopedyczna” zaś, najczęściej kojarzona jest z usuwaniem wad wymowy u dzieci, jak również z obecnością logopedy przy łóżku pacjenta po udarze, natomiast „rehabilitacja głosowa” często nie mówi nic osobom, których nie dotknął problem laryngektomii.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Trzy pojęcia, które pojawiły się na pierwszych spotkaniach gremiów reprezentujących poszczególne rodzaje niepełnosprawności po przełomie 1989 oraz ukazały zaistniałe różnice i sprzeczności to: integracja, sprzęt rehabilitacyjny i niezdolność do pracy.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Szacuje się, że blisko 50% osób starszych i niepełnosprawnych nie posiada motywacji do wychodzenia z domu i korzystania z odwiedzania dóbr i atrakcji turystycznych, obiektów hotelarskich i gastronomicznych.

Przyjmuje się, że w Polsce liczba osób niepełnosprawnych wynosi ok. 14% ogółu ludności, w tym ok. 4 % o znacznym stopniu niesprawności. Ponadto ok. 100 tys. osób porusza się na wózku inwalidzkim. Rocznie przybywa niepełnosprawnych w granicach 0,25-0,30% ogółu mieszkańców. W tym zakresie odnotowuje się również tendencję wzrostową wśród ludzi młodych, których częściowe niesprawności fizyczne w niczym nie ograniczają prawa i woli życia w pełnym zakresie. Ponadto, według Światowej Organizacji Zdrowia do grupy częściowo niepełnosprawnych zalicza się osoby w wieku powyżej 70 roku życia. Według innych badań około 40% osób niepełnosprawnych wyraża obawę, że większość obiektów hotelarsko-gastronomicznych i usługowych nie jest dostosowana do ich możliwości oraz potrzeb. Stanowi to podstawę determinującą „do pozostawania w domu”.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Tegoroczna inauguracja roku akademickiego odbyła się 6. października w reprezentacyjnej auli rektoratu uczelni. Uroczystość miała wyjątkowy charakter, bowiem nasi pracownicy i studenci odebrali szereg wyróżnień od władz różnego szczebla.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Poznasz osoby z podobnymi problemami. Razem zawsze łatwiej!

Stowarzyszenie Niedosłyszących LIRA funkcjonuje w Jeleniej Górze od 2010 roku. Jego założycielami była 40 osobowa grupa jeleniogórzan i mieszkańców regionu. To bardzo dynamicznaorganizacja zajmująca się problemami osób niedosłyszących i niesłyszących, nowoczesnymi metodami leczenia, uświadamianiem ludzi jakie niebezpieczeństwa dla słuchu niesie współczesna cywilizacja oraz tym jak pokonywać ich bariery w komunikacji z innymi ludźmi.