Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

We wtorek 28 października br. w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych odbyła się uroczystość składająca się z trzech części. Pierwsza dotyczyła odsłonięcia nowej tablicy pamiątkowej, na której oprócz twórców jeleniogórskiej rehabilitacji balneologicznej( prof. dr hab. n. med. Wiktor Dega i dr n. med. Jerzy Timmler), umieszczono nazwisko głównego autora ustawy o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i PFRON Jerzego Huberta Modrzejewskiego. Jerzy Hubert Modrzejewski zmarł przed 16 laty i do końca pełnił funkcję prezesa największego zakładu pracy chronionej w regionie - Spółdzielni Inwalidów SIMET. Odsłonięcia tablicy dokonała żona Pana Jerzego - Mirosława Modrzejewska wraz z Ryszardem Grotem - prezesem SIMETU.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
  • - Panie Romanie, dzisiaj po obiedzie zapraszam pana na dobra wódkę!
  • - Dziękuję, nie pije alkoholu, ale chętnie spotkam się przy herbacie i ciastku – odpowiedział Pan Roman
  • - Panie Zbigniewie, już za pół godziny poczęstuję pana papierosem!
  • - Dziękuję, ale nie palę! – stanowczo odmówił Pan Zbigniew

Jest to fragment zajęć rehabilitacyjnych ćwiczących asertywność, prowadzonych dla osób laryngektomowanych objętych projektem: Kapitał Ludzki. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Trzy pojęcia, które pojawiły się na pierwszych spotkaniach gremiów reprezentujących poszczególne rodzaje niepełnosprawności po przełomie 1989 oraz ukazały zaistniałe różnice i sprzeczności to: integracja, sprzęt rehabilitacyjny i niezdolność do pracy.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Termin „rehabilitacja” znany jest powszechnie, choć nadal najczęściej kojarzy się z rehabilitacją ruchową. „Rehabilitacja logopedyczna” zaś, najczęściej kojarzona jest z usuwaniem wad wymowy u dzieci, jak również z obecnością logopedy przy łóżku pacjenta po udarze, natomiast „rehabilitacja głosowa” często nie mówi nic osobom, których nie dotknął problem laryngektomii.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Tegoroczna inauguracja roku akademickiego odbyła się 6. października w reprezentacyjnej auli rektoratu uczelni. Uroczystość miała wyjątkowy charakter, bowiem nasi pracownicy i studenci odebrali szereg wyróżnień od władz różnego szczebla.