Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Szanowni Państwo, zachęcamy do lektury felietonu Poseł Lidii Geringer de Oedenberg zatytułowanego Polak w czołówce światowych poszukiwaczy (pracy).

"Opublikowany niedawno raport z badań przeprowadzonych przez firmę doradczą Boston Consulting Group (BCG) plasuje Polaków w czołówce najbardziej mobilnych narodowości. Światowym liderem są Pakistańczycy, w Europie Francuzi i Holendrzy, a tuż za nimi Polacy."

Tekst dostępny jest m.in. na platformie:

http://lidiageringer.bblog.pl/wpis,polak;w;czolowce;swiatowych;poszukiwaczy;pracy,155162.html

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Gazeta Październik 2014

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Gazeta Wrzesień 2014

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Orzekanie o eksmisji z lokalu mieszkalnego i jej wykonywanie reguluje ustawa o ochronie praw lokatorów, kodeks postępowania cywilnego oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości

Z uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2010 r. [K 19/06] wynika, że „nakaz opróżnienia lokalu może zostać orzeczony przez sąd z różnych powodów. Typowym przypadkiem jest brak tytułu prawnego do zajmowania lokalu, który może mieć charakter pierwotny lub wtórny. Pierwsza z sytuacji występuje wówczas, gdy dana osoba zajęła samowolnie lokal, nie mając do tego tytułu prawnego. Druga w razie utraty wcześniej posiadanych uprawnień do lokalu. Przyczyny wypowiedzenia przez właściciela stosunku prawnego, na podstawie którego lokator zajmuje lokal, precyzuje m.in. art. 11 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do Prezesa Związku Banków Polskich w sprawie dostępu osób niewidomych i niedowidzących do usług bankowych. Szczególną uwagę zwróciła na sytuacje, oferowania przez banki usług, z których osoby z tego rodzaju niepełnosprawnością nie mogą korzystać samodzielnie.