Aikido to sport który łączy

3aiOd października br. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt transgraniczny „AIKIDO”- mówi Waldemar Wiśniewski Wice Prezes KSON.

https://www.facebook.com/strimeo/videos/777474705953464/

Jego celem jest pogłębianie wymiany międzykulturowej w polsko - niemieckim regionie przygranicznym. W czasie spotkań podejmowane są wspólne działania mające na celu integrację pomiędzy osobami z niepełnosprawnościami jak i tymi zupełnie zdrowymi. Zajęcia odbywają się cyklicznie w poniedziałki, naprzemiennie w Görlitz i Zgorzelcu.

Czytaj więcej...

Najszczersze kondolencje

kondolencje WPSerdeczne wyrazy współczucia naszej
Koleżance Alicji Mroczkowskiej 
z powodu śmierci 
Jej Świętej Pamięci Mamy 
Ewy Wojnarowskiej 

składają Koleżanki i Koledzy
z Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych

 

 

Informujemy, że pogrzeb odbędzie się 01-12-2018 o godz 12:00 na Cmentarzu przy ul. Jagielońskiej

Krok po zdrowie

k1x400Krok po zdrowie, to mowy projekt Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 finansowany przez Ministerstwo Zdrowia. Projekt zakłada szereg spotkań propagujących zdrowy tryb życia, zdrową dietę, aktywność fizyczną…

W ostatnim tygodniu listopada odbyły się w dwóch miastach: Jaworznie i Jeleniej Górze pierwsze, pilotażowe treningi w Fabrykach Formy połączone z konsultacjami dietetycznymi, pomiarami tkanki tłuszczowej, dydaktyką zdrowej diety. Harmonogram dnia przewidywał pokaz synergii diety i aktywności fizycznej, a tym samym uświadomienie konsekwencji braku jak i nieświadomości dobrego, planowanego ruchu.

Czytaj więcej...

Internetowe Radio KSON nadaje!

radio kson nadaje1Od 27 czerwca gra internetowe Radio KSON uruchomione przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.

Warto przypomnieć, że jest to druga próba utworzenia stacji radiowej, której celem jest wypełniłnienie luki jaką obserwujemy w środkach masowego przekazu dla osób niepełnosprawnych i seniorów. Pierwsze radio funkcjonowało przy wsparciu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i działało blisko pół roku, a zaprzestało z uwagi na brak wsparcia finansowego. Na szczęście – mówi Redaktor Naczelna Katarzyna Pietuszko – udało się zachować większość urządzeń z tamtego czasu.

Czytaj więcej...

Jak poprawić system orzekania o niepełnosprawności, by był zgodny ze standardami Konwencji ONZ? – wystąpienie RPO do Ministra Rodziny i Pracy

Rzecznik Praw Oby stronaX400Obywatele z niepełnosprawnościami mają prawo zabrać głos w dyskusji o zmianach sposobu orzekania o niepełnosprawności

Aby pomóc osobom z niepełnosprawnościami, państwo ma orzekać, jakiego wsparcia dana osoba potrzebuje, by niezależnie żyć – a nie stwierdzać, jak bardzo jest niesamodzielna

RPO wskazuje Ministrowi Rodziny warunki brzegowe dobrej reformy orzecznictwa.

Podobne wnioski przedstawił Polsce przed tygodniem Komitet ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami W Polsce funkcjonuje aż sześć systemów orzekania o niepełnosprawności, w tym cztery systemy ustalają uprawnienia do świadczeń rentowych (w ramach ZUS, KRUS, MSWiA i MON), i piąty - o stopniu niepełnosprawności oraz szósty - w zakresie potrzeb kształcenia specjalnego.. Przepisy są sprzeczne, dezorientują osoby z niepełnosprawnościami i utrudniają im korzystanie ze swoich praw.

Czytaj więcej...

Rząd odpowiada RPO, co robi w sprawie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami starszymi i z niepełnosprawnościami

Rzecznik Praw Oby stronaX400Zdaniem rządu w Polsce nie ma potrzeby przyjmowania Narodowego Programu Deinstytucjonalizacji, ponieważ stosowane są inne narzędzia

Co roku 900 osób powraca z domów pomocy społecznej do społeczności lokalnej

MRPiPS podaje dane statystyczne dotyczące deinstytucjonalizacji

Deinstytucjonalizacja to proces odejścia od opieki w dużych instytucjach na rzecz zapewnienia wsparcia w środowisku lokalnym - w miejscu zamieszkania, np. poprzez asystenta osobistego lub kameralnych wprowadzanych w społeczności lokalnej formach typu mieszkania chronione. 

Czytaj więcej...

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

 

radiokson

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Radca Prawny Bernadetta Baszak
  • Radca Prawny Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: