Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

LekiW aptekach wciąż brakuje wielu lekarstw, zwłaszcza wydawanych na recepty

Dotyczy to m.in. insuliny, leków przeciwpadaczkowych, na nadciśnienie, choroby tarczycy, astmę czy alergie; zaczyna też brakować leków onkologicznych i neurologicznych

Braki mogą powodować wydłużenie kolejek do lekarzy w związku z koniecznością zmiany zapisanego wcześniej leku

Tymczasem lek tzw. drugiego czy trzeciego rzutu może nie gwarantować skutecznej terapii - a to może zagrażać nie tylko zdrowiu, ale i życiu pacjentów

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Zdrowia w sprawie utrzymującej się niedostępności wielu lekarstw. Skłoniły go do tego alarmujące doniesienie mediów oraz troska o zdrowie i życie pacjentów.  

Dotychczas Rzecznik nie podejmował działań w tej sprawie. Miał bowiem na uwadze list Ministra Zdrowia do Naczelnej Izby Aptekarskiej z 10 lipca 2019 r., w którym Łukasz Szumowski zapowiadał ”zdecydowane działania” w celu rozwiązania problemu. O jego narastaniu świadczą jednak niepokojące doniesienia mediów.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

auto szkolny1. Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami walczą o refundację kosztów nie tylko dowozu dzieci do szkoły i potem do domu, ale także powrotu samego rodzica ze szkoły i dojazdu po dziecko. Wspiera ich w tym RPO

2. Tymczasem projekt zmian prawa, nad którym pracuje Senat, może być przez gminy interpretowany tak, by refundację ograniczyć do dwóch przejazdów   

3. Nie ma w nim też zapisu, że obowiązek zorganizowania bezpłatnego dowozu  spoczywa przede wszystkim na gminach - co może zmuszać rodziców do rezygnacji lub ograniczenia aktywności zawodowej, by samemu dowozić dzieci  

4. Ponadto projekt uwzględnia refundację jedynie wydatków na paliwo, a pomija koszty amortyzacji auta czy dostosowania go do szczególnych potrzeb dziecka

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do przewodniczących trzech senackich  komisji o uwzględnienie przedstawionych uwag w dalszych pracach legislacyjnych.

Obywatele od dawna skarżą się, że stawki refundacji  dowozu do szkoły dziecka z niepełnosprawnością nie pokrywają rzeczywistych kosztów.

Stan prawny

Zgodnie z Prawem oświatowym gmina ma obowiązek zwrotu kosztów przejazdu ucznia z niepełnosprawnościami i jego opiekuna do szkoły na zasadach określonych w umowie między organem gminy a rodzicami - jeżeli to oni zapewniają dowożenie i opiekę. Organizacja dowozu przez samą gminę ma w przepisach pierwszeństwo przed prywatnymi dojazdami rodzica z dzieckiem.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

sudecka chatkaKlub Seniora Sudecka Chatka wraz z Zespołem Karkonosze zapraszają w dniu 3.08.2019 r. o godzinie 14 /sobota/ do Gruszkowa.

Na górskiej polanie - przy wjeździe do Gruszkowa o strony Karpnik - wystąpią zespoły folklorystyczne z różnych regionów naszego kraju.
Przewidziano hołubce w takt ludowych kapel
Gospodynie wiejskie przygotowały mnóstwo  wypieków, grillowane pęta kiełbachy, kaszanki, bigos, kwaśnicę, tradycyjną grochówka z pajdą chleba ze skwarkowym smalcochem i kiszeniakiem.
Uzupełnieniem znakomitego jedzonka będzie zimne piwko i inne napoje. 
Wszystko do nabycia na miejscu za marny grosz. 
Wstęp:  za darmochę, gdyż Marszałek dolnośląski zasponsorował ludową imprezkę..
Obowiązkowo należy zabrać ze sobą
- pogodny nastrój i dobry humor,
- przeciwdeszczowe okrycie, na wypadek gdyby wniebowzięci sikali.
 Pozdrawiam
Tadeusz Boroń
Samozwańczy Szef Klubu Seniora
Sudecka Chatka
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

XVI Muzyczny ogród

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

podziękowania MOPS Kowary

Szanowni Państwo,
w dniu dzisiejszym 30.07.2019r. kończę moją pracę zawodową w
związku z przejściem na emeryturę. Postanowiłam sobie skorzystać ze
współczesnych form komunikacji i tą drogą pożegnać się ze
wszystkimi z którymi, w okresie moich 40 lat pracy w pomocy społecznej
miałam okazję współpracować. Na pewno nie są to WSZYSCY ale
przynajmniej znaczna część. Serdecznie dziękuję za możliwość
współpracy z tak wspaniałymi osobami, jakimi są pracownicy
instytucji pomocy społecznej i działacze organizacji pozarządowych
niosących pomoc potrzebującym. Życzę Wam powodzenia we wszystkim co
czynicie w życiu osobistym i zawodowym.

Z poważaniem
Irena Kawałek
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach