Szanowni Państwo,
w tym szczególnym dniu - Europejskim Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych – chciałbym odwołać się do zasad wynikających z Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych z 13 grudnia 2006 r.

Poszanowanie godności i autonomii osoby z niepełnosprawnością, swoboda dokonywania wyborów, niedyskryminacja, pełny i skuteczny udział w społeczeństwie i integracja społeczna, równość szans, dostępność - to zasady, których realizacja jest wspierana przez Fundusz.

Misją Funduszu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Nasze działania podejmowane są po to, aby zapewnić aktywny i pełny udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Łączy nas wspólnota wartości, zasady Konwencji przyświecają również działalności PFRON.

Rząd Polski szybko przyjął Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, która została zaakceptowana już 20 marca 2007 roku i stała się drogowskazem dla działań Funduszu.

PFRON popiera wszelkie inicjatywy, które przyczynią się do zapewnienia osobom niepełnosprawnym nieograniczonego korzystania z pełni swobód i praw człowieka.

Życzę Państwu, aby wartości wynikające z Konwencji widoczne były w życiu każdego z Nas, a my będziemy Wam służyć w ich realizacji.

Robert Kwiatkowski
Prezes Zarządu PFRON

źródło: pfron.org.pl