Podsumowane porad prawnych w Punkcie Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie

Podejmując współpracę z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze w projekcie Centrum Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zastanawiałam się jacy beneficjenci będą przychodzić Punktu Informacji i Wsparcia w Cieszynie. Po prawie 10 miesiącach pracy wiem, że przychodzą do nas ludzie dla, których niejednokrotnie jesteśmy ostatnią deską ratunku. Ludzie niepełnosprawni, o bardzo niskich dochodach, którym pomoc prawna oraz administracyjna pomaga uporządkować problemy w swoim życiu, poczuć iż nie są zawsze na przegranej pozycji w gąszczu urzędniczych procedur i niejednokrotnie złych urzędniczych nawyków. Ze smutkiem stwierdzam, że administracja publiczna czy samorządowa zapomina o zasadzie pomocniczości wynikającej z Konstytucji RP oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Petenci bywają nie informowani o swoich prawach i przywilejach, traktowani wrogo a niejednokrotnie pomoc udzielana jest im na zasadach uznaniowości.

Zmorą naszego społeczeństwa jest również borykanie się zajęciami kosztownymi komorniczymi. Swoim podopiecznym udzielam za każdym podobnej wskazówki, iż nie ma nic gorszego jak nieodbieranie korespondencji. Ludziom wydaje się, że jak nie odbiorą listu poleconego, to skutki w nim zawarte ich ominą . Nic bardziej mylnego , zgodnie z uregulowaniami zawartymi w rozdziale 8 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, za skutecznie doręczoną korespondencję uznaje się nieodebrane, a terminowo doręczane awizo. Niestety w takiej sytuacji adresat nie wie co zawiera list i nie potrafi odpowiednio zareagować. Bardzo często można zapobiec zajęciu komorniczemu, zawierając np. ugodę czy prolongatę w spłacie zobowiązania.

Punkt Informacji i Wsparcia w Cieszynie cieszy się popularnością, pomaga niepełnosprawnym podnieść się z niemocy, podjąć działania . Pomocy prawnej udzielaliśmy o wszechstronnym zakresie z wszystkich gałęzi prawa. Sama jestem osobą niepełnosprawną, z podziwem i uznaniem obserwuję ludzi, którzy nie dają za wygraną i ciągle poszukują korzystnych dla siebie rozwiązań.

Sylwia Grzebień.

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

 

radiokson

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Radca Prawny Bernadetta Baszak
  • Radca Prawny Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: