Przedszkole w Kowarach zaprasza

Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi w Kowarach, przyjmuje zapisy do oddziału dla dzieci niepełnosprawnych.

Całkowity pobyt dziecka jest nieodpłatny, jak również wszelkie zajęcia w ramach wczesnego wspomagania i rewalidacji: terapia pedagogiczna, integracja sensoryczna, zajęcia z neurologopedą i psychologiem.

Przedszkole zapewnia własnych nauczycieli wspomagających (oligofrenopedagogów z dużym doświadczeniem), oddzielą salę z profesjonalnym wyposażeniem.

Ponadto nauczyciele wspomagający:

  • Przygotowują i realizują Indywidualne Programy Terapeutyczne przy współpracy rodziców i zespołu specjalistów, a także realizuje zalecenia zawarte w orzeczeniu,
  • Indywidualnie dobierają metodę pracy dostosowując do potrzeb i możliwości dziecka,
  • Włączają dziecko w zajęcia grupowe oraz prowadzą zajęcia indywidualne w salach terapeutycznych.
  • Współpracują i wspierają rodziców w programie terapeutycznym dziecka.

PLAKAT DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH KRZYWE1

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

 

radiokson

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Radca Prawny Bernadetta Baszak
  • Radca Prawny Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: