Góry dostępne dla wszystkich

g8x400Osoby niepełnosprawne mają pełne prawo do dostępności środowiska. Wynika to z Konstytucji RP i obowiązującej na świecie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Równe traktowanie wszystkich obywateli w każdej dziedzinie życia politycznego, społecznego lub gospodarczego jest fundamentalną zasadą.

Wolność poruszania się dotyczy bowiem wszystkich obywateli. Obejmuje ono swobodne poruszanie się zarówno w obrębie mieszkania, jak i przemieszczania się po okolicy, regionie, kraju i świecie. Niestety, choć zmieniają się warunki na lepsze, to jednak osoby niepełnosprawne mają wciąż do pokonania jeszcze zbyt wiele barier społecznych, ekonomicznych i prawnych, aby mogły bez żadnych ograniczeń czerpać radość z przebywania w środowisku przyrodniczym,

w tym z górskich wędrówek. Jest to dość istotny problem. Na temat likwidacji barier fizycznych, a zwłaszcza prawnych, ograniczających osobom niepełnosprawnym (zwłaszcza ruchowo oraz niewidzącym i niedowidzącym) poruszanie się po górach zastanawiano się podczas konferencji „Góry dostępne dla wszystkich”. Zorganizowała ją Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych „Pogranicze Bez Barier” wraz z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym. W dniach 26–27 kwietnia bieżącego roku w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej i w Schronisku Górskim PTTK na Szyndzielni, położonym na wysokości 1001 m n.p.m. debatowano o turystyce osób niepełnosprawnych. Punktem wyjścia było otwarcie szlaków górskich dla osób niepełnosprawnych. Konferencja odbyła się pod patronatem Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Uczestniczyli w niej między innymi: posłowie na Sejm RP – Małgorzata Wypych i Jacek Falfus, Jacek Sagan – dyrektor departamentu Leśnictwa Ministerstwa Środowiska, Przemysław Herman – naczelnik Wydziału Ewaluacji Departamentu EFS Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Grzegorz Szetyński – wicestarosta powiatu bielskiego, Jan Wroński – dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON, Anna Wandzel – dyrektor Mazowieckiego Oddziału PFRON, Beata Białowąs – dyrektor Izby Rzemieślniczej w Katowicach. Jej uczestnikami byli też przedstawiciele Babiogórskiego Parku Narodowego, Lasów Państwowych, organizacji osób niepełnosprawnych, organizacji społecznych, jak też architekci z Politechniki Warszawskiej.

Bogumił Kanik, prezes fundacji „Pogranicze Bez Barier”, powiedział na wstępie: „Konferencja ta różni od tych typowych, ponieważ realizowana jest ze środków własnych fundacji «Pogranicze Bez Barier» oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Chodzi nam o stworzenie systemu. Chcemy doprowadzić do zwiększenia dostępności osób niepełnosprawnych w górach”. Jerzy Kalarus, prezes spółki Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty”, przedstawił bazę noclegową, którą zarządza. To 46 obiektów dysponujących około dwu i pół tysiącami miejsc noclegowych, promujących turystykę górską i zapewniających bezpieczeństwo wędrujących po górach. Podkreślił i pokazał na slajdach w przygotowanej prezentacji obiekty, mające zmodernizowaną infrastrukturę służącą ochronie środowiska i poszanowania energii.

„Ruch to zdrowie” – może w tym miejscu brzmi to dziwnie, ale mniejsza sprawność fizyczna czy brak ruchu jest przecież czynnikiem wpływającym na osłabienie narządu ruchu oraz kondycję umysłową i stan emocjonalny, co pogarsza i tak trudne warunki życia osób z różnymi stopniem i rodzajem niepełnosprawności oraz – co trzeba podkreślić – ich rodzin. Brak możliwości poruszania się pogłębia dyskomfort psychiczny. Wiele osób niepełnosprawnych straciło nadzieję na jakąkolwiek zmianę, żyjąc w warunkach, które im stwarzamy. Powinno się dążyć do tworzenia komfortu psychicznego, a przynajmniej do usunięcia przeszkód stojących na drodze do jego osiągnięcia.

Tymi przeszkodami są przede wszystkim bariery prawne i ekonomiczne. Co prawda, w ostatnich latach system prawny w naszym kraju dotyczący osób niepełnosprawnych uległ korzystnym zmianom, ale dotyczyły one ułatwień w zdobywaniu wykształcenia czy zatrudnienia. Co jednak z uprawianiem turystyki przez osoby niepełnosprawne? Jakie akty prawne należałoby wprowadzić, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym uprawianie turystyki, zwłaszcza górskiej? Nad tym, między innymi, zastanawiano się podczas konferencji, podobnie jak i nad tym, co może pomóc w udostępnianiu gór w sferze działań samorządowych, jak motywować samorządy do włączania się w zniesienie barier osobom z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności.

Benedykt Wojcieszak, wiceprzewodniczący Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK mówił, że musimy przełamywać takie bariery i uświadamiać wszystkim, że warto inwestować w aktywność turystyczną, „że jest ona równie wartościowa, a czasami bardziej niż rehabilitacja ta medyczna, w zaciszu salek i gabinetów zabiegowych”. Podkreślił, że Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 31 lipca 2017 r. złożyło do Sejmu RP petycję w sprawie zmiany ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych poprzez utworzenie Funduszu Rozwoju Turystyki Społecznej, którego „utworzenie zapewni systemowe wsparcie aktywności turystycznej, w tym osób niepełnosprawnych, na poziomie porównywalnym ze wsparciem sportu dla wszystkich. Co ważne, wdrożenie tej koncepcji będzie neutralne dla finansów publicznych, za to znakomicie wpisuje się w realizację ogłoszonego przez premiera Mateusza Morawieckiego programu rządowego «Dostępność Plus». PTTK znalazło się w zaszczytnym gronie trzydziestu pierwotnych sygnatariuszy «Partnerstwa na rzecz dostępności»”. Zwrócił uwagę na to, że „to polski lekarz królewski dr Wojciech Oczko już w XVI wieku głosił, że «Ruch może zastąpić wiele leków, ale nawet wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu». I wcale nie musi to być ruch w ramach rywalizacji sportowej, lecz także w ramach tej przez lata niedocenianej i marginalizowanej – aktywności turystycznej”.

g3x400Stanisław Schubert, prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych i jednocześnie członek Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK, mówił na temat jedynej jak dotychczas w Polsce trasy wysokogórskiej przystosowanej do potrzeb turystów niepełnosprawnych, jak też zaprezentował film obrazujący historię i przebieg jej realizacji od stacji wyciągu na Małej Kopie do Domu Śląskiego na Równi pod Śnieżką w Karkonoszach. Wspomniał też o wydanym przewodniku turystycznym „Dolny Śląsk otwarty dla każdego – 100 tras dla osób niepełnosprawnych”, uwzględniającym przede wszystkim potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo, prezentującym trasy o trzech stopniach trudności i długości.

Bogumił Kanik przedstawił uczestnikom konferencji propozycję szlaków w Beskidach. Powiedział również, że „zwyczajowo dostosowanie szlaków dla osób niepełnosprawnych polega na budowaniu nowych dróg. Nie ingerując w środowisko naturalne, chcemy wprowadzić pojazdy elektryczne przypominające bardziej czterokołowe albo trójkołowe rowery, albo dwukołowe pojazdy, na podwoziu typu SpinCar i elektrycznych, zamiast budowania dróg”. Zaprosił też przedstawicieli producentów specjalistycznych pojazdów terenowych, których możliwości poruszania się na górskich szlakach zaprezentowano podczas konferencji na Szyndzielni.

Uprawianie turystyki przez osoby niepełnosprawne wymaga odwagi i rozwagi, ale też i niemałych środków finansowych. W wielu przypadkach konieczna jest pomoc osoby trzeciej, wolontariusza, aby niepełnosprawny turysta mógł pokonać trasę w górach czy uczestniczyć w spływie rzekami. Urządzenia typu Swincar (z napędem elektrycznym; stabilność na zboczach do 50% nachylenia, pokonywanie stoków o nachyleniu 70 stopni) czy trójkołowe rowery (napędzane ręcznie) są z pewnością wspaniałym ułatwieniem pokonywania szlaków górskich, ale z uwagi na ich cenę konieczne jest wsparcie finansowe udostępniania ich osobom niepełnosprawnym, aby mogły one wyruszać również na górskie szlaki turystyczne.

Elżbieta Matusiak-Gordon

„Gościniec PTTK”  

Załączniki:
Pobierz plik (g1.jpg)g1.jpg1332 kB
Pobierz plik (g2.jpg)g2.jpg1554 kB
Pobierz plik (g4.jpg)g4.jpg1351 kB
Pobierz plik (g5.jpg)g5.jpg1299 kB
Pobierz plik (g6.jpg)g6.jpg1864 kB
Pobierz plik (g7.jpg)g7.jpg1694 kB
Pobierz plik (g9.jpg)g9.jpg2244 kB
Pobierz plik (g10.jpg)g10.jpg2680 kB
Pobierz plik (g11.jpg)g11.jpg2211 kB

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

 

radiokson

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Radca Prawny Bernadetta Baszak
  • Radca Prawny Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: