Śladem naszych publikacji! - dotyczy protestu opiekunów ON

protest rodzicówW sprawach dotyczących protestu opiekunów ON w Sejmie zabrał głos Pan Ryszard Czosnyka, Przedstawiciel KSON i innych Organizacji pozarządowych 14 miast w Polsce do Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jak zwykle racja jest po środku. Mają jej dużo rodzice protestujący w Sejmie (brak precyzji w zapisach jest tylko czczą obietnicą; niezrozumiałym jest upartość Rządu w udzieleniu pomocy niepełnosprawnym i ich opiekunom w naturze gdzie w wielu innych programach wypłacana jest gotówka: czyżby w środowisku ON był większy odsetek oszustów niż w przypadku rodziców dzieci do 18 roku życia) Mają ją też Ci, którzy twierdzą, iż najlepszą rehabilitacją jest praca. Skąd w takim razie upadek tylu ZPChrów - czyżby znowu dobre słowo nie szło w parze z przepisami i warunkami działania gospodarczego (na wolnym rynku),

a może te zakłady nie powinny konkurować na wolnym rynku, a może znowu w śród tych przedsiębiorstw jest większy odsetek oszustów? Tak więc Szanowni Państwo unikajmy polityki w sprawach walki o niepełnosprawnych, koniunkturalizmu czy mieszania własnych poglądów do walki o zasady istnienia w śród społeczeństw Osób Niepełnosprawnych. Nie dajmy się manipulować. Zarówno propagandzie obozu Rządzącego jaki opozycji, a także tych którzy na tym jakże chwytliwym temacie chcą zaistnieć

Z pozdrowieniami

Ryszard Czosnyka Członek
KRKON

PS. Wyprzedzając ewentualne komentarze informuje, że nie mogłem uczestniczyć w (jakże na tempo zwoływanym) posiedzeniu Rady w Warszawie w dniu 24 kwietnia 2018 roku. Pragnę również zapewnić Państwa (abstrahując od zasadności czy treści merytorycznej, gdyż tych nie znam), iż gdym nawet był na tym posiedzeniu to nie zagłosowałbym za porozumieniem i nie podpisałbym takowego z tego powodu, Członkowie Rady zostali nim zaskoczeni w dniu 24 kwietni i nie znali jego treści ani uwarunkowań przed godziną posiedzenia. Uważam taki tryb za niedopuszczalny ze strony Rządu (Ministerstwa rodziny), który może sprawiać wrażenie iż chciano zmanipulować środowiskiem. Mam nadzieję, iż była to tylko gafa i niezręczność ze strony Ministerstwa anie działanie z premedytacją.

Jeszcze raz łącze wyrazy szacunku i apeluje o jedność ponad podziałami o nieupolitycznianie i wykorzystywanie środowiska ON dla innych celów jak tylko i wyłącznie dobro środowiska. Całego środowiska a nie tylko poszcególnych organizacji.

Ryszard Czosnyka 

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

 

radiokson

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Radca Prawny Bernadetta Baszak
  • Radca Prawny Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: