Rzecznik Praw Obywatelskich u protestujących

Rzecznik Praw Oby stronaX400Rzecznik praw obywatelskich w Sejmie u protestujących osób z niepełnosprawnościami. List Henryka Wujca

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar i jego zastępczyni ds. równego traktowania Sylwia Spurek odwiedzili 1 maja w budynku Sejmu protestujące tam osoby z niepełnosprawnością i ich matki. Przekazali wyrazy wsparcia i napisany odręcznie list od Henryka Wujca, członka Rady Społecznej przy RPO.

- Mam nadzieję, że rząd - w duchu dialogu - znajdzie kompromis z protestującymi w szczególności w zakresie postulatu dotyczącego dodatku "na życie" w kwocie 500 zł - powiedział Adam Bodnar.

- Dla nas ta cała sytuacja jest niepokojąca. Jako rzecznik praw obywatelskich od początku podkreślałem, że sytuacja opiekunów osób z niepełnosprawnościami jest najzwyczajniej w świecie nierozwiązana. Mamy to zróżnicowanie dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego, to trzeba też naprawić - dodał Adam Bodnar.

List Henryka Wujca

Drodzy niepełnosprawni, drodzy rodzice i opiekunowie niepełnosprawnych Chciałbym wyrazić solidarność w Waszym proteście, w którym walczycie o Wasze godne życie. Przychodziłem pod Sejm, aby dać wyraz poparcia dla Waszej heroicznej walki. Nie mogę przyjść do Was bezpośrednio, bo Marszałek Sejmu RP zamknął do Was dostęp, więc choć tą drogą, korzystając z wizyty u Was Rzecznika Praw Obywatelskich chciałbym przekazać Wam słowa otuchy. Jesteśmy z Wami! Wszyscy ludzie współczujący Wam są z Wami! Jestem ze starej Solidarności, tej z lat 1980-81 i potem przez cały czas stanu wojennego, aż do zwycięstwa w 1989 r. Solidarność powstała po to, by upominać się o najsłabszych, tak jak powiedział papież Jan Paweł II w Gdańsku w 1987 r.” „Jedni drugich brzemiona noście”.

Naszym obowiązkiem moralnym jest poparcie dla Waszych postulatów. I tak jak wtedy – Solidarność mimo oporu władz komunistycznych ostatecznie wygrała, tak samo i Wy wygracie.

Jesteśmy całym sercem z Wami

Henryk Wujec

za: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/RPO-w-sejmie-u-protestuj%C4%85cych-osob-z-niepelnosprawnosciami

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

 

radiokson

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Radca Prawny Bernadetta Baszak
  • Radca Prawny Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: