Koleżanki i koledzy

LOGO KSON na stronęPrzed kilkoma dniami pytaliśmy Was jako sygnatariuszy KSON czy powinniśmy zająć stanowisko w kwestii poparcia protestu jaki od 27 dni trwa w budynku Sejmu RP.

Na 12 Członków rzeczywistych KSON przyszło kilka odpowiedzi potwierdzających. Tak umocowany uczestniczyłem w manifestacji protestacyjnej popierającej inicjatywę opiekunów niepełnosprawnych w Sejmie w dniu 13 maja br. o godzinie 13:00 na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze. Manifestację zorganizowały samoistnie i „oddolnie”matki, opiekunki niepełnosprawnych dzieci z Jeleniej Góry i okolic. Oprócz Sejmiku byli obecni członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci z Chorobą Downa.

To przykre, że w tak ewidentnej sprawie znowu zabrakło jedności.

Co gorsze mimo zaproszenia nie było Władz Miasta z rajcami miejskimi włącznie. Co jeszcze gorsze na Plac Ratuszowy nie przyszedł żaden przedstawiciel Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Jelenia Góra ani przedstawiciel takiej Rady funkcjonujący przy Staroście Powiatowym w Jeleniej Górze.

Dobrze wiedzieć, że Jeleniogórskie Forum Osób Niepełnosprawnych mimo początkowej akceptacji wystosowania wspólnego z KSON-em głosu poparcia dla protestujących w Sejmie w ostateczności tego wspólnego protestu nie podpisało. Taką postawę „Naszych działaczy” pozostawiamy ocenie środowiska.

To już 27 dzień protestu, który nabrał niestety charakteru politycznego. Nie możemy nie wiedzieć co „ w trawie piszczy”, środowisko i w tej sprawie wydaje się być podzielone o czym świadczą internetowe dialogi. Dwa z nich, wymieniane pomiędzy protestującymi w Sejmie, a Podkarpackim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych przedstawiamy w załączeniu. Prosimy o lekturę i rozważenie kto ma rację.

Pozdrawiam Stanisław Schubert 

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

 

radiokson

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Radca Prawny Bernadetta Baszak
  • Radca Prawny Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: