KALENDARIUM KSON GRUDZIEŃ 2017

grudz kal 2017KSON realizuje międzyregionalny projekt „Praca? Jestem na Tak!” aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, ogólnopolski projekt „Bezpieczna Szkoła- Bezpieczna Przyszłość” oraz ogólnopolski projekt pod nazwą „Popularyzacja wiedzy w zakresie specjalistycznych potrzeb i uwarunkowań dietetycznych w grupie seniorów – organizacja szkoleń dla dietetyków z zakresu osób starszych 60+”.

KSON prowadzi nabór uczestników do ogólnopolskiego projektu „Niepełnosprawni na etacie” w ramach pilotażowego programu ABSOLWENT

KAAS organizuje zajęcia dla seniorów na basenie” TERMY CIEPLICKIE”- pływanie i gimnastyka w poniedziałki i piątki.

STOWARZYSZENIA organizują cykliczne spotkania integracyjno – programowe oraz pełnią dyżury konsultacyjne w określonych terminach.

SPOTKANIA OPŁATKOWE według ustaleń poszczególnych Stowarzyszeń.

09 grudnia Stowarzyszenie Przyjaciele organizuje wyjazd do Czech na Jarmark Bożonarodzeniowy.

28 grudnia Stowarzyszenie Inwalidów Wzroku organizuje cykliczne spotkanie członków na temat „Zimowe wieczory z książką mówioną”, „ Seniorzy i osoby niepełnosprawne zimą w Jeleniej Górze”.

W KSON- ie odbywają się bezpłatne kursy komputerowe dla osób 50+.

KSON zapewnia bezpłatne porady prawne, psychologiczne, dietetyczne oraz z zakresu poradnictwa socjalnego i rodzinnego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin po uzgodnieniu terminu w biurze KSON.

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

 

radiokson

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Radca Prawny Bernadetta Baszak
  • Radca Prawny Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: