Pentatonika liczy już 20 lat

Pierwsza w Polsce orkiestra Orffa. 

3 KrzyżowaMUZYCZNA GRUPA INTEGRACYJNA „PENTATONIKA” w Jeleniej Górze istnieje od 20 lat, gra na zestawie instrumentów Orff'a.

Inspiracją do stworzenia takiej nietypowej orkiestry były szkolenia muzyczne prowadzone przez prof. Detleva Cramera z Berlina w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Jeleniej Górze. Zaangażowanie profesora i pozyskanie Instrumentów Orff’a dla DODN przez Panią Konsultant DODN Zofię Borys było zalążkiem Muzycznej Grupy Integracyjnej. Bezpośrednio przyczyniły się do tego 4 osoby: Beata Ignatowska, Renata Bartniczuk, Anna Szewczuk i Małgorzata Łasek, które zorganizowały pierwsze spotkania muzykoterapeutyczne z instrumentami Orff’a w DODN w Jeleniej Górze.

Kim są członkowie Grupy?

Uczestnikami Orkiestry są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężeniami. Wielu uczestników Zespołu gra z nami od samego początku: wcześniejsze dzieci stały się dorosłymi i nadal spotykają się raz w tygodniu na próbach. Niektórzy już nie grają, łącznie przewinęło się przez te 20 lat około 40 osób niepełnosprawnych. Wolontariusze natomiast, to uczniowie jeleniogórskich szkół, nauczyciele, rodzice i przyjaciele, którzy pomagają zupełnie bezinteresownie od wielu lat. Większość wolontariuszy to członkowie Integracyjnego Stowarzyszenia Artystycznego na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Pentatonika”.

Skąd nazwa pentatonika?

Pentatonika to skala pięciostopniowa, gdzie poszczególne dźwięki odległe są od siebie o cały ton. W tej skali nie powstają dysonanse, dźwięki układają się we współbrzmienia, oddziaływując terapeutycznie na układ nerwowy, zmysł słuchu i cały organizm człowieka.

Zespół PENTATONIKA wzorowany jest na pracy berlińskiej grupy „Glockenspielorchester - Integration durch Musizieren”, którą stworzył prof. Detlev Cramer – nasz przyjaciel, nauczyciel oraz twórca metody kolorowych punktów, którą wykorzystujemy w czasie muzykowania. Każdy uczestnik posiada osobę wspomagającą, która udziela mu pomocy zgodnie z jego potrzebami. Zadaniem wolontariusza jest wspomaganie osoby grającej w zależności od stopnia sprawności, od poziomu uzdolnień muzycznych. Początkowo jest to trzymanie ręki, później podtrzymywanie dłoni z pałeczką, następnie stymulacja dotykiem na ramionach i wreszcie kontrolowanie miarowości i trafności uderzeń. Z chwilą samodzielnego opanowania gry, pomoc osoby wspomagającej jest zbędna.

Pierwszy koncert Zespołu PENTATONIKA odbył się w 1999r. w Kościele Garnizonowym w Jeleniej Górze.

Muzyczna Grupa Integracyjna występowała w Jeleniej Górze i na terenie Dolnego Śląska:

• I i II Dolnośląska Konferencja „Edukacja Dziecka Niepełnosprawnego” we Wrocławiu (2002 i 2003)

• Koncert z okazji obchodów europejskiego roku niepełnosprawnych w Krzyżowej 2003r.

• Seminarium międzynarodowe „Integracja niepełnosprawnych przez muzykę” 2004r. • Koncert „Muzyka nie zna granic” w Goerlitz 2006r.

• II i IV Konferencja z zakresu Technik Edukacyjnych w Jeleniej Górze 2008 2011

• Ogólnopolska Sesja Naukowa z okazji Jubileuszu 60 – lecia Akademii Muzycznej we Wrocławiu 2008r.

• Warsztaty Muzyki Kameralnej „Młodzież na Szlaku Pałaców Dolnego Śląska” 2009 Pałac Łomnica 2009 Pałac Wojanów 2009 Pałac Staniszów

• Koncerty „Gwiazda na Gwiazdkę” 2009 2011

• Dolnośląski Przegląd Osób Niepełnosprawnych „GaleriON 2012”

• Koncerty w ramach programu Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku 2017 „PACZŁORKOWO”

To wybrane koncerty spośród wielu, które były wykonywane w czasie 20 lat. Dają możliwość posłuchania ciekawego repertuaru, zaaranżowanego na instrumentarium Orff’a i zawsze przynoszą wiele wzruszeń i emocji. 15 grudnia 2017r. odbędzie się Koncert Jubileuszowy z okazji 20 urodzin PENTATONIKI. Zapraszamy do Filharmonii Dolnośląskiej w Sali im. L. Różyckiego o godzinie 13:00.

Renata Bartniczuk, Beata Ignatowska

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

 

radiokson

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Radca Prawny Bernadetta Baszak
  • Radca Prawny Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: