O niepełnosprawnych w raporcie PFRON

statystykaDane statystyczne w przedmiocie dot. Polaków z niepełnosprawnością zawierają wiele wad i trudno z nich choćby dla celów praktycznych czy naukowych wyciągnąć wnioski.

O ile dane dot. ogółu z podziałem na poszczególne stopnie i grupy niepełnosprawności, są dostępne, to już absolutnie nie można dowiedzieć się o danych dot. ilości niepełnosprawnych według rodzajów niepełnosprawności.

Nie wiemy zatem ile w Polsce jest niepełnosprawnych z poszczególnych grup, tj. inwalidzi słuchu, ruchu etc. Jak sądzimy wynika to z błędnych założeń i pytań wykorzystywanych w czasie ostatniego spisu powszechnego.

Wiedzę tę na pewno rozjaśni zamieszczony poniżej raport końcowy z "Badania potrzeb osób niepełnosprawnych", przygotowany przez PFRON w 2017 roku. Bardziej dociekliwych zapraszamy do lektury całości raportu na stronie PFRON. Poniżej link.

http://www.pfron.org.pl/instytucje/badania-i-analizy-naukowe/raport-koncowy-z-badania-potrzeb-osob-niepelnosprawnych/

Życzymy wytrwałości w czytaniu ze zrozumieniem i trafnych wniosków.

Redakcja

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Radca Prawny Bernadetta Baszak
  • Radca Prawny Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: