Wspomnienie. „…Kochał ludzi i życie”

Zoń Jerzy wykadrowane x 400Jak informowaliśmy w nekrologu w dniu 19 lipca 2017 roku odszedł od nas na zawsze w wieku 79 lat nasz kolega, wolontariusz, harcerz, przewodnik sudecki, pasjonat historii regionu, numizmatyk, miłośnik Kresów Wschodnich, urodzony w Stanisławowie Jerzy Zoń.

Dotarliśmy do kilku szczegółów Jego bogatego w wydarzenia życiorysu, który poniżej pro memoriam przypominamy.

Jerzy Zoń

Zoń Jerzy harcerzDo Związku Harcerstwa Polskiego wstąpił w 1947 roku. Należał do 67. Dolnośląskiej Drużyny Harcerskiej w Kowarach. Przyrzeczenie złożył w trakcie obozu harcerskiego zorganizowanego przez jeleniogórski Hufiec ZHP w Nowym Śliwnie (Rewal 1949 rok). Wspominał swoją drużynę, drużynowego dh Stanisława Babeckiego, zastępowego dh Jerzego Ostrowieckiego, którzy byli dla niego wzorem do naśladowania. Wśród licznych, harcerskich wspomnień, mówił o zorganizowanej w 1948 roku, zbiórce pieniędzy na zakup obrazu w Częstochowie, który miał zawisnąć w kowarskim kościele. Zakupiony, zapomniany, dopiero w 2015 roku, jego staraniem, przy śpiewie harcerskiej modlitwy: „O Panie Boże Ojcze Nasz, w opiece swej nas miej…” zawisł w miejscu przeznaczenia. Jego harcerskie pamiątki, Znaczek Wilczka, Krzyż Harcerski, czapka, Książeczka instruktorska, w jego zbiorach zajmują szczególne miejsce. Był wiernym harcerskiej tradycji, niezmiennym formom programowym i organizacyjnym.

To żywa historia harcerstwa w naszym regionie.

Jurek był również wieloletnim Członkiem i działaczem Polskiego Związku Niewidomych, tworzył Stowarzyszenie Inwalidów Wzroku w Jeleniej Górze, którego do końca był wiernym Członkiem. Pełnił również obowiązki członka Komisji Rewizyjnej Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze, a Jego misją było integrowanie środowiska.

Brak nam będzie ciętego żartu Jerzego, wspaniałych wspomnień z czasów młodości w Stanisławowie, barwnych opowieści i anegdot, Jego ciepła i serdecznej troski o otoczenie. Jurek po prostu kochał i szanował ludzi.

Koleżanki i Koledzy  

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Radca Prawny Bernadetta Baszak
  • Radca Prawny Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: