Śladem naszych interwencji - cukrzycy będą mieli właściwą opiekę.

diabetes x400W miesiącu marcu informowaliśmy Państwa o niepokojach dolnośląskich cukrzyków związanych z nieumieszczeniem tej choroby w dokumencie „Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej Województwa Dolnośląskiego w latach 2016–2018”.

Spotkało się to nie tylko z protestami inwalidzkich organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska, lekarzy diabetologów ale również interwencjami naszych parlamentarzystów i samorządowców. Miło jest nam poinformować, że Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podjął decyzję w sprawie weryfikacji opracowanego programu „Priorytety Polityki Zdrowotnej Województwa Dolnośląskiego w latach 2016-2018” skutkiem, czego cukrzyca i otyłość zostały w nim ujęte. Na koniec w swoim liście z dnia 20.03.2017r. Wojewoda pisze…

„W zaktualizowanym dokumencie przyjęto między innymi, że do 2020r. dzięki:
* utworzeniu 2-3 nowych oddziałów diabetologicznych w województwie oraz wzmocnieniu części oddziałów diabetologicznych w zakresie angio-diabetologii,
* utworzeniu poradni diabetologicznych dla dzieci w województwie,
* zapewnieniu kompleksowej opieki nad pacjentem, koordynowanej (poz) w warunkach ambulatoryjnych, obejmującej opiekę diabetologiczną,
* urealnieniu wyceny przez płatnika świadczeń usług realizowanych w zakresie diabetologii
* edukacji prozdrowotnej, nastąpi poprawa dostępności do kompleksowej, skoordynowanej opieki diabetologicznej (również dla dzieci) przy równomiernej alokacji poradni diabetologicznych w województwie.”

Wszystkim, którzy przyczynili się do tak pożytecznych rozwiązań serdecznie dziękujemy.

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych  

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

 

radiokson

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Radca Prawny Bernadetta Baszak
  • Radca Prawny Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: