KALENDARIUM wrzesień 2016

september20161. 01.09.2016 godz. 12.00 „Spotkanie inauguracyjne Klubu Seniora i Wolontariusza”.
2. 01.09.2016 godz. 8.00 rozpoczęcie warsztatów komputerowych organizowanych przez KAAS „ Komputerowe randez-vous” współfinansowane przez MPRiPS
3. 03.09. 2016 – 08.09.2016 pobyt grupy „Przyjaciele” w Łebie.
4. Edukacja Ekologiczna Seniorów – 3 warsztaty w terminach:
21.09.2016 – Bank Genów KPN w Jagniątkowie
28.09.2016 – Centrum Informacji KPN w Karpaczu
współfinasowane przez WFOŚiGW.


5. Spotkania cotygodniowe diabetyków (środa godz. 15:00),
KAAS (wtorek godz. 10:00-12:00),
LIRA (czwartki godz. 12:00),
Promenada Bobru (środa godz. 15:00),
SIW (ostatni wtorek każdego m-ca (godz. 10:30-12:00)
6. Wycieczka do Sanktuarium w Licheniu 27-28 09.2016 zapisy w KSON
7. 30.09.2016 spływ pontonowy „Płyńmy razem” organizowany przez SIW współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Miasta Jelenie Góra.

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

 

radiokson

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Radca Prawny Bernadetta Baszak
  • Radca Prawny Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: