Aktywni 60+

seniorzy1KLUB SENIORA I WOLONTARIUSZA w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze rusza 1 września 2016 r. W początkowym okresie czynny będzie dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki od godz. 12.oo do godz. 16.oo. Czas otwarcia KLUBU może zostać zweryfikowany przez zgłoszone propozycje lub potrzeby KLUBOWICZÓW.

Opiekę nad KLUBEM sprawować będzie wolontariuszka Pani Krystyna- Binias.

Program KLUBU oparty zostanie na realizacji zadania „Oswajamy starość”: cykl działań aktywizujących osoby 60+.

Spotkania klubowe prowadzone będą przez profesjonalnie przygotowanych animatorów, hobbystów, pasjonatów a także specjalistów - psychologów, lekarzy, ekspertów w dziedzinie ochrony zdrowia oraz w zakresie finansów i budżetu domowego.

Poza spotkaniami klubowymi organizowane będą całodniowe wycieczki autokarowe, wyjazd do Opery Wrocławskiej, zajęcia z instruktorem fittnes. Zgodnie z zasadą empowerment /zasada wolnego wyboru/ KLUBOWICZE będą mogli decydować o ostatecznej tematyce i formie spotkań klubowych.

Informacja o szczegółowym programie działań KLUBU na każdy miesiąc zamieszczona będzie na tablicy ogłoszeń w KSON oraz na stronie internetowej www.kson.pl.senior2a

Działalność KLUBU sfinansowana będzie w roku 2016 ze środków pozyskanych przez KSON z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu ASOS .

Zasady uczestnictwa w zajęciach klubowych określa regulamin KLUBU SENIORA.

Zapraszamy Seniorów zainteresowanych naszą ofertą na inauguracyjne SPOTKANIE KLUBOWE w dniu 1 września 2016 r. /czwartek/ o godz. 12.oo w świetlicy integracyjnej KSON Jelenia Góra ul. Osiedle Robotnicze 47 A.

Dodatkowe informacje uzyskać można telefonicznie
tel. 75 752 42 54, 75 752 31 83
lub osobiście w biurze KSON
od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 16:00.

M.J.

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

 

radiokson

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Radca Prawny Bernadetta Baszak
  • Radca Prawny Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: