Nowe legitymacje niepełnosprawnych dopiero w 2017 roku

Ministerstwo rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przesunęło o rok datę wejścia w życie przepisów wprowadzających nowe uregulowania w zakresie wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność. 

Każda osoba niepełnosprawna, która chce korzystać z ulg jej przysługujących musi posiadać aktualne „Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności” oraz „legitymację osoby niepełnosprawnej”. Wydawaniem zarówno orzeczeń jak legitymacji zajmuje się Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

We wrześniu 2015 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znowelizowało Ustawę o rehabilitacji. Zmieniono zapisy dotyczące zasad wydawania legitymacji osobom z niepełnosprawnością. Dokument ma być wystawiany na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Nie może on jednak być okres dłuższy niż 5 lat w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność i 10 lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 60 lat. Dokument ma być wydawany bezpłatnie.

 Nowe legitymacje miały obowiązywać od 1 października 2016 roku. 10 marca Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych poinformował, że z przyczyn finansowych wydawanie legitymacji dla osób z niepełnosprawnością na nowych zasadach będzie przesunięte na rok 2017.

Tę informację potwierdziło biuro prasowe Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. – Podjęte zostały działania służące przesunięciu o rok wejścia w życie przepisów wprowadzających nowe uregulowania w zakresie wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność – czytamy w komunikacie. 

Osoby, które posiadają „starą” Legitymację Osoby Niepełnosprawnej, mogą spokojnie posługiwać się nią nadal. No chyba, że skończy się jej okres ważności, bądź kończy się okres ważności orzeczenia. Wówczas konieczna będzie jej wymiana. 

 

Andrzej Koenig - niewidomy

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

 

radiokson

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Radca Prawny Bernadetta Baszak
  • Radca Prawny Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: