Część firm może stracić możliwość uzyskania dofinansowania z PFRON

PEFRON logoCześć firm korzystających z dofinansowania do zatrudnienia osób niepełnoprawnych może utracić możliwość jego uzyskania po wejściu w życie przepisów nakazujących ocenę kondycji ekonomicznej podmiotów powiązanych, uważają eksperci PwC.

Jednym z warunków otrzymywania dofinansowania z PFRON jest dobra sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa, które wnioskuje o dopłaty oraz każdej spółki powiązanej z tym przedsiębiorcą.

Wnioskujący o pomoc zobowiązani są do przesłania do PFRON sprawozdań finansowych za okres trzech ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości, na podstawie których dokonywana jest ocena kondycji finansowej podmiotu. Z obowiązku tego zwolnione są podmioty ubiegające się o pomoc inną niż pomoc de minimis będące mikro- lub małymi przedsiębiorstwami. Oznacza to, że gdy przynajmniej jeden podmiot należący do grupy przedsiębiorstw powiązanych jest w trudnej sytuacji ekonomicznej dofinansowanie z PFRON nie zostanie udzielone.

- Z praktyki wynika, że większość przedsiębiorców ubiegających się o dofinansowanie z PFRON w nowej rzeczywistości może mieć kłopot ze spełnieniem wymogów dotyczących kondycji ekonomicznej. Spółki w grupie spełniają różne funkcje i mają odmienne specyfiki działalności - może być tak, że spółka w niektórych miesiącach wykazuje stratę, ale mając zakontraktowane płatności w skali roku, wykaże dodatni wynik - skomentował nowe przepisy Grzegorz Ogórek, menedżer w dziale prawno-podatkowym PwC.

Stanowisko UOKiK z listopada 2015 r. zdaje się potwierdzać, że w przypadku, gdy podmiot, stanowiący część jednego organizmu gospodarczego (na który może składać się kilka podmiotów odrębnych w sensie prawnym), wnioskuje o dofinansowanie z PFRON, wiąże się to z obowiązkiem dokonania oceny sytuacji ekonomicznej nie tylko wnioskodawcy, ale również wszystkich podmiotów powiązanych, wskazują eksperci.

Zdaniem PwC, może to wyeliminować możliwość uzyskania dofinansowania dla wielu przedsiębiorstw w Polsce, szczególnie dużych grup, posiadających wiele spółek, które mogą działać w różnych obszarach.

- W skali roku PFRON wypłaca na swoje cele statutowe, czyli dofinansowanie zatrudniania osób niepełnosprawnych, blisko 3 mld zł. O te pieniądze obecnie ubiega się ponad 25 tys. przedsiębiorców zatrudniających ćwierć miliona osób. Wiele przedsiębiorstw uwzględnia zatrudnianie osób niepełnosprawnych i związane z tym dofinansowanie jako istotny element modelu biznesowego. Wstrzymanie dofinansowań w tej sytuacji stawia pytania, czy każdy z tych pracodawców będzie w stanie samodzielnie utrzymać miejsca pracy pracowników niepełnoprawnych bez wsparcia ze strony państwa i czy dalej będzie chętnie zatrudniał osoby niepełnosprawne" - podsumowała Agnieszka Ginel, starszy konsultant w dziale prawno-podatkowym PwC.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawcy, którzy osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych przekraczający 6 proc. mogą liczyć na miesięczne dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Środki wypłacane są przez PFRON na wniosek złożony przez pracodawcę. Dziś na jednego pracownika niepełnosprawnego można otrzymać dopłatę w wysokości od 450 zł do 1800 zł miesięcznie w zależności od stopnia niepełnosprawności, plus dodatkowe 600 zł w przypadku występowania u zatrudnionego tzw. schorzeń szczególnych.

Info: money.pl Data publikacji:31.05.2016 r.

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

 

radiokson

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Radca Prawny Bernadetta Baszak
  • Radca Prawny Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: