Congrego, znaczy łączę. Czyli wszystkie ręce na pokład

Spotkanie 20160324 1546206W Wielki Czwartek, pod hasłem "Łączę więc jestem", w świetlicy integracyjnej KSON odbyło się spotkanie lokalnych polityków, samorządowców, pozarządowców i przedsiębiorców w sprawie określenia najistotniejszych kierunków rozwoju Kotliny Jeleniogórskiej. Na spotkanie - mówi jego współorganizator, Paweł Gluza – zaprosiliśmy czternaście osób, kierując się ich umiejętnościami oraz chęcią dialogu i kompromisu. Przybyło trzynastu z zaproszonych. Impulsem do zorganizowania tego obywatelskiego spotkania był brak porozumienia samorządowców z Kotliny Jeleniogórskiej, co do skutecznego rozwiązywania najbardziej istotnych elementów jakości życia mieszkańców.

W spotkaniu uczestniczyli: Wojciech Chadży , Paweł Gluza , Piotr Iwaniec, Bogdan Kamiński, Eugeniusz Kleśta, Tadeusz Lewandowski, Józef Sarzyński, Stanisław Schubert, Konrad Sikora, Grzegorz Stankiewicz, Rafał Szymański, Leszek Wrotniewski i Artur Zuchewicz.

Spotkanie 20160324 1546201Choć to grupa pochodząca z różnych stron sceny politycznej – mówił J. Sarzyński - to jednak udało się rozmawiać o sprawach najważniejszych dla regionu ponad podziałami i jednym głosem. Poruszono sprawy, które powodują, zdaniem zebranych peryferyzację regionu, a na powody te składają się między innymi: mało atrakcyjna oferta pracy dla młodych, co skutkuje emigracją poza region, niedostateczna liczba mieszkań komunalnych, brak zintegrowanej oferty turystycznej dla całej Kotliny Jeleniogórskiej, mało atrakcyjna promocja regionu skierowana do przedsiębiorców i absolwentów uczelni wyższych. Za najważniejszy jednak powód zebrani uznali fatalny stan połączenia Kotliny Jeleniogórskiej z resztą świata.

O ile zdecydowanie poprawiła się komunikacja kolejowa z Wrocławiem, to należałoby dążyć do skrócenia czasu przejazdu pociągu na tym odcinku poniżej 75 minut – twierdzili zebrani. Jest to możliwe tylko wówczas gdyby linia przebiegała przez Strzegom z pominięciem Wałbrzycha. Część zebranych uznało to rozwiązanie za niemożliwe do realizacji, także z uwagi na interesy wałbrzyszan. Wszyscy jednak byli zgodni, iż największą szansą dla Kotliny jest budowa łącznika drogowego od Bolkowa do Jeleniej Góry. To ogromna szansa dla przedsiębiorców, studentów, rozwoju miasta, powiatu i funkcji turystyczno-uzdrowiskowej regionu. Taką inicjatywę – mówił radny Spotkanie 20160324 1546203sejmiku województwa dolnośląskiego, T. Lewandowski – realizuje w swoim programie pani poseł, Marzena Machałek. Wydaje się, że wsparcie ponad podziałami tej inicjatywy ma szansę powodzenia. Przewodniczący rady powiatu, E. Kleśta, zaproponował, aby zainteresować tym problemem wszystkich burmistrzów i wójtów Kotliny Jeleniogórskiej. To tak istotne przedsięwzięcie, że każdy z samorządów powinien partycypować w kosztach tej inwestycji, co w znaczny sposób urealni jej realizację.

Nie brakowało innych pomysłów, ale wszyscy zgodnie uznali, że oto przyszedł czas, aby wszystkie ręce skierować na pokład. Wszyscy uczestnicy spotkania ocenili inicjatywę jego zwołania jako dobry pomysł wart kontynuacji. Na zakończenie, przy składkowym poczęstunku Wielkanocnym, życzenia Wszelkiej Pomyślności złożył zebranym senior spotkania – Tadeusz Lewandowski.

Spotkanie 20160324 1546202     Spotkanie 20160324 1546207  Spotkanie 20160324 1546204

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

 

radiokson

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Radca Prawny Bernadetta Baszak
  • Radca Prawny Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: