Wyniki wyborów do Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zespół do ustalenia wyniku głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry, powołany zarządzeniem nr 0050.359.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 6 października 2015 r. informuje, że przygotowanych zostało 100 pakietów zawierających login, hasło
i instrukcję głosowania na kandydata/ów do ww. Rady za pośrednictwem elektronicznej platformy do głosowania umieszczonej na stronie internetowej www.jeleniagora.pl
Z Urzędu Miasta Jelenia Góra Wydziału Dialogu i Spraw Społecznych odebranych zostało przez organizacje pozarządowe 46 pakietów.
W wyniku przeprowadzonego głosowania w terminie od godz. 10:00 dnia 28.10.2015 r.
do godz. 10:00 dnia 12.11.2015 r. swój głos oddały 44 organizacje pozarządowe.
Poszczególni przedstawiciele organizacji pozarządowych uzyskali następującą liczbę głosów:
Lp. Nazwisko i imię Liczba otrzymanych głosów
1. Łaskawiec Zygmunt 28
2. Schubert Stanisław 27
3. Wojtowicz Moszyńska Halina 27
4. mjr Piotrowski Lech 26
5. Ziubrak Honorata 26
6. Bołociuch Mirosław 24
7. Wierzchucki Marcin 24
8. Wojtkiewicz Arkadiusz Adam 24
9. Gałka Bogusław 19
10. Kulesza Henryk 18
11. Bajurny Grażyna Ewa 16
12. Zawierucha Maciej 11

Do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry wejdzie 8 przedstawicieli, którzy otrzymali największą liczę głosów.
Pozostałe pakiety w liczbie 54 zostały w obecności wszystkich członków Zespoły zniszczone.

Załączniki:
Pobierz plik (Protokol_glosowania.pdf)Protokol_glosowania.pdf155 kB

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

 

radiokson

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Radca Prawny Bernadetta Baszak
  • Radca Prawny Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: