Bezpłatne szkolenia dla osób niewidomych

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA Z ZAKRESU NOWOCZESNEJ REHABILITACJI
wszystkich, którzy chcą „żyć lepiej i ciekawiej”. U nas jest to
realne.

Z przyjemnością informujemy, iż Fundacja Szansa dla Niewidomych realizuje projekt _NOWOCZEŚNIE ZREHABILITOWANI NIEWIDOMI „WIDZĄ” I
WIEDZĄ WIĘCEJ! SIEĆ TYFLOPUNKTÓW DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI INWALIDÓW WZROKU, NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA ZAMIESZKANIA_,
współfinansowany ze środków PFRON.
Udział w projekcie jest bezpłatny! Do projektu zapraszamy dorosłe osoby niewidome i słabowidzące z
orzeczeniem o niepełnosprawności ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności (kod 04-O), zamieszkałe na terenie
województwa dolnośląskiego.
Głównym celem projektu jest nowoczesna rehabilitacja i podniesienie samodzielności osób z dysfunkcją wzroku poprzez specjalistyczne
wsparcie prowadzone w Tyflopunkcie. Proponujemy wzięcie udziału w nowatorskich szkoleniach rehabilitacyjnych, w których można swobodnie wybrać tematykę zajęć, w których chce się uczestniczyć. Oferujemy naprawdę szeroki wybór tematów:
1. Świat dotyku i dźwięku.
2. Dom.
3. Kuchnia.
4. Zdrowie.
5. TYFLOSport.
6. TYFLOInformatyka.
7. TYFLOEdukacja.
8. Niewidomy poliglota.
9. Mobilność.
10. Uprawnienia.
11. Kultura.
12. Hobby.
13. TYFLOTurystyka.
14. Autoprezentacja.
15. Nowoczesne technologie.16. Motywacja.

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

 

radiokson

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Radca Prawny Bernadetta Baszak
  • Radca Prawny Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: