Pomóżmy żyć innym – 1%

Od stycznia do końca kwietnia 2015 jak co roku sporządzać będziemy PIT-y tj. deklarację podatkową za rok 2014. Ustawodawca przewidział możliwość odliczenia ze swojego podatku dochodowego od osób fizycznych jednego procenta, który może być przekazany na działalność pomocową i charytatywna.

 

Nie każdy jednak może być 1% „obdarowany”. Prawo do przyjęcia części tego podatku, mają jedynie organizacje pozarządowe posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego. Taki status to nie tylko prawo do otrzymania jednego procenta podatku ale przede wszystkim obowiązki polegające na szczegółowym rozliczeniu się z otrzymanych pieniędzy i zamieszczeniu takiego sprawozdania na swojej stronie internetowej. Wykaz takich organizacji znajduje się w biuletynie informacji publicznej na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jak wybrać osobę czy organizację, którym chcemy pomóc? Sugerujemy aby kierować się jednak zasadą wsparcia dla organizacji prowadzących działalność w pobliżu, na terenie miasta, gminy, województwa. Tu bowiem mieszkają nasi znajomi, sąsiedzi – osoby które zamierzamy wesprzeć. W ten sposób wspieramy lokalną społeczność a nasze pieniądze w sposób kontrolowany mogą wpłynąć na poprawę jakości życia choćby części mieszkańców. Koniecznie należy sprawdzić działalność i stan finansowy organizacji której chcemy przekazać środki. Nie będzie to jednak sprawą kłopotliwą, gdyż każda z nich powinna mieć przejrzystą i czytelną stronę internetową. Jak już wybierzemy organizację to zadbajmy o to, aby w naszym Picie w pozycji 133 wpisać imię i nazwisko osoby wspieranej oraz cel np. Jan Kowalski – rehabilitacja, a w przypadku organizacji dopisać należy „na cele statutowe”. Dobrze jest także zaznaczyć w rubryce 134 swoje nazwisko i imię dzięki czemu „obdarowani” mogą poznać swoich „darczyńców”, ale takiego obowiązku nie ma. 

 

KSON jest od 2004 roku Organizacją Pożytku Publicznego - KRS numer 0000100516. Tylko za rok 2013 zebraliśmy 84.393,36 dla naszych podopiecznych i 100% tej kwoty została im przekazana. Coraz więcej osób oczekuje na takie wsparcie, upraszcza się także zasadę wypełniania tej części PIT-u, w którym o 1% mowa.

 

Także Sejmik w celu uproszczenia Państwu wypełnienia PIT-u za rok 2014 uruchomił specjalną aplikację, na podstawie której krok po kroku będą mogli Państwo sporządzić ten ważny dokument, który można także wysłać elektronicznie do określonego urzędu skarbowego. Aby uzyskać możliwość udziału w akcji 1% zainteresowani winni zgłosić się osobiście do Sejmiku przedstawiając wniosek znajdujący się w załączniku wraz z kserem orzeczenia.

 

UWAGA! Możliwe jest również rozliczenie PIT-u online i przekazanie 1% podatku na rzecz Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawych poprzez stronę internetową, do której kieruje podany poniżej link (należy kliknąć w tekst lub w obrazek i postępować wedle instrukcji na stronie): https://www.pitax.pl/rozlicz

 

 

 

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

 

radiokson

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Radca Prawny Bernadetta Baszak
  • Radca Prawny Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: