„Bądźmy bezpieczni na drodze…”

W czasie kolejnego spotkania Stowarzyszenia Inwalidów Wzroku w dniu 25 listopada br. mówiono o bezpieczeństwie w ruchu drogowym szczególnie w okresie jesienno-zimowej szarugi. Gośćmi spotkania byli aspiranci Jeleniogórskiej Komendy Policji: Pani Bernadetta Bukowska i Pan Wojciech Tomaszewski, którzy poinformowali o nowych przepisach ruchu drogowego wprowadzających obowiązek noszenia przez wszystkich pieszych elementów odblaskowych. Jakkolwiek dotyczy to obszarów poza zabudowaniami, to w dobrze pojętym interesie własnym powinniśmy zadbać o to, także w pieszym ruchu miejskim. Brak takiego odblasku po zmierzchu jest karany mandatem w wysokości od 20,- do 500,- zł , a Policja szczególnie na tę prewencję tej jesieni i zimy będzie zwracała uwagę. „ Również prewencyjnie Jeleniogórska Policja przekaże do KSON stosowną ilość odblasków, w które wyposażymy swoich członków i podopiecznych” mówi Mirosława Jośko Sekretarz SIW. Poruszono również sprawę specjalnego oznaczenia osób słabowidzących i niewidomych poprzez posługiwanie się m.in. białą laską.

Stowarzyszenie Inwalidów Wzroku ma zamiar dodatkowo wprowadzić i upowszechnić zwyczaj codziennego używania przez inwalidów wzroku żółtego odblaskowego znaczka z trzema czarnymi punktami. Takie oznakowanie stosują nasi zachodni sąsiedzi, co wpływa na zmniejszenie liczby wypadków drogowych oraz podnosi poczucie bezpieczeństwa inwalidów wzroku nie tylko w ruchu drogowym. Mówiono również o kulturze w ruchu drogowym, a szczególnie o odbiegających od zachodnich praktyk niewłaściwych zachowaniach na jeleniogórskich ulicach, nie ustępowaniu pierwszeństwa osobom oczekującym na przejście przez ulicę na pasach /przy braku świateł/. Zdarza się, że rowerzyści i rolkarze nie zwracają należytej uwagi na spacerowiczów i przechodniów na chodnikach i trasach rowerowych. W drugiej części spotkania Pani Agnieszka Smolińska – bibliotekarz Książnicy Karkonoskiej zaprezentowała nowości Wypożyczalni Książki Mówionej w Jeleniej Górze. Zaprosiła wszystkich zainteresowanych do korzystania z bogatych zbiorów książki mówionej w Książnicy , która zgromadziła ponad 2 i pół tysiąca tytułów na kasetach i ponad 1 500 tytułów na płytach CD i MP3. Wypożyczalnia Książki Mówionej czynna jest we wtorki i czwartki w godzinach od 10.00 do 15.00. Z inicjatywy Stowarzyszenia Inwalidów Wzroku podjętej podczas spotkania utworzony zostanie „Kącik Książki Mówionej” pod redakcją Agnieszki Smolińskiej w biuletynie KSON „Niepełnosprawni TU i TERAZ” oraz na stronie internetowej www.kson.pl

10815697_10202496323803212_1914639253_n.jpg10816030_10202487160934146_666064943_n.jpg10833843_10202487160094125_386031144_n.jpg10833678_10202496323963216_78208515_n.jpg10822456_10202496323683209_27055175_n.jpg10834085_10202487158534086_139083630_n.jpg

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

 

radiokson

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Radca Prawny Bernadetta Baszak
  • Radca Prawny Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: