ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/04/2019 (dotyczy druku Biuletynu Niepełnosprawni TU i TERAZ)

gazeta okładkix500I. ZAMAWIAJĄCY Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra NIP: 611-24-47-442, REGON: 231127859, KRS: 0000100516

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: Wybór wykonawcy zewnętrznego zostanie dokonany z zachowaniem zasady bezstronności i obiektywizmu, a także z zachowaniem przepisów o zamówieniach publicznych w zakresie w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zobowiązuje Zleceniobiorcę do jej stosowania, określonych w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”.

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/04/2019 (dotyczy składu Biuletynu Niepełnosprawni TU i TERAZ)

gazeta okładkix500I. ZAMAWIAJĄCY Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra NIP: 611-24-47-442, REGON: 231127859, KRS: 0000100516

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na składzie Biuletynu Niepełnosprawni TU i TERAZ w ramach projektu „Wydawanie Biuletynu Niepełnosprawni TU i TERAZ”, współfinansowanego ze środków PFRON. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 Skład komputerowy, redakcja techniczna i korekta techniczna publikacji w formacie A4 4 numerów po 44 strony + 2 wkładki (do 2/6 numerów) A5 po 16 stron, przy czym 40 stron stanowi wkład merytoryczny, 4 strony - reklamowe

Czytaj więcej...

X edycja Turnieju kręglarskiego dla Osób Niepełnosprawnych

6kW dniu 10 kwietnia b.r odbyła X edycja Turnieju kręglarskiego dla Osób Niepełnosprawnych z Południowej Wielkopolski.

Zawody podobnie jak poprzednie, przeprowadzono w kaliskiej kręgielni „Amnezja". Turniej ten odbywa się w okresie wiosennym i jest traktowany jak rozpoczęcie roku sportowego dla niepełnosprawnych sportowców z Kalisza i Ziemi Kaliskiej. Organizatorami zawodów byli: Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”, Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych „BASTION” i Warsztat Terapii Zajęciowej w Kaliszu.

Załączniki:
Pobierz plik (2k.jpg)2k.jpg430 kB
Pobierz plik (3k.jpg)3k.jpg805 kB
Pobierz plik (4k.jpg)4k.jpg471 kB
Pobierz plik (5k.jpg)5k.jpg470 kB
Pobierz plik (7k.jpg)7k.jpg386 kB
Pobierz plik (8k.jpg)8k.jpg406 kB

Czytaj więcej...

Kurs na Asystenta Turystycznego Osoby Niepełnosprawnej

ON asystentZ roku na rok obserwujemy wzrost udziału osób niepełnosprawnych w ruchu turystycznym.

Brakuje natomiast wykwalifikowanej kadry branży turystycznej, która zna specyfikę tego środowiska i potrafi świadczyć usługi z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Zmienić mają to szkolenia na Asystenta Turystycznego Osoby Niepełnosprawnej, które już od maja realizować będzie Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze.

Po trzyletnim okresie prac, zainicjowanych przez niepełnosprawnych turystów z Pomorskiego Okręgu PTTK, oddziału PTTK Sudety Zachodnie oraz Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, w dniu 15 marca br.

Czytaj więcej...

Szczere wyrazy współczucia

rose candlex400Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie

z powodu śmierci naszego Przyjaciela

 

Andrzeja Geringera de Oedenberga

 

składają Koleżanki i Koledzy
z Karkonoskiego Sejmiku

Osób Niepełnosprawnych.

Pogrzeb odbędzie się:

13 kwietnia 2019 o godz 13:00

na starym cmentarzu w Jeleniej Górze  

O pomocy społecznej rozmawiano u słabowidzących

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej MOPS al Jana Pawla II Jelenia Gora x400AW ostatni wtorek marca br. w Stowarzyszeniu Inwalidów Wzroku odbyło się spotkanie z pracownikami MOPS w Jeleniej Górze. Dotyczyło ono ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych oraz wsparcia udzielanego przez MOPS.

Przedstawicielami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej byli:
Ewa Saran – pracownik socjalny Działu Pomocy Środowiskowej,
Krystyna Krepsztul- pracownik Działu Rehabilitacji,
Mariola Świtała – Kierownik Dziennego Domu Pomocy,
Marek Sobczyk – Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych.

W trakcie spotkania omówiono między innymi zagadnienia związane z pomocą, które osoba starsza lub niepełnosprawna może otrzymać z MOPS-u. Podkreślono, że podstawowym kryterium uprawniającym do uzyskania pomocy finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami jest ustawa o pomocy społecznej dla osób samotnie gospodarujących lub osób w rodzinie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach (bezzwrotny specjalny zasiłek celowy) i niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy (zasiek stały).

Czytaj więcej...

PRACA-NIEZALEŻNOŚĆ-SUKCES

Aktywizacja2 x400Ogłoszenie o naborze Uczestników projektu "PRACA-NIEZALEŻNOŚĆ-SUKCES: aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami" współfinansowanego ze środków PFRON.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 08 kwietnia 2019r.r. rozpoczynamy rekrutację do projektu. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenie następujących wypełnionego i podpisanego Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami.

Wyżej wymienione dokumenty można również pobrać w Biurze Projektu. Prawidłowo wypełnione dokumenty należy składać do dnia 25 kwietnia 2019r.:
1. osobiście w Biurze projektu 58-506 Jelenia Góra, os. Robotnicze 47a
2. pocztą/kurierem na adres jak wyżej (decyduje data stempla pocztowego)
3. drogą elektroniczną (skany podpisanych dokumentów) na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na Państwa pytania odpowiadamy:
- mailowo - proszę pisać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
- telefonicznie - od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-15.00
- bezpłatna infolinia 800 700 025.  

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

 

radiokson

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Radca Prawny Bernadetta Baszak
  • Radca Prawny Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: