Jak oswoić lęk przed samotnością

samotnośćKarkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze zaprasza do uczestnictwa w warsztatach

„JAK OSWOIĆ LĘK PRZED SAMOTNOŚCIĄ”

Warsztaty prowadzi psycholog Ewa Knychas w każdy piątek w siedzibie KSON Jelenia Góra,
Osiedle Robotnicze 47 A

 • 1 lutego 2019 r. godz. 11.oo – 13.oo
 • 8 lutego 2019 r. godz. 11.oo - 13.oo
 • 15 lutego 2019 r. godz. 11.oo – 13.oo 

ABSOLWENT II - Ogłoszenie o naborze uczestników projektu

Absolwent2 plakatX400Rozpoczynamy rekrutację uczestników do projektu: „Doradztwo + szkolenia + staż = PRACA. Aktywizacja zawodowa absolwentów z niepełnosprawnością” współfinansowanego ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z całej Polski, spełniające następujące kryteria:

 • posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 • posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).
 • W przypadku osób z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności wsparcie oferowane jest wyłącznie w zakresie: przeprowadzenia diagnozy sytuacji uczestnika projektu obejmującej określenie gotowości psychofizycznej do podjęcia zatrudnienia, zidentyfikowanie funkcjonalnych, osobowych i środowiskowych czynników/uwarunkowań zawodowej bierności oraz rozpoznanie możliwości uczestnika;
 • będące absolwentem lub realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku i nie nie biorące w tym samym czasie udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON mających na celu aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością.

Od 12 grudnia 2018 roku rozpoczynamy rekrutację do projektu, którego głównym celem jest zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami posiadających wyższe wykształcenie bądź studentów ostatniego roku.

Czytaj więcej...

KSON dla Seniorów w 2019 roku

senior finanseKarkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych zaprasza wszystkich zainteresowanych Seniorów na spotkanie tematyczne:

„Oswajamy finanse” cykl spotkań podczas, których zaproszeni pracownicy banków w sposób przystępny i zrozumiały przedstawią możliwości związane z zakładaniem i obsługą kont bankowych, kart płatniczych, lokat i kredytów.
Spotkanie odbędzie się 23.01 w godzinach od 11.00 – 13.00
„Oswajamy nasz budżet” cykl spotkań doradczych dotyczących prawidłowego planowania budżetu domowego.
Spotkanie odbędzie się 30.01 w godzinach od 11.00 – 13.00

Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów zainteresowanych bezpiecznym korzystaniem z instrumentów finansowych oferowanych przez banki. Spotkania odbędą się w siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, ul. Os. Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra 

Rozliczenie PIT za 2018 rok w organizacjach pożytku publicznego 2018

1Jednym z celów złożenia deklaracji podatkowej PIT jest przekazanie na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego kwoty 1% podatku, jaki ostatecznie podatnik ma do zapłaty na rzecz organu podatkowego.

1% podatku przekazać można z deklaracji PIT-28, PIT-37, PIT-36L, PIT-36, PIT-38 iPIT-39. Osoby, za które deklarację podatkową sporządza organ rentowy – PIT-40A – oświadczenie o wybranej organizacji pożytku publicznego składają na formularzu PIT/OP. 1% podatku przekazać można również na korekcie deklaracji podatkowej, złożonej nie później niż w ciągu miesiąca od daty ostatecznej na rozliczenie podatkowe.

Czytaj więcej...

PRACA DLA DORADCY W REGIONALNYM PUNKCIE DORADCZYM DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (WROCŁAW) – WYDŁUŻENIE OKRESU SKŁADANIA OFERT

logotypumwd nowyWydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD) wydłuża okres składania ofert i zwraca się z prośbą o wycenę zadań doradcy w Regionalnym Punkcie Doradczym dla organizacji pozarządowych. 

W załączeniu: zapytanie ofertowe oraz tabela oferty.

Grafika i rysunek z kolekcji BWA w Jeleniej Górze

BWA25 01 2019Zapraszamy na wystawę prac z kolekcji jeleniogórskiego BWA. Zbiór tworzony był od początku istnienia galerii aż do upadku PRL'u.

Znajduje się w nim około 800 prac wybitnych polskich artystów. Zakupy dokonywane były ze środków pochodzących z jeleniogórskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dzięki pracy m.in. Ireny Klisowskiej – Filipczuk,

Czytaj więcej...

Wiara i Sztuka, czyli jak zmienić oblicze tej ziemi

garnizon color mW dniu 14 października 2018 roku, w oczekiwaniu na 40-tą rocznicę rozpoczęcia pontyfikatu polskiego Papieża Jana Pawła II odbył się w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze specjalny koncert muzyki sakralnej i barokowej zatytułowany „Offertorium musicale”. W programie znalazły się utwory mistrzów okresu baroku z listy utworów umiłowanych przez Jana Pawła II.

Koncert był inauguracyjnym wydarzeniem cyklicznego projektu „Offertorium musicale – Dni Papieskie w Karkonoszach”, który mamy nadzieję będzie odbywał się każdego roku w połowie października, niejako w oczekiwaniu na „Dzień Papieski”, czyli kolejną rocznicę rozpoczęcia pontyfikatu pochodzącego z Polski Ojca Świętego.

Czytaj więcej...

Serdeczne podziękowania

pamiec zaduszki

 

 

Wszystkim, którzy okazali nam wsparcie

i ciepło z powodu śmierci mojej siostry

Jadwigi Michalskiej-Wanat

serdeczne podziękowaia.

Stanisław Schubert z Rodziną 

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

 

radiokson

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

 • Radca Prawny Bernadetta Baszak
 • Radca Prawny Mateusz Nowak
 • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

 • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

 • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
 • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: