XIII Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych

XII przeglad twórczości GłogówaW dniu 13 lutego 2018 roku w domu Uzdrowienia Chorych odbył się XIII Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych w ramach Obchodów Dni Osób Niepełnosprawnych i Seniorów 2018’ pod hasłem „MIŁOŚĆ NAJWYŻSZĄ SIŁĄ”

Imprezę prowadziła Prezes Stowarzyszenia Krystyna Piasecka - Olejniczak, która powitała - patronów, Starostę Głogowskiego Jarosława Dudkowiaka i Prezydenta Miasta Głogowa oraz gości, uczestników, opiekunów, rodziny, przedstawicieli instytucji i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych oraz sponsorów.

Czytaj więcej...

Zapytanie nr 01/02/2018 - rozstrzygnięcie

pullmanZapytanie nr 01/02/2018 - informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożył: BTU "Juventur Wałbrzych" sp. z o.o. i z z tym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, której przedmiotem jest przewóz Uczestników na warsztaty edukacyjne w ramach projektu „Praca? Jestem na TAK! – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków PFRON.

Bezpłatne PIT-y w KSON-ie

1Od stycznia br. w KSON-ie pomagamy bezpłatnie wypełniać formularze PIT- rozliczenia za 2017 rok. Dotychczas skorzystało z tej możliwości kilkadziesiąt osób. Zainteresowanych zapraszamy do KSON-u we wtorki i w czwartki od 11:00 do 14:00. Informacje można też uzyskać pod numerem telefonu 800 700 025 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00.

Przy tej okazji warto przypomnieć, że od 14 lat wszyscy podatnicy mają prawo do dzielenia się swym podatkiem z najbardziej potrzebującymi. Do końca kwietnia każdego roku przy obowiązku wypełniania formularza PIT, w odpowiedniej rubryce wystarczy wpisać nazwę i numer KRS Organizacji, której chce się przekazać swój 1% i gotowe!

Adresatem może być jedynie Organizacja bądź Fundacja wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Z tym wykazem można zapoznać się na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które co roku uaktualnia i upublicznia wykaz Organizacji Pożytku Publicznego, którym możemy okazać swoje wsparcie poprzez przekazanie 1% podatku.

Kogo wybrać? Najlepiej Organizację z naszego terenu, która jest rozpoznawalna i o której coś wiadomo.

Warto też pamiętać, że to podatnicy decydują na jakie cele chcą przekazać swój 1% podatku. Czy to ma być na rehabilitację potrzebującym czy też dla zwierząt w schronisku, wybór należy do nas.

Dla Ciebie to nic nieznaczący 1%, a dla innych szansa na lepsze jutro.

WARTO POMAGAĆ!!! 

Informacja do zapytania 01/12/2017

praca plakat zaproszenie 400x300Uprzejmie informujemy, że w wyniku negocjacji z Wykonawcą Zamek Kliczków nie została zawarta umowa na realizację usługi. W związku z powyższym ponawiamy

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2017. Termin składania ofert mija 16.02.2018r.

w załączeniu treść zapytania:  

Pułapka rentowa i co dalej...

wothdogPFRON logo1x400Pułapka rentowa w działaniu – czyli dlaczego rencista jest karany za wykroczenie zakładu pracy? 

Renata jest osobą upośledzoną umysłowo. Otrzymuje z tego powodu rentę socjalną w wysokości 830 złotych. Zachęcona ofertą podjęcia pracy zatrudniła się w zakładzie produkującym bombki choinkowe. Firma prowadzi działalność sezonową, co czasem wywołuje perturbacje w płynności finansowej. Renata przekonała się o tym boleśnie kiedy pewnego pięknego dnia otrzymała z ZUS-u pismo wzywające ją do zwrotu otrzymanej renty socjalnej za miesiąc czerwiec. Zdumiona i zdenerwowana poprosiła mamę o wyjaśnienie tej sprawy.

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/02/2018

pullmanZamawiający: Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, 58-500 Jelenia Góra, Osiedle Robotnicze 47a

Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. tekst jednolity: Dz.U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych przez Zamawiającego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest przewóz Uczestników na warsztaty edukacyjne w ramach projektu „Praca? Jestem na TAK! – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków PFRON.

Czytaj więcej...

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przyjazny osobom niepełnosprawnym

Podpisanie porozumienia z UEx400Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze dba o każdego studenta. Stara się nie tylko o wysoki poziom kształcenia, przyjazną atmosferę, pozytywnie wpływającą na relacje ze studentami, ale także dogodne warunki nauki.

Szczególną uwagę poświęca się studentom z niepełnosprawnością. Od kilku lat podejmowane są rozmaite działania, mające na celu przystosowanie Wydziału do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyrównanie ich szans edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Rzecznik prosi Minister Edukacji o doprecyzowanie przepisów dotyczących dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół

Rzecznik Praw Oby stronaX400Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiedziało na wystąpienie RPO w sprawie problemów związanych z dowozem uczniów z niepełnosprawnościami do szkół i innych placówek edukacyjnych.

Rzecznik wciąż ma jednak wątpliwości, co do niektórych propozycji.

W odpowiedzi na poprzednie pismo MEN zgodziło się co do konieczności doprecyzowania obowiązków gminy oraz wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych w celu ujednolicenia stosowania odpowiednich przepisów w praktyce. Jednak zdaniem Rzecznika nie wszystkie wyjaśnienia resortu są satysfakcjonujące z perspektywy zobowiązania Rzeczpospolitej Polskiej wynikającego z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Adwokat Bernadetta Baszak
  • Prawnik Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: