Dyskusja nad płatnymi stażami

wothdogPFRON logo1x400Winni pracodawcy?

Rozwija się dynamicznie instytucja staży dla młodych absolwentów szkół oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Za pieniądze unijne wiele organizacji, fundacji czy stowarzyszeń a także firm szkoleniowych przygotowuje się do podjęcia pracy przez młodych absolwentów, osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Etapem pośrednim na tej drodze są staże pracownicze. Niektóre z tych organizacji przygotowują wyłącznie osoby sprawne, inne wyłącznie niepełnosprawne, sporo zarówno jedne jak i drugie. 

Zapraszamy do lektury artykułu zamieszczonego na stronie PFRON - poniżej link

http://www.watchdogpfron.pl/stazysci-pelnosprawni-i-niepelnosprawni-z-notatnika-pracodawcy-osoby-niepelnosprawnej/

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 04/09/2017

Informujemy że najkorzystniejszą ofertę złożył:

AD REM Regina Chrześcijańska i z tym Oferentem zostanie zawarta umowa na realizację składu Biuletynu Niepełnosprawni Tu i Teraz 

Młodzi zdolni – debiut Mateusza Aleksandrowicza ,,Karkonoskie Impresje”

21W środę (13.09.2017) w Galerii Muflon w Sobieszowie, młody fotograf (oraz podopieczny KSON) Mateusz Aleksandrowicz zaprezentował swoje zdjęcia, z Karkonoskich plenerów. Na swój debiut przygotował fotografie, w których szczególną uwagę zwrócił na detale, zazwyczaj umykające nam w codziennym życiu.

- Chciałem przedstawić na swoich fotografiach upływający czas. Długo myślałem jak pokazać go w formie statycznej. Wybór padł na fotografie z długim czasem naświetlania. Uchwycenie płynącej wody, która ma być ukazaniem płynącego czasu, przy konfrontacji ze statycznymi skałami. Woda przy długim naświetlaniu symuluje swoistą mgłę, która otula skały i kamienie. Efekt zdecydowanie spełnia moje założenia - stwierdził Mateusz.

Czytaj więcej...

Kalimera - witamy w Grecji.

10aGrupa seniorów i niepełnosprawnych z Dolnego Śląska przebywała we wrześniu na 10 – dniowym turnusie wypoczynkowym w Paralia Katerini w Grecji. To atrakcyjne centrum wypoczynkowe na Riwierze Olimpijskiej Morza Egejskiego.

Tutaj - mówi 64–letnia mieszkanka Sobieszowa, uczestniczka wyprawy - czekały na nas wygodne, dobrze wyposażone pokoje w Hotelu Olimpias, gdzie mieliśmy również smaczne i obfite posiłki - śniadanie i obiadokolacje. Hotel oddalony jest od piaszczystej, szerokiej plaży o ok. 200 m. Plaża wyposażona jest w parasole, leżaki - na całej jej długości wybrzeże płaskie, co jest atutem dla niepełnosprawnych osób. Średnia temperatura wody to 23 stopnie, to powód do radości, tym bardziej, że jak nas informowano w Karkonoszach w tym czasie lało i było zimno.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe nr 03/09/2017 oraz 04/09/2017

W związku z dużą ilością ofert, ogłoszenie wyników zapytan ofertowych o nr 03/09/2017 oraz 04/09/2017 zostanie zamieszczone na stronie KSON w dniu 19 września 2017 roku. 

II spływ integracyjny na rzece Bóbr

spływ Bóbr x 400Stowarzyszenie Inwalidów Wzroku w Jeleniej Górze zaprasza do uczestnictwa w II spływie integracyjnym na rzece Bóbr w dniu 26 września br. na trasie Dębowy Gaj-Lwówek Śląski.

Spływ pontonowy organizowany jest po raz drugi z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski – święta osób niewidomych i niedowidzących obchodzonego corocznie 15 października od 1964 roku.

Czytaj więcej...

Szlachetna paczka po raz XVII

szlachetna paczkax400W tym roku KSON bierze udział w XVII edycji programu „Szlachetna Paczka”. W ten sposób obdarowanych zostanie określona ilość rodzin lub osób znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej i ekonomicznej.

Prosimy o podanie w nieprzekraczalnym terminie do 29 września (piątek) adresów rodzin, które zostaną wytypowane do „Szlachetnej Paczki” wraz z krótkim uzasadnieniem o konieczności udzielenia takiej pomocy według załączonego wzoru.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe nr 04/09/2017

gazeta okładkix500I. ZAMAWIAJĄCY Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra NIP: 611-24-47-442, REGON: 231127859, KRS: 0000100516

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: Wybór wykonawcy zewnętrznego zostanie dokonany z zachowaniem zasady bezstronności i obiektywizmu, a także z zachowaniem przepisów o zamówieniach publicznych w zakresie w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zobowiązuje Zleceniobiorcę do jej stosowania, określnych w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na składzie Biuletynu Niepełnosprawni TU i TERAZ w ramach projektu „Wydawanie Biuletynu Niepełnosprawni TU i TERAZ”, współfinansowanego ze środków PFRON.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Czytaj więcej...

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Adwokat Elżbieta Gac
  • Prawnik Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Agnieszka Kudryńska
  • Psycholog - Pani Maja Kozłowska

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: