Oferta pracy dla fizjoterapeuty

Ośrodek Rehabilitacyjny i Opiekuńczy we Wleniu zatrudni fizjoterapeutę na okres wakacyjny - dwumiesięczny. Forma zatrudnienia to umowa zlecenie lub umowa kontraktowa. Warunki finansowe do uzgodnienia na miejscu, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie. Kontakt telefoniczny: +48 604 511 610.

Lato z KSON-em

Zapraszamy na cykl wycieczek turystyczno-krajoznawczych organizowanych przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu pn. „Dolny Śląsk Wczoraj - Dolny Śląsk Dziś - aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez turystykę”.

Zaplanowano 6 autokarowych wycieczek, w których mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne bez względu na przynależność do jakiejkolwiek organizacji.

Zapewniamy przejazd autokarem, ubezpieczenie NWW, przewodnika, opiekunów, obiad i bilety wstępu.

Każda wycieczka poprzedzona będzie prezentacją multimedialną w świetlicy integracyjnej KSON.

Czytaj więcej...

Unieważnia się zapytanie ofertowe

Unieważnia się zapytanie ofertowe na skład i druk "Biuletynu Niepełnosprawni Tu i Teraz" z z dnia 16.06.2014r.

Zatrudnienie niepełnosprawnych szansą dla ich samodzielności

Prawie sześćdziesięciu uczestników z terenu całej Polski wzięło udział w zorganizowanej przez KSON konferencji pod tytułem: „Dostosowanie systemu kształcenia zawodowego uczniów z niepełnosprawnością do wymogów rynku pracy”. Głównym jej mottem było stworzenie takich mechanizmów i procedur integracyjnego pojmowania niepełnosprawności, aby niepełnosprawna młodzież poprzez zdobycie określonego zawodu mogła w wyuczonym fachu podjąć pracę. Jest ona, co podkreślali wszyscy referencji najwyższym dobrem człowieka mającym wpływ na jakość życia.

Każdy z dwunastu referatów, przedstawionych przez reprezentantów różnych regionów kraju, był merytorycznie i rzetelnie opracowany. Każdy też dotyczył innej sfery edukacji, od stanowionego prawa w tym przedmiocie, przez dobre praktyki szkół i pracodawców, w tym rzemieślników, aż po wskazywanie pożądanych kierunków ewolucji tej sfery.

Czytaj więcej...

Integracyjny dzień dziecka

Z okazji Dnia Dziecka, przy wsparciu Banku BPH, Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko” i wolontariuszy KSON zorganizowano 31 maja wycieczkę pod nazwą „Dotyk Historii”.

Prawie czterdzieścioro dzieci ze Stowarzyszenia „Światełko” i Miejskiego Integracyjnego Przedszkole nr 14 uczestniczyło w wycieczce do Złotego Stoku. Zwiedzaliśmy – mówi wolontariuszka Pani Beata Owczarczyk – starą kopalnię złota i Zamek Grodno. Choć to niełatwa dla tak dużej grupy wycieczka z uwagi na program i mnogość atrakcji, to uśmiechnięte buzie dowodziły, że warto było podjąć się trudu organizacyjnego. Dzieci zobaczyły, że historia może być ciekawa, tajemnicza, a przede wszystkim zajmująca.

Drugą odsłoną świętowania Dnia Dziecka było zorganizowanie Wioski Średniowiecznej na terenie Przedszkole nr 14 w sobotę 7 czerwca. Dzieci miały możliwość zmierzenia się z trudną pracą kowala, czy też garncarza. Mogły przymierzyć zbroje rycerską i pochodzić w Nartach Bolka. Występy uświetniła Grupa Artystyczna Gorgona z Wałbrzycha. Były tańce, ognisko i mnóstwo śmiechu oraz zabawy.

Z całą pewnością będziemy kontynuować takie działania w przyszłości. Wystarczającym impulsem do tego jest dla nas radość dzieci i otwarte serca darczyńców.

Czytaj więcej...

Spotkanie informująco-promujące 08.05.2014 ROW i I ON CIESZYN

W dniu 08.05.2014 r odbyło się spotkanie informująco-promujące działalność Regionalnego Ośrodka Wsparcia i Informacji Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie.

W trakcie spotkania została zaprezentowana praca ROW i I ON w Cieszynie. Opracowana została prezentacja multimedialna informująca min. o długoletniej współpracy Stowarzyszenia Działajmy Razem TRIANON PL z KSON w Jeleniej Górze.

Z zagadnień merytorycznych została omówiona problematyka długofalowej opieki i wsparcia ON i jej otoczenia w aspekcie socjalnym, prawnym i ekonomicznym.

Czytaj więcej...

Przebadają lokalnych samorządowców

Już po raz kolejny Karkonoska Koalicja Organizacji Pozarządowych zrzeszająca kilkanaście jeleniogórskich stowarzyszeń i fundacji przeprowadzi ankietę, której celem jest ocena obecnej kadencji władz samorządowych oraz poziomu aktywności obywatelskiej mieszkańców Jeleniej Góry. Akcja jak zawsze odbywać się będzie pod auspicjami „Masz Głos – Masz Wybór”.

W ankiecie jest 17 pytań. Ankietowani oceniać będą m. in. w jakim stopniu postulaty i potrzeby mieszkańców są uwzględniane przez prezydenta miasta czy radnych Rady Miejskiej. Wśród pytań znajdują się także zagadnienia dotyczące oceny kierunku rozwoju Jeleniej Góry, realizacji obietnic wyborczych przez lokalnych samorządowców czy pracy poszczególnych radnych Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

W ubiegłym roku ankieta i publikacja jej wyników wzbudziła wiele kontrowersji szczególnie w kręgach zbliżonych do Prezydenta Miasta, który w wyniku przeprowadzonych badań nie został najlepiej oceniony przez respondentów. Prezydent zarzucił więc organizatorom, że kwestionariusz ankiety został źle wykonany oraz źle dobrano próbkę badanych.

W tym roku organizatorzy zapewniają, że sam kwestionariusz był skonsultowany przez pracowników naukowych m. in. Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Jeleniej Górze i na pewno jest profesjonalnie przygotowany.

Czytaj więcej...

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Adwokat Bernadetta Baszak
  • Prawnik Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: