ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 02/10/2017

Informujemy że najkorzystniejszą ofertę złożył:

Kurier 24 Konrad Michałkiewicz i z tym Oferentem zostanie zawarta umowa na realizację kolportażu Biuletynu Niepełnosprawni Tu i Teraz.

Zapytanie ofertowe nr 02/10/2017 wyniki

W związku z dużą ilością ofert,
ogłoszenie wyników zapytania ofertowego o nr 02/10/2017 zostanie zamieszczone na stronie KSON w dniu 18 październia 2017 roku.

KSONalia - październik 2017

1aaaax400Od 9 do 11 października 2017 obchodziliśmy XVI edycję KSONaliów. To okazja do pokazania dorobku KSON, ludzi i organizacji, które go tworzą. Podzielenia się refleksjami na temat efektów naszej pracy dla dobra osób niepełnosprawnych i seniorów.

W tym roku KSONalia jak zwykle otworzył bal Seniorów organizowany przez Karkonoska Agencję Aktywnych Seniorów.

Czytaj więcej...

KSON dołącza do pilnej prośby o pomoc

goprPomoc pilnie potrzebna!

Wieloletni Naczelnik Grupy Karkonoskiej, Maciej Abramowicz od kilku lat zmaga się z ciężką chorobą. Dotychczasowa terapia niestety przestała działać, a nowoczesne i skuteczne leczenie jest bardzo kosztowne.

Fundacja GOPR utworzyła specjalne konto, na które można dokonywać wpłat przeznaczonych na pomoc dla Maćka. Szczegóły akcji możecie znaleźć na stronie: https://ratownictwogorskie.pl/pomagamy-mackowi/ 

nr konta bankowego na wpłaty dla byłego Naczelnika Grupy Karkonoskiej GOPR Macieja Abramowicza;

50 1750 0012 0000 0000 3337 6127 z dopiskiem Maciej Abramowicz.

O przemocy wobec osób głuchych i trudnościach, które napotykają w sądach – posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób Głuchych

temidax400Głównym tematem posiedzenia Komisji Ekspertów ds. Osób Głuchych, które odbyło się 11 października w Biurze RPO była pomoc dla ofiar przemocy.

Eksperci spotkali się z Renatą Durdą, kierowniczką Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" prowadzonego przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP. Mówiono o planach Funduszu Sprawiedliwości na 2018 rok oraz o tym, z jakiej pomocy można skorzystać. Uczestnicy spotkania dyskutowali też o tym, jak dotrzeć do osób głuchych z informacją o możliwości uzyskania wsparcia.

Czytaj więcej...

Utrudniony dostęp do usług medycznych

zębyx400Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych od kilku lat analizuje wspólnie z innymi Organizacjami Pozarządowymi i pacjentami dostęp mieszkańców, a szczególnie osób niepełnosprawnych naszego regionu do usług medycznych.

W tym też kontekście przeanalizowano decyzję Dolnośląskiego oddziału NFZ we Wrocławiu. Już analiza podziału kontraktowanych środków na przestrzeni bieżącego roku skłania nas do stwierdzenia, że jeleniogórskie jest dyskryminowane poprzez przyjęcie błędnego systemu dystrybucji środków. Świadczą o tym między innymi przytaczane przykłady.

Czytaj więcej...

Artykuł 22 o...

wothdogPFRON logo1x400Praca dla niepełnosprawnych. Szansa czy zagrożenie? Poniżej sgłos organizacji WatchDogPfron na temat perspektyw miejsc pracy dla niepełnosprawnych na chronionym i otwartym rynku pracy. Zapraszamy do pisania do nas także w tych sprawach.

Art. 22 daje pracę najciężej poszkodowanym osobom niepełnosprawnym

29 września br. Biuro Legislacyjne rządu opublikowało projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Jak czytamy w uzasadnieniu tego projektu „Projekt ustawy zakłada zmianę w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie działania warsztatów terapii zajęciowej oraz także zmiany w innych ustawach w ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Koniec cytatu.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe nr 02/10/2017

gazeta okładkix500I. ZAMAWIAJĄCY

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnospranych ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra NIP: 611-24-47-442, REGON: 231127859, KRS: 0000100516

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: 
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( zał. Nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań)

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kolportażu ( wysyłki) Biuletynu Niepełnosprawni TU i TERAZ w ramach projektu „Wydawanie Biuletynu Niepełnosprawni TU i TERAZ”, współfinansowanego ze środków PFRON.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Czytaj więcej...

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 01/10/2017

Zgodnie z punktem XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA zapytania ofertowego nr 01/10/2017 informujemy, iż następuje unieważnienia w/w zapytania ofertowego.

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Adwokat Elżbieta Gac
  • Prawnik Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Agnieszka Kudryńska
  • Psycholog - Pani Maja Kozłowska

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: