Rzecznik w sprawie możliwości otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy przez opiekunów osób z niepełnosprawnościami

opiekunx400Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od opiekunów osób z niepełnosprawnościami, którzy po zakończeniu sprawowania opieki ubiegają się o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Jedna z takich skarg dotyczyła osoby ubiegającej się o świadczenie rentowe, wobec której orzeczono całkowitą niezdolność do pracy, i która udowodniła łączny staż ubezpieczeniowy (okresy składkowe i okresy nieskładkowe) w wymiarze ponad 30 lat, w tym ponad 29 lat tylko okresów składkowych.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na „Dzień Otwarty” do Archiwum Państwowego - 7.06.2017 r.

Akta Instytut Pamięci Narodowej 05Z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów, jeleniogórski Oddział Archiwum Państwowego we Wrocławiu serdecznie zaprasza w najbliższą środę, to jest 7 czerwca 2017 r., w godzinach 14:00-18:00, do swojej siedziby przy ul. płk. W. Kazimierskiego 3 (dawne koszary „Pod Jeleniami”) na „Dzień Otwarty”, w ramach którego przewiduje się:

1. godz. 15:00 otwarcie mini-wystawy, pt. „Jeleniogórscy patrycjusze z XVIII w. - wielkie fortuny mieszczańskie a rozwój miasta”, prezentującej akta i okolicznościowe druki z epoki, odnoszące się do bogatych rodzin mieszczańskich Jeleniej Góry z XVIII w.; jak również kolorową kopię (nie prezentowanego dotąd w Jeleniej Górze) rysunkowego planu miasta autorstwa Wernera z 1747 r. (oryginał znajduje się w zasobie Stiftung Preußischer Kulturbesitz w Berlinie).

Czytaj więcej...

Kalendarz KSON czerwiec 2017

kalendarz czerwiec 20172 czerwca godz 12:00 spotkanie organizacyjne uczestników projektu „Praca? Jestem na TAK!”

11 czerwca Jeleniogórska Promenada Bobru zaprasza na „Spacer nad Bobrem”. Zbiórka o godz. 10:00 przy „garbatym mostku” na Zabobrzu.

13 czerwca Karkonoska Akademia Aktywnych Seniorów organizuje autokarową wycieczkę turystyczną Ochla – Żagań – Iława Zbiórka o godz. 7:30 pod KSON-em. Przewidywany powrót około godz. 20:00

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe 01/06/2017

dotyczące przygotowania i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu „Praca? Jestem na TAK! aktywizacja zawodowa osób z praca plakat zaproszenie 400x300niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 24 konkursu ofert, zgodnie z umową nr ZZO/000123/01/D

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych ( zwany dalej: Zamawiającym) 58-500 Jelenia Góra os. Robotnicze 47a, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

1. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( zał. Nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań)

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie
i przeprowadzenie szkolenia/-ń

a) obsługa recepcji z podstawami hotelarstwa – 120 godzin *
b) doradca finansowo-ubezpieczeniowy – 180 godzin*
c) obsługa dofinansowań PFRON – SODiR – 24 godziny*
d) podstawy e-marketingu – 72 godziny*
e) kurs języka angielskiego od podstaw z ukierunkowaniem na branżę hotelarsko-turystyczną – 180 godzin*
*gdzie 1 godzina szkoleniowa oznacza: 45 minut zajęć oraz 15 minut przerwy

Fundacja „Niewidomi Na Tandemach” zaprasza

niewidomi na tandemachFundacja „Niewidomi Na Tandemach” zaprasza osoby niewidome i widzących pilotów do udziału w rajdzie tandemowym, który odbędzie się w dniach 19 do 24 czerwca 2017 roku w ramach projektu „Odkrywamy 60 Pomników Historii Polski. Integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem w dostępie do kultury III edycja”. Projekt Jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków własnych Fundacji.

Łącznie planujemy rajd na 16 par, złożonych z duetów widzący i niewidomy. Wyprawa potrwa 5 dni. Każdy uczestnik musi dopłacić od siebie 300 złotych. Fundacja zapewnia nocleg ze śniadaniem i obiadokolacją, bilety do muzeum, ubezpieczenie, wsparcie techniczne oraz 10 tandemów.

Czytaj więcej...

Promocyjne ceny biletów!

KALENDARZ KONCERTOWY – CZERWIEC 2017

filharmoniajgx40002.06.2017 godz. 19.00 – Sala Koncertowa im. Stefana Strahla w Filharmonii Dolnośląskiej cena biletu: 30 zł 20 zł 
W KRĘGU MUZYKI SŁOWIAŃSKIEJ
Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent
Adam Wodnicki – fortepian
Joanna Moryc – prowadzenie
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej
***
Stanisław Moniuszko – Uwertrura do opery Halka
Karol Szymanowski – IV Symfonia Koncertująca
Antonin Dvorak – VIII Symfonia G-dur

09.06.2017 godz. 19.00 – Sala Koncertowa im. Stefana Strahla w Filharmonii Dolnośląskiej cena biletu: 20 zł 10 zł

Czytaj więcej...

Maj bez TOURTECU

tourtecx400Mieszkam w Jeleniej Górze od 30 lat z czego od kilkunastu byłem świadkiem, a później uczestnikiem targów turystycznych TOURTEC. To było rzeczywiście ważne wydarzenie dla miasta i regionu, które z małej giełdy ofert turystycznych prezentowanych przez kilka początkowych lat w hali sportowej przy ulicy Złotniczej przerodziły się w dużą renomowaną, międzynarodową imprezę. W czasie 18 edycji w ubiegłym roku na targach prezentowało się ponad 100 wystawców z całego kraju. Byli też przedstawiciele zagranicznych biur i obiektów wypoczynkowych.

Targom towarzyszyły występy zespołów ludowych, prezentowali się rzemieślnicy nie tylko z Polski, ale również z Niemiec i Czech. Niepowtarzalna atmosfera i klimat jeleniogórskiego rynku był magnesem dla wielu przedsiębiorczych mieszkańców nie tylko naszego regionu. Wystawiali się między innymi:

Czytaj więcej...

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Adwokat Elżbieta Gac
  • Prawnik Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Agnieszka Kudryńska
  • Psycholog - Pani Maja Kozłowska

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: