Nowa metoda przeciwdziałania bierności zawodowej osób niepełnosprawnych – artykuł dyskusyjny Cz. 2

rehab zawodW poprzedniej części artykułu przedstawiłem metodę aktywizacji osób niepełnosprawnych, zaproponowaną przez amerykańskich uczonych. Wg nich celem rehabilitacji jest zmiana zachowania, która zapewni osobie niepełnosprawnej większą samodzielność życiową w wybranym przez nią środowisku. Ważnym ogniwem tej formy rehabilitacji jest doradca rehabilitacyjny. Pełni on w tym procesie wiele różnorodnych funkcji, których celem jest skuteczne przeprowadzenie procesu wyprowadzenia osób niepełnosprawnych z bierności zawodowej. Przez bierność zawodową tej grupy rozumiem nie tylko fakt trwałej rezygnacji z podjęcia pracy ale także akceptację przez pracujące osoby niepełnosprawne zatrudnienia poniżej ich poziomu kwalifikacji i edukacji, najczęściej za najniższe wynagrodzenie.

Czytaj więcej...

Zapytanie 01/12/2017 - rozstrzygnięcie

praca plakat zaproszenie 400x300Zapytanie 01/12/2017 dotyczące usługi hotelowo-gastronomicznej wraz z wynajęciem sal szkoleniowych w ramach projektu „Praca? Jestem na TAK! aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożył: Zamek Kliczków, Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe i ww. Oferent zostanie zaproszony do negocjacji cenowych. 

Zapytanie nr 01/01/2018 - rozstrzygnięcie

praca plakat zaproszenie 400x300Zapytanie nr 01/01/2018 - informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożył: Marketing Konsulting "Pająk i Partnerzy" i z z tym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Praca? Jestem na Tak!: aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Informujemy, że

praca plakat zaproszenie 400x300Wyniki zapytania ofertowego nr 01/01/2018, którego przedmiotem była usługa audytu zewnętrznego, stanowiącego niezależne potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu pn. „Praca? Jestem na Tak!: aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami ” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych (PFRON), zostaną opublikowane w dniu 17-01-2018r.

Za opóźnienie przepraszamy.

Gorzowski Orszak Trzech Króli

Żużlowcy na orszakux400Tysiące mieszkańców miasta, wśród których na koniach jechali Trzej Królowie i Józef Piłsudski na kasztance, szli kadeci klas wojskowych, artyści, żużlowcy, myśliwi i Cyganie, wszyscy przemierzyli trasę z placu katedralnego na plac Grunwaldzki, biorąc udział w czwartym Orszaku Trzech Króli w Gorzowie Wielkopolskim.

Ludzie maszerowali w koronach na głowach, niosąc chorągiewki, wielu było przebranych w czerwone i zielone stroje. Grupy kolędnicze jechały na platformach śpiewając kolędy, pomiędzy którymi wznoszone były okrzyki „Bóg jest dla wszystkich, dalekich i bliskich”. Gorzowskim akcentem była platforma, na której zasiedli żużlowcy z ich kapelanem ks. Andrzejem Szkudlarkiem.

Czytaj więcej...

Jak rząd chce zagwarantować ludziom dostęp do służby zdrowia w związku z przewidywanym drastycznym niedoborem lekarzy?

Rzecznik Praw Oby stronaX400RPO alarmuje w sprawie narastającego niedoboru lekarzy

Do tej pory godzili się oni na pracę ponad siły. Jednak teraz wypowiadają zgody na to. To kolejny etap zwracania uwagi na skalę problemu niedofinansowania służby zdrowia

- po jesiennym proteście głodowym lekarzy-rezydentów.

Sytuacja jest na tyle groźna dla pacjentów, że rząd nie może się ograniczać do jej monitorowania. 

Najważniejsze zdaniem RPO jest podjęcie dialogu z lekarzami. 

artykuł z https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-prawo-ludzi-do-leczenia

Czytaj więcej...

Seniorzy i niepełnosprawni zimą w Jeleniej Górze

siw01 2018x400W ostatni czwartek minionego roku odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Inwalidów Wzroku w Jeleniej Górze.

Tym razem mówi Elżbieta Bukat– Sekretarz SIW-u, zajęliśmy się aktualnymi problemami jakie niesie zima mieszkańcom naszego miasta. Na szczęście pogoda nam sprzyja, ale pamiętając wcześniejsze zimy obawiamy się skutków nieodśnieżania chodników, co decydowało o tym, że ludzie szczególnie starsi i niepełnosprawni mieli utrudnienia w dotarciu do lekarza, apteki, do sklepu itp. Gośćmi spotkania w tej części byli Justyna Kaczor - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Grzegorz Demuth - przedstawiciel Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. odpowiedzialni za oczyszczanie miasta Jelenia Góra.

Czytaj więcej...

Wykształcenie osób z niepełnosprawnością, a ich start życiowy.

EDUKACJAX400Wykształcenie to w obecnych czasach bardzo ważna rzecz nie tylko na drodze do dobrobytu, realizacji własnych marzeń, spełniania się, ale także do zapewnienia możliwości życia w godnych warunkach.

Jest to niezwykle istotne dla każdego człowieka, a szczególnie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, które bardzo często mają w życiu dużo trudniej, niż ludzie pełnosprawni. Dobra edukacja może w znacznym stopniu pomóc im w podniesieniu swojej pozycji społecznej oraz wizerunku w oczach innych. Jednak wskaźnik wykształcenia osób niepełnosprawnych jest cały czas bardzo niski. Aby wyleczyć tę „chorobę” trzeba poznać jej przyczyny.

Czytaj więcej...

Nowy pilotażowy model rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych wchodzących na rynek pracy. cz.I

rehab zawodBierność zawodowa niepełnosprawnych – kluczowy problem społeczny

Jednym z ważniejszych tematów zeszłorocznej debaty publicznej dotyczącej osób niepełnosprawnych była z pewnością walka z biernością zawodową tej grupy społecznej. Osią tej debaty był problem zbyt dużej liczby osób z niepełnosprawnością które różnych przyczyn pozostają poza rynkiem pracy. W kontekście aktualnej sytuacji gospodarczej (potrzeb rynku pracy) i demograficznej, ich aktywizacja staje się nakazem chwili. Jest rzeczą zrozumiałą, że duża część tych osób nie jest w stanie podjąć pracy.

Czytaj więcej...

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Adwokat Bernadetta Baszak
  • Prawnik Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: