Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni - czytelnicy piszą

PZNWiele już lat minęło, odkąd – z pewnymi przerwami spowodowanymi koniecznością pilnowania własnych interesów, bo jakoś nikt tego nie chciał za mnie robić – włączyłem się w działania na rzecz niewidomych. I chociaż niekiedy miałem już tego dosyć, to jednak czułem, że jest to jakiś mój obowiązek moralny, bo w końcu coś tam w życiu mi się udało, toteż warto o tym ludziom powiedzieć i zachęcić do tego samego, bo może im też się uda.

I dodajmy: udało mi się przy niezaprzeczalnym udziale Polskiego Związku Niewidomych. Tym razem zostałem poproszony o to, aby naświetlić z własnego punktu widzenia kolejny konflikt w Okręgu Dolnośląskim Polskiego Związku Niewidomych, który to Okręg przeżywa od dłuższego czasu – podobnie jak i niektóre inne Okręgi PZN – poważne kłopoty.

Czytaj więcej...

DOTYCZY ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/05/2017

Informujemy że:

1. najkorzystniejszą ofertę złożył: Prywatne Centrum Kształcenia Kadr, Jelenia Góra i z tym Oferentem zostanie zawarta umowa na przeprowadzenie szkoleń w województwie dolnośląskim.

DOTYCZY ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/06/2017

Informujemy że:

1. najkorzystniejszą ofertę złożył: Albion Dorota Ocipińska, Szczytno i z tym Oferentem zostanie zawarta umowa na przeprowadzenie szkoleń w województwie mazowieckim.

2. termin składania na przeprowadzenie szkoleń w województwie śląskim (Cieszyn) przedłuża się do 26 czerwca do godziny 12.00.  

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 02/05/2017

pullmanINFORMUJEMY ŻE NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ ZŁOŻYŁ: BTU "JUVENTUR WAŁBRZYCH" Sp. z o.o.

i z tym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na wykonanie przewozu Uczestników na warsztaty edukacyjno-motywujące w ramach projektu „Praca? Jestem na TAK! – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków PFRON.

SIW - IX Walne Zebranie

logo SIWW ostatni wtorek – 13 czerwca odbyło się IX Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków Stowarzyszenia Inwalidów Wzroku w Jeleniej Górze-organizacji o 8-letniej tradycji zrzeszającej 58 Członków, głównie osób z dysfunkcją wzroku.

Dokonano oceny minionej 4-letniej kadencji organów Stowarzyszenia bogatej w różnorodne inicjatywy i wydarzenia. Ożywiona dyskusja koncentrowała się nad udogodnieniem życia w mieście, a szczególnie takich elementów infrastruktury miejskiej jak komunikacja autobusowa, funkcjonowanie sygnalizacji na przejściach ulicznych czy też oznakowania wciąż istniejących w mieście barier.

Czytaj więcej...

Korporacje bezskutecznie poszukują pracowników z niepełnosprawnością

zzzx400Przedstawiciel naszej redakcji wziął udział w ciekawym wydarzeniu. Został zaproszony na zorganizowane przez think tank Diversity Hub seminarium pod interesującym tytułem „Zrozumieć i przełamać lęk. Niepełnosprawność w miejscu pracy”. W spotkaniu, które odbyło się 1 czerwca br. w Krakowie, wzięło udział ponad stu przedstawicieli przedsiębiorstw, instytucji i organizacji pozarządowych.

W materiale zachęcającym do uczestnictwa w seminarium w następujący sposób przedstawiono cel spotkania:

„W ostatnim czasie obserwujemy wzmożone wysiłki biznesu ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

Czytaj więcej...

Umiłowani

KIERUJEMY DO WAS OGROMNĄ PROŚBĘ O POMOC FINANSOWĄ.

cerkiewx400Nasza Cerkiew nie zbiera datków na tacę, nie pobiera opłat za śluby, pogrzeby i inne sakramenty. Główną formą utrzymania naszej Cerkwi jest pensja księdza (ksiądz pracuje w prywatnej firmie i przekazuje znaczącą część swojej pensji dla Cerkwi). W 2016 roku zakończyliśmy budowę pierwszej Cerkwi w Polsce dla naszych parafian. Spodziewaliśmy się, że koszt będzie wysoki, jednakże teraz stoimy przed faktem wstrzymania robót przy Cerkwi.

Czytaj więcej...

Fundacja Niewidomi Na Tandemach

1x400Fundacja „Niewidomi Na Tandemach” zaprasza do udziału w jednym z 3 rajdów rowerowych organizowanych w ramach projektu: „Odkrywamy 60 Pomników Historii Polski.

Integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem w dostępie do kultury III edycja.” Podczas naszych wypraw osoby z dysfunkcją wzroku wraz z pilotami mają możliwość zarówno poznawania siebie wzajemnie, dzielenia się niezwykłymi przeżyciami z odbytych dotąd eskapad rowerowych, ale także zwiedzać i podziwiać polską kulturę i przyrodę.

Czytaj więcej...

Dzień Archiwisty

W dniu 09 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Archiwisty. Mało kto pamięta o tej dacie, a przecież roli archiwistów nie można przecenić. Także w 3 sektorze - Organizacjach Pozarządowych problem właściwego archiwizowania dokumentów jak się wydaje jest niedoceniany.

W zasobach wielu Organizacji Pozarządowych znajdują się także ważne dokumenty nie tylko potwierdzające zdarzenia gospodarcze, ale również historyczne dotyczące powołania wielu Organizacji, ich struktur,ludzi je tworzących...To wszystko z czasem ulega zapomnieniu, a prawidłowy sposób archiwizacji tych dokumentów pozwala te fakty ocalić od zapomnienia. Z tej okazji Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych złożył na ręce Dyrektora Ivo Łaborewicza okolicznościowe życzenia. 

Łaborewicz x600

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Adwokat Elżbieta Gac
  • Prawnik Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Agnieszka Kudryńska
  • Psycholog - Pani Maja Kozłowska

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: