Pułapka rentowa i co dalej...

wothdogPFRON logo1x400Pułapka rentowa w działaniu – czyli dlaczego rencista jest karany za wykroczenie zakładu pracy? 

Renata jest osobą upośledzoną umysłowo. Otrzymuje z tego powodu rentę socjalną w wysokości 830 złotych. Zachęcona ofertą podjęcia pracy zatrudniła się w zakładzie produkującym bombki choinkowe. Firma prowadzi działalność sezonową, co czasem wywołuje perturbacje w płynności finansowej. Renata przekonała się o tym boleśnie kiedy pewnego pięknego dnia otrzymała z ZUS-u pismo wzywające ją do zwrotu otrzymanej renty socjalnej za miesiąc czerwiec. Zdumiona i zdenerwowana poprosiła mamę o wyjaśnienie tej sprawy.

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/02/2018

pullmanZamawiający: Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, 58-500 Jelenia Góra, Osiedle Robotnicze 47a

Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. tekst jednolity: Dz.U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych przez Zamawiającego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest przewóz Uczestników na warsztaty edukacyjne w ramach projektu „Praca? Jestem na TAK! – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków PFRON.

Czytaj więcej...

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przyjazny osobom niepełnosprawnym

Podpisanie porozumienia z UEx400Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze dba o każdego studenta. Stara się nie tylko o wysoki poziom kształcenia, przyjazną atmosferę, pozytywnie wpływającą na relacje ze studentami, ale także dogodne warunki nauki.

Szczególną uwagę poświęca się studentom z niepełnosprawnością. Od kilku lat podejmowane są rozmaite działania, mające na celu przystosowanie Wydziału do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyrównanie ich szans edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Rzecznik prosi Minister Edukacji o doprecyzowanie przepisów dotyczących dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół

Rzecznik Praw Oby stronaX400Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiedziało na wystąpienie RPO w sprawie problemów związanych z dowozem uczniów z niepełnosprawnościami do szkół i innych placówek edukacyjnych.

Rzecznik wciąż ma jednak wątpliwości, co do niektórych propozycji.

W odpowiedzi na poprzednie pismo MEN zgodziło się co do konieczności doprecyzowania obowiązków gminy oraz wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych w celu ujednolicenia stosowania odpowiednich przepisów w praktyce. Jednak zdaniem Rzecznika nie wszystkie wyjaśnienia resortu są satysfakcjonujące z perspektywy zobowiązania Rzeczpospolitej Polskiej wynikającego z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

Z żalem zawiadamiami

NIE MA NA ZIEMI WIECZNOŚCI, TAŃCZYMY Z NIEPEWNYM DNIEM...

dzik ryszardaZ żalem zawiadamiamy, że w dniu 3 lutego 2018 roku, po ciężkiej chorobie zmarł ŚP. RYSZARD DZIK. Współzałożyciel i prezes SON „Podkarpacie”. Nasz Przyjaciel, który całe swe trudne życie poświęcił pracy na rzecz dobra ludzi z niepełnosprawnością. Jest nam smutno i źle...

http://www.terazjaslo.pl/2018/02/odszedl-ryszard-dzik/

Msza żałobna zostanie odprawiona w środę 7 lutego o godzinie 13:00 w kościele Farnym w Jaśle, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego do grobu rodzinnego na Starym Cmentarzu.

Zarząd Stowarzyszenia 

Rodzinie, Przyjaciołom i Współpracownikom Ś.P. Ryszarda Dzika najserdeczniejsze wyrazy współczucia składają Wolontariusze i Zarząd Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Adwokat Bernadetta Baszak
  • Prawnik Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: