Pozaduszne refleksje

2x400

 Od szeregu lat mieszkańcy miasta, a głównie seniorzy i osoby niepełnosprawne sygnalizują trudności z dostępem do grobów swoich bliskich na starym jeleniogórskim cmentarzu.

Właściwie: mówi 75- letnia Pani Joanna z Zabobrza sama nie jestem w stanie już dojść do rodzinnego grobu, głównie przez chaotycznie nisko ustawione ogrodzenia z ostro zakończonymi palikami i łańcuchami, które powodują, iż przejście jest po prostu niebezpieczne. Jedna z moich koleżanek przewróciła się przez takie ogrodzenie i cudem tylko nie doszło do poważnej kontuzji i nie był to jedyny przypadek. Przed dwoma laty problem ten poruszany był w mediach, w interwencji zgłosiła go również Radna Bożena Wachowicz-Makieła, ale jak widać bez reakcji.

To problem, który mamy od wielu lat – mówi Zbigniew Rzońca, rzecznik prasowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, które zarządza cmentarzami komunalnymi w Jeleniej Górze.

Czytaj więcej...

Pentatonika liczy już 20 lat

Pierwsza w Polsce orkiestra Orffa. 

3 KrzyżowaMUZYCZNA GRUPA INTEGRACYJNA „PENTATONIKA” w Jeleniej Górze istnieje od 20 lat, gra na zestawie instrumentów Orff'a.

Inspiracją do stworzenia takiej nietypowej orkiestry były szkolenia muzyczne prowadzone przez prof. Detleva Cramera z Berlina w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Jeleniej Górze. Zaangażowanie profesora i pozyskanie Instrumentów Orff’a dla DODN przez Panią Konsultant DODN Zofię Borys było zalążkiem Muzycznej Grupy Integracyjnej. Bezpośrednio przyczyniły się do tego 4 osoby: Beata Ignatowska, Renata Bartniczuk, Anna Szewczuk i Małgorzata Łasek, które zorganizowały pierwsze spotkania muzykoterapeutyczne z instrumentami Orff’a w DODN w Jeleniej Górze.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 05/09/2017

gazeta okładkix500Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożył: DPCA Danylyczenko i spółka j. 45-071 Opole i z tym Oferentem zostanie zawarta umowa na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu "Wydawanie Biuletynu Niepełnosprawni Tu i Teraz". 

„Za życiem” – aktywnym, niezależnym i samodzielnym

Jeszcze raz o rynku pracy niepełnosprawnych.

wothdogPFRON logo1x400Wkrótce być może uda się zaprezentować stanowisko Pełnomocika Rządu ds Niepełnosprawnych lub Prezesa PFRON.

za WatchDogPfron prezentujemy artykuł p. Lewandowskiego.

 Dyskutowany obecnie projekt nowelizacji Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych budzi wiele kontrowersji. Trwają konsultacje społeczne w trakcie których zainteresowane instytucje, partnerzy społeczni oraz osoby indywidualne wyrażają swoje opinie. Chcemy opinii publicznej, autorom tego projektu oraz decydentom zwrócić jednak uwagę na kilka ważnych problemów związanych z polityką społeczną wobec niepełnosprawnych, pominiętych w tym projekcie. Z pewnością należą do nich problemy: nadzwyczajnej, w skali europejskiej, bierności zawodowej tej grupy społecznej, kwestia reformy zatrudnienia chronionego, odbiurokratyzowania systemu zatrudnienia czy specjalnego wsparcia dla firm o znacząco wysokim wskaźniku najciężej poszkodowanych.

Czytaj więcej...

Koncert Świąteczny „Christmas Songs”

Koncert Świąteczny „Christmas Songs” to już trzecia odsłona dorocznych spotkań muzycznych organizowanych przez Agencję SOSIMPLE.

Koncert Wrocław 15 11 2017W tym roku zaproszenie przyjęli Małgorzata Walewska i wybitny amerykański trębacz jazzowy Gary Guthman. W programie usłyszymy polskie kolędy i anglojęzyczne piosenki bożonarodzeniowe. Wyjątkowe połączenie najwyższej formy klasyki i jazzu we wnętrzach poznańskiej Opery gwarantują niezapomniane przedświąteczne wrażenia. 

Organizator Koncertu zastosował 50 % promocję. Teraz to naprawdę warto za 65 zł razem z transportem

Zapisy przyjmuje min. PZN Jelenia Góra ul. Jana Pawła II 7 IVp p.410 (budynek MOPS-u)

Pani Prezes Iwona Tymiuk tel w wtorki i czwartki 75 7524931 lub 699970985

 

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Adwokat Elżbieta Gac
  • Prawnik Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Agnieszka Kudryńska
  • Psycholog - Pani Maja Kozłowska

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: