Oczekiwane przez Urzędy i środowisko zmiany w zakresie algorytmu, tj. środków przyznawanych przez PFRON na poszczególne powiaty

niepełnosprawni w Juliix400Po konsultacjach z MOPS i Organizacjami Pozarządowymi osób niepełnosprawnych prezentujemy oczekiwane zmiany dotyczące środków PFRON pozostających w dyspozycji powiatów

1. Biorąc pod uwagę dane, na podstawie których Zarząd PFRON przyznaje powiatom środki, jedną z nich jest Bp - liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych i osób niepełnosprawnych poszukujących pracy w powiecie (...) - te dane "zaniżają" środki, gdyż większość klientów z niepełnosprawnościami wnioskujących do MOPS to osoby bierne zawodowo, niezarejestrowane w PUP. Wniosek jest taki, aby liczbę osób Bp nie brać pod uwagę przy wyliczeniu algorytmu, a oprzeć się jedynie o osoby ze statusem niepełnosprawności.  

2. Zmiana zakresu działalności wtz-ów, obecna struktura wtz nie daje żadnego przygotowania do pracy na otwartym czy zamkniętym rynku pracy,

Czytaj więcej...

Masz cukrzycę - To spotkanie jest dla Ciebie!

diabetycyZ pewnością masz świadomość powikłań, które niesie za sobą cukrzyca.
Długoletnie trwanie choroby może prowadzić do uszkodzenia tkanek i narządów i w efekcie ich nieprawidłowe funkcjonowanie.

Wśród przewlekłych powikłań cukrzycy z pewnością trzeba wymienić tak poważne uszkodzenia jak:
- uszkodzenie narządu wzroku, które może prowadzić nawet do ślepoty (retinopatia cukrzycowa),
- uszkodzenie nerek (nefropatia cukrzycowa), które przy dużym zaawansowaniu prowadzi do konieczności dializy lub przeszczepu nerki,
- różne uszkodzenia układu nerwowego, wywołujące np. zaburzenia czucia, zaburzenia pracy serca, zaburzenia ciśnienia tętniczego, biegunki, problemy z oddawaniem moczu, impotencję (neuropatia cukrzycowa),
- zaburzenia ukrwienia stóp, które mogą prowadzić nawet do konieczności amputacji - zespół stopy cukrzycowej,
- choroba niedokrwienna ośrodkowego układu nerwowego (prowadzi do uszkodzeń mózgu),
- choroba wieńcowa (u chorych na cukrzycę występuje dużo większe ryzyko zawału).

Czytaj więcej...

Strategia Województwa Dolnośląskiego do 2030 roku

logotyp umwd nowyMarszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski zaprasza na konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

Spotkanie odbędzie się w dniu 15 marca 2018 w w Hotelu Mercure w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej 63.

Projekt Strategii wraz z formularzem zgłaszania uwag, zamieszczony został na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl <http://www.umwd.dolnyslask.pl> w zakładce Rozwój Regionalny.

Poniżej prezentujemy też uwagi do strategii zgłoszone przez KSON do pierwszej wersji strategii.  

Przed bitewnym kurzem…

Za pół roku rozpoczną się przygotowania do kampanii wyborczej. Pewno znowu kandydaci do władz będą mieli usta pełne obietnic i tych bardziej i tych mniej realnych, ale zawsze mających cieszyć dusze suwerena. Tego pewno się nie uniknie, ale może warto już dzisiaj zastanowić się nad tym co nas nie dzieli, a łączy.

Społeczny ruch pod nazwą Karkonoskie Inicjatywy Obywatelskie (KIO) próbuje znaleźć odpowiedź, gdzie jest ta subtelna granica pomiędzy partykularnymi interesami partii i ludzi, a rzeczywistymi potrzebami mieszkańców regionu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze spostrzeżenia akcentujące nie tylko poprawę jakości życia mieszkańców, ale również rangę i szanse regionu jeleniogórskiego na mapie kraju i Europy.

Czytaj więcej...

XIII Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych

XII przeglad twórczości GłogówaW dniu 13 lutego 2018 roku w domu Uzdrowienia Chorych odbył się XIII Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych w ramach Obchodów Dni Osób Niepełnosprawnych i Seniorów 2018’ pod hasłem „MIŁOŚĆ NAJWYŻSZĄ SIŁĄ”

Imprezę prowadziła Prezes Stowarzyszenia Krystyna Piasecka - Olejniczak, która powitała - patronów, Starostę Głogowskiego Jarosława Dudkowiaka i Prezydenta Miasta Głogowa oraz gości, uczestników, opiekunów, rodziny, przedstawicieli instytucji i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych oraz sponsorów.

Czytaj więcej...

Zapytanie nr 01/02/2018 - rozstrzygnięcie

pullmanZapytanie nr 01/02/2018 - informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożył: BTU "Juventur Wałbrzych" sp. z o.o. i z z tym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, której przedmiotem jest przewóz Uczestników na warsztaty edukacyjne w ramach projektu „Praca? Jestem na TAK! – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków PFRON.

Bezpłatne PIT-y w KSON-ie

1Od stycznia br. w KSON-ie pomagamy bezpłatnie wypełniać formularze PIT- rozliczenia za 2017 rok. Dotychczas skorzystało z tej możliwości kilkadziesiąt osób. Zainteresowanych zapraszamy do KSON-u we wtorki i w czwartki od 11:00 do 14:00. Informacje można też uzyskać pod numerem telefonu 800 700 025 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00.

Przy tej okazji warto przypomnieć, że od 14 lat wszyscy podatnicy mają prawo do dzielenia się swym podatkiem z najbardziej potrzebującymi. Do końca kwietnia każdego roku przy obowiązku wypełniania formularza PIT, w odpowiedniej rubryce wystarczy wpisać nazwę i numer KRS Organizacji, której chce się przekazać swój 1% i gotowe!

Adresatem może być jedynie Organizacja bądź Fundacja wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Z tym wykazem można zapoznać się na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które co roku uaktualnia i upublicznia wykaz Organizacji Pożytku Publicznego, którym możemy okazać swoje wsparcie poprzez przekazanie 1% podatku.

Kogo wybrać? Najlepiej Organizację z naszego terenu, która jest rozpoznawalna i o której coś wiadomo.

Warto też pamiętać, że to podatnicy decydują na jakie cele chcą przekazać swój 1% podatku. Czy to ma być na rehabilitację potrzebującym czy też dla zwierząt w schronisku, wybór należy do nas.

Dla Ciebie to nic nieznaczący 1%, a dla innych szansa na lepsze jutro.

WARTO POMAGAĆ!!! 

Informacja do zapytania 01/12/2017

praca plakat zaproszenie 400x300Uprzejmie informujemy, że w wyniku negocjacji z Wykonawcą Zamek Kliczków nie została zawarta umowa na realizację usługi. W związku z powyższym ponawiamy

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2017. Termin składania ofert mija 16.02.2018r.

w załączeniu treść zapytania:  

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Adwokat Bernadetta Baszak
  • Prawnik Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: