Polskie Stowarzyszenie Diabetyków o cukrzycy

DIABETYCY GłogówaaPolskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddz. Rejonowy w Głogowie jest zaskoczone i zdziwione informacją o nie uwzględnieniu cukrzycy, choroby XXI wieku w wykazie polityki zdrowotnej Woj. Dolnośląskiego zamieszczonej w opracowaniu „ Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej Woj. Dolnośląskiego w latach 2016 – 2018”.

Czytaj więcej...

„NEW EYE- NOWE OKO” program dla niewidomych i słabowidzących w Jeleniej Górze

eyeXXI wiek wkracza w sferę niepełnosprawności. We wtorek w świetlicy Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych spotkali się przedstawiciele różnych organizacji i niepełnosprawnych, a szczególnie inwalidzi wzroku.

Obecni byli zatem członkowie Jeleniogórskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych, Stowarzyszenia Inwalidów Wzroku, Karkonoskiej Akademii Aktywnych Seniorów oraz Fundacji Żyć Inaczej i Instytut Rewalidacji wspierających osoby niepełnosprawne. Tematem spotkania było wprowadzenie w Jeleniej Górze innowacyjnego projektu o roboczej nazwie „New eye - nowe oko”.

Załączniki:
Pobierz plik (New EYE.pdf)New EYE.pdf848 kB
Pobierz plik (neweye-folder.pdf)neweye-folder.pdf4063 kB
Pobierz plik (NewEYE zaproszenie do.pdf)NewEYE zaproszenie do.pdf1506 kB

Czytaj więcej...

Klub Seniora i Wolontariusza przed nowym sezonem

Zakończyły się warsztaty Klubu Seniora i Wolontariusza.

AgnieszkaaJednym z nich były zajęcia manualne z cyklu „Zrób to sam - ozdoby Bożonarodzeniowe”. Zajęcia prowadziła stażystka KSON Agnieszka Nowak, która nie tylko ma empatię dla osób niepełnosprawnych ale również wyjątkowy talent plastyczny. W warsztatach wzięli udział zarówno seniorzy jak również dzieci ze Stowarzyszenia „Emmanuel”.

Nauczyłam się - mówi 65 letnia pani Maria - jak można ze zwykłej kartki papieru tworzyć najróżniejsze formy geometryczne, postaci zwierząt i roślin z choinką włącznie. Wszyscy nauczyli się jak można łatwo i przyjemnie stworzyć samodzielnie unikatowe ozdoby choinkowe. Seniorzy razem z dziećmi śpiewali również kolędy. Zajęcia zakończyły się w styczniu.

Czytaj więcej...

Rusza budżet obywatelski – głosujemy!!!

 Jelenia Gora logo 400x127W tegorocznym budżecie obywatelskim Jeleniogórzanie będą mogli między innymi oddać głos na następujące projekty:

1.03 – Rowerowa Jelenia Góra: Zakup i montaż wiaty ze stojakami dla rowerów w gimnazjum nr 4 oraz wiaty na rowery i wózki w przedszkolu nr 13

2.02 – Sportowa Jelenia Góra: Zakup i montaż wiat ze stojakami dla rowerów w szkołach podstawowych nr 2, 5 i 8 oraz parkingów z infrastrukturą towarzyszącą przy ścieżce rowerowej przy ul. Konstytucji 3-go Maja.

Szczególnie polecamy pomysł utworzenia parkingów w tym dla osób niepełnosprawnych.

Termin głosowania od 20.02.2017 r. do 27.02.2017 r.

Ostatni czas to 27.02.2017 r., godzina 10.00.

Wiecej informacji uzyskamy klikając w zakładkę:

link

20 Międzynarodowy Festiwal Filmowy ZOOM Zbliżenia

zoom20. Międzynarodowy Festiwal Filmowy ZOOM - ZBLIŻENIA

20 - 26.02.2017 Jelenia Góra

międzynarodowe warsztaty filmowe
międzynarodowe konkursy filmowe
pokazy specjalne najnowszych filmów
spotkania z twórcami koncerty

NA TYM FESTIWALU PO PROSTU TRZEBA BYĆ!

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/02/2017

audytaa Zamawiający Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (KSON) zwany dalej „Jednostką audytowaną” („JA”) zaprasza do złożenia ofert:

I. Przedmiot zapytania AUDYT ZEWNĘTRZNY PROJEKTU:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu zewnętrznego, stanowiącego niezależne potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu pn. „Wydawanie Biuletynu Informacyjnego Niepełnosprawni Tu” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podstawie umowy ZZO/000087/01/D z dnia 23 czerwca 2014r. w ramach XIII konkursu ofert.

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/02/2017

audytaaZamawiający Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (KSON) zwany dalej „Jednostką audytowaną” („JA”) zaprasza do złożenia ofert:

I. Przedmiot zapytania AUDYT ZEWNĘTRZNY PROJEKTU:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu zewnętrznego, stanowiącego niezależne potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu pn. „Praca? Jestem na TAK! aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podstawie umowy ZZO/000123/01/D z dnia 23 grudnia 2016r. w ramach XXIV konkursu ofert.
2. Audyt przeprowadzany jest zgodnie z „Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” (http://www.pfron.org.pl/pl/zadania-zlecane-konkurs/konkurs-xxiv/2928,Wytyczne-dotyczace-audytu-zewnetrznego-zadanprojektow-finansowanych-w-czesci-lub.html)
3. Audyt zostanie przeprowadzony w miejscu realizacji projektu tj. w siedzibie JA.

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/02/2017

praca plakat zaproszenie 400x300Zamawiający:
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, 58-500 Jelenia Góra, Osiedle Robotnicze 47a

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. tekst jednolity: Dz.U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych przez Zamawiającego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest produkcja i emisja spotu promocyjnego projektu pn. „Praca? Jestem na TAK! Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami” II edycja współfinansowanego ze środków PFRON. Zamówienie obejmuje przygotowanie spotu telewizyjnego oraz jego emisję wg. opisu:

Czytaj więcej...

MISTRZOWIE BATUTY I MŁODZI WIRTUOZI WIOLINISTYKI

wilolonczelaaaSerdecznie zapraszamy na koncerty 53 Sezonu Artystycznego 2016/2017

10.02 PIĄTEK 19:00

SALA KONCERTOWA IM. STEFANA STRAHLA

CENA BILETÓW:
SEKTOR B - 30 ZŁ,
SEKTOR A, C - 25 ZŁ

Tadeusz Wojciechowski – dyrygent
Jan Czaja – wiolonczela
Joanna Moryc – prowadzenie Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej

Czytaj więcej...

Komunikat KSON w sprawie 1% podatku

Z przykrością informujemy Państwa, że Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych nie znalazł się na liście organizacji pożytku publicznego upoważnionych do zbierania „1% podatku” za rok 2016.

Wynika, to z faktu, że Wolontariusz odpowiedzialny w KSON za tę sprawozdawczość wysłał sprawozdanie za rok 2015 z dwu dniowym opóźnieniem.Opóźnienie w złożeniu sprawozdania w myśl obowiązujących przepisów automatycznie wyklucza „spóźnialską” organizację z uprawnień zbierania „1%” podatku od osób fizycznych za następny rok.

To bardzo restrykcyjny i kwestionowany przepis, bo najbardziej poszkodowani są beneficjenci, w mniejszym stopniu sama organizacja.

Uważamy, że tak jak dla przedsiębiorców granicznym terminem złożenia sprawozdania CIF 8 jest termin 31 marca każdego roku, to dla organizacji pozarządowych pożytku publicznego takim termonem jest 15 lipca każdego roku. Te zasady nie powinny być naruszane i choć to nas boli przyjmujemy decyzję Ministerstwa z pokorą.

Jednocześnie aby nasi dotychczasowi beneficjenci nie pozostali bez pomocy Karkonoski Sejmik ON porozumiał się z Rotary Club Jelenia Góra-Cieplice, również organizacją ze statusem pożytku publicznego, która jest gotowa do udostępnienia swojego nr KRS wszystkim naszym potrzebującym beneficjentom.

Wszystkie formalności związane z wypełnieniem wniosku możecie Państwo załatwić tak jak do tej pory KSON

ul. Osiedle Robotnicze 47a Jelenia Góra,

tel: 75 75 242 54.

Zarząd Rotary Club Jelenie Góra – Cieplice zapewnia, że wszystkie zebrane środki przekaże bez potrąceń, tak jak czynił to KSON osobom wskazanym przez darczyńców.

Zarząd KSON  

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Adwokat Bernadetta Baszak
  • Prawnik Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: