Umiłowani

KIERUJEMY DO WAS OGROMNĄ PROŚBĘ O POMOC FINANSOWĄ.

cerkiewx400Nasza Cerkiew nie zbiera datków na tacę, nie pobiera opłat za śluby, pogrzeby i inne sakramenty. Główną formą utrzymania naszej Cerkwi jest pensja księdza (ksiądz pracuje w prywatnej firmie i przekazuje znaczącą część swojej pensji dla Cerkwi). W 2016 roku zakończyliśmy budowę pierwszej Cerkwi w Polsce dla naszych parafian. Spodziewaliśmy się, że koszt będzie wysoki, jednakże teraz stoimy przed faktem wstrzymania robót przy Cerkwi.

Czytaj więcej...

Fundacja Niewidomi Na Tandemach

1x400Fundacja „Niewidomi Na Tandemach” zaprasza do udziału w jednym z 3 rajdów rowerowych organizowanych w ramach projektu: „Odkrywamy 60 Pomników Historii Polski.

Integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem w dostępie do kultury III edycja.” Podczas naszych wypraw osoby z dysfunkcją wzroku wraz z pilotami mają możliwość zarówno poznawania siebie wzajemnie, dzielenia się niezwykłymi przeżyciami z odbytych dotąd eskapad rowerowych, ale także zwiedzać i podziwiać polską kulturę i przyrodę.

Czytaj więcej...

Dzień Archiwisty

W dniu 09 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Archiwisty. Mało kto pamięta o tej dacie, a przecież roli archiwistów nie można przecenić. Także w 3 sektorze - Organizacjach Pozarządowych problem właściwego archiwizowania dokumentów jak się wydaje jest niedoceniany.

W zasobach wielu Organizacji Pozarządowych znajdują się także ważne dokumenty nie tylko potwierdzające zdarzenia gospodarcze, ale również historyczne dotyczące powołania wielu Organizacji, ich struktur,ludzi je tworzących...To wszystko z czasem ulega zapomnieniu, a prawidłowy sposób archiwizacji tych dokumentów pozwala te fakty ocalić od zapomnienia. Z tej okazji Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych złożył na ręce Dyrektora Ivo Łaborewicza okolicznościowe życzenia. 

Łaborewicz x600

Rzecznik w sprawie możliwości otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy przez opiekunów osób z niepełnosprawnościami

opiekunx400Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od opiekunów osób z niepełnosprawnościami, którzy po zakończeniu sprawowania opieki ubiegają się o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Jedna z takich skarg dotyczyła osoby ubiegającej się o świadczenie rentowe, wobec której orzeczono całkowitą niezdolność do pracy, i która udowodniła łączny staż ubezpieczeniowy (okresy składkowe i okresy nieskładkowe) w wymiarze ponad 30 lat, w tym ponad 29 lat tylko okresów składkowych.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na „Dzień Otwarty” do Archiwum Państwowego - 7.06.2017 r.

Akta Instytut Pamięci Narodowej 05Z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów, jeleniogórski Oddział Archiwum Państwowego we Wrocławiu serdecznie zaprasza w najbliższą środę, to jest 7 czerwca 2017 r., w godzinach 14:00-18:00, do swojej siedziby przy ul. płk. W. Kazimierskiego 3 (dawne koszary „Pod Jeleniami”) na „Dzień Otwarty”, w ramach którego przewiduje się:

1. godz. 15:00 otwarcie mini-wystawy, pt. „Jeleniogórscy patrycjusze z XVIII w. - wielkie fortuny mieszczańskie a rozwój miasta”, prezentującej akta i okolicznościowe druki z epoki, odnoszące się do bogatych rodzin mieszczańskich Jeleniej Góry z XVIII w.; jak również kolorową kopię (nie prezentowanego dotąd w Jeleniej Górze) rysunkowego planu miasta autorstwa Wernera z 1747 r. (oryginał znajduje się w zasobie Stiftung Preußischer Kulturbesitz w Berlinie).

Czytaj więcej...

Kalendarz KSON czerwiec 2017

kalendarz czerwiec 20172 czerwca godz 12:00 spotkanie organizacyjne uczestników projektu „Praca? Jestem na TAK!”

11 czerwca Jeleniogórska Promenada Bobru zaprasza na „Spacer nad Bobrem”. Zbiórka o godz. 10:00 przy „garbatym mostku” na Zabobrzu.

13 czerwca Karkonoska Akademia Aktywnych Seniorów organizuje autokarową wycieczkę turystyczną Ochla – Żagań – Iława Zbiórka o godz. 7:30 pod KSON-em. Przewidywany powrót około godz. 20:00

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe 01/06/2017

dotyczące przygotowania i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu „Praca? Jestem na TAK! aktywizacja zawodowa osób z praca plakat zaproszenie 400x300niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 24 konkursu ofert, zgodnie z umową nr ZZO/000123/01/D

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych ( zwany dalej: Zamawiającym) 58-500 Jelenia Góra os. Robotnicze 47a, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

1. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( zał. Nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań)

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie
i przeprowadzenie szkolenia/-ń

a) obsługa recepcji z podstawami hotelarstwa – 120 godzin *
b) doradca finansowo-ubezpieczeniowy – 180 godzin*
c) obsługa dofinansowań PFRON – SODiR – 24 godziny*
d) podstawy e-marketingu – 72 godziny*
e) kurs języka angielskiego od podstaw z ukierunkowaniem na branżę hotelarsko-turystyczną – 180 godzin*
*gdzie 1 godzina szkoleniowa oznacza: 45 minut zajęć oraz 15 minut przerwy

Fundacja „Niewidomi Na Tandemach” zaprasza

niewidomi na tandemachFundacja „Niewidomi Na Tandemach” zaprasza osoby niewidome i widzących pilotów do udziału w rajdzie tandemowym, który odbędzie się w dniach 19 do 24 czerwca 2017 roku w ramach projektu „Odkrywamy 60 Pomników Historii Polski. Integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem w dostępie do kultury III edycja”. Projekt Jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków własnych Fundacji.

Łącznie planujemy rajd na 16 par, złożonych z duetów widzący i niewidomy. Wyprawa potrwa 5 dni. Każdy uczestnik musi dopłacić od siebie 300 złotych. Fundacja zapewnia nocleg ze śniadaniem i obiadokolacją, bilety do muzeum, ubezpieczenie, wsparcie techniczne oraz 10 tandemów.

Czytaj więcej...

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Adwokat Elżbieta Gac
  • Prawnik Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Agnieszka Kudryńska
  • Psycholog - Pani Maja Kozłowska

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: